Mẫu STP/HT-2006-GH.1: Giấy cử người giám hộ

Chia sẻ: Tran Anh Phuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
268
lượt xem
40
download

Mẫu STP/HT-2006-GH.1: Giấy cử người giám hộ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mẫu STP/HT-2006-GH.1: Giấy cử người giám hộ. Việc ban hành mẫu đơn, mẫu tờ khai nhằm tạo sự thống nhất trong thực hiện hồ sơ thủ tục hành chính và tiện lợi cho người khai, người điền. Đạt được mục tiêu này thì việc ban hành mẫu đơn, mẫu tờ khai là cần thiết, tạo tiện lợi cho cá nhân, tổ chức khi hoàn thiện hồ sơ. Hầu hết các mẫu đơn, mẫu tờ khai được ban hành là cần thiết trong thực hiện thủ tục hành chính....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu STP/HT-2006-GH.1: Giấy cử người giám hộ

  1. CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Mẫu STP/HT-2006-GH.1 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  GIẤY CỬ NGƯỜI GIÁM HỘ Kính gửi: ....................................................................................................................................... Họ và tên người cử giám hộ: ..................................................................................Giới tính:................................. Năm sinh:.......................................................................................................................................................................... Dân tộc:....................................................................................Quốc tịch:...................................................................... Nơi thường trú/tạm trú: ................................................................................................................................................. Số Giấy CMND/ Hộ chiếu:............................................................................................................................................ Quan hệ với người cần được giám hộ:........................................................................................................................ Cử người có tên dưới đây: ÔNG BÀ Họ và tên Ngày, tháng, năm sinh Dân tộc (QĐ số: 01/2006/QĐ-BTP) STP Quốc tịch Nơi thường trú/tạm trú Số Giấy CMND/Hộ chiếu Làm người giám hộ cho người có tên dưới đây: Họ và tên: ............................................................................................................Giới tính:............................................ Ngày, tháng, năm sinh:................................................................................................................................................... Nơi sinh:............................................................................................................................................................................ Dân tộc:....................................................................................Quốc tịch:...................................................................... Nơi thường trú/tạm trú: ................................................................................................................................................. Lý do cử giám hộ:........................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................. Đề nghị............................................................................. đăng ký. Làm tại:................................................ngày ............tháng............năm............ Ý kiến của người được cử làm giám hộ Người cử giám hộ (1) .......................................................................... .......................................................................... .......................................................................... ..........................................................................
  2. .............................. Chú thích: (1) Nếu có nhiều người cùng cử một người làm giám hộ, thì tất cả phải cùng ký vào Giấy cử người giám hộ.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản