Giấy phép khảo sát khoáng sản

Chia sẻ: Nguyễn Thành Danh Danh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
52
lượt xem
4
download

Giấy phép khảo sát khoáng sản

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'giấy phép khảo sát khoáng sản', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giấy phép khảo sát khoáng sản

  1. Giấy phép khảo sát khoáng sản Thông tin Lĩnh vực thống kê:Tài nguyên khoáng sản, địa chất Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Bộ Tài nguyên và Môi trường Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Cách thức thực hiện:Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:60 ngày làm việc, kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ Đối tượng thực hiện:Tất cả TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Tên phí Mức phí Văn bản qui định Giấy phép khảo sát 1.000.000 đồng/1 Thông tư số 20/2005/TT- 1. khoáng sản giấy phép BTC ng... Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy phép
  2. Các bước Tên bước Mô tả bước Nộp hồ sơ tại Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh, thành phố trực 1. thuộc Trung ương 2. Gửi phiếu hẹn Kết quả thẩm định hồ sơ: a) Nếu không hợp lệ thì trả lại hồ sơ; b) Nếu hợp lệ thì làm phiếu tiếp nhận hồ sơ (thời gian 07 ngày làm việc): 3. - Kiểm tra thực địa; - Đọc thẩm định đề án: + Nếu không đạt theo quy định chuyển trả tổ chức, cá nhân để hoàn thiện; + Nếu đạt theo quy định, lập Hội đồng thẩm định đề án 4. Trình dự thảo giấy phép lên cơ quan có thẩm quyền 5. Thông báo về việc thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với giấy phép
  3. Tên bước Mô tả bước 6. Đăng ký và phát hành giấy phép Hồ sơ Thành phần hồ sơ Đơn xin cấp giấy phép khảo sát khoáng sản, kèm theo bản đồ khu vực khảo 1. sát Đề án khảo sát khoáng sản, trong đó nêu rõ cơ sở địa chất và các loại khoáng 2. sản là đối tượng khảo sát, phương pháp và khối lượng khảo sát; thời hạn, tiến độ khảo sát và nguồn tài chính Bản sao văn bản xác nhận về tư cách pháp nhân có chứng thực của Công 3. chứng nhà nước của tổ chức xin cấp giấy phép khảo sát khoáng sản. Số bộ hồ sơ: 01 (bộ)
  4. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định Thông tư số 01/2006/TT- 1. Đề án khảo sát. Mẫu số 01 BTNMT... Thông tư số 01/2006/TT- 2. Đơn xin khảo sát khoáng sản. Mẫu số 02 BTNMT... Bản đồ khu vực khảo sát khoáng sản. Mẫu Thông tư số 01/2006/TT- 3. số 16 BTNMT... Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Nội dung Văn bản qui định 1. Phạm vi hoạt động khoáng sản của tổ chức, cá nhân quy định tại Điều 6 của Luật Khoáng sản được quy định như sau: Nghị định số 1. a) Doanh nghiệp trong nước, kể cả doanh nghiệp có 160/2005/NĐ-CP n... vốn đầu tư nước ngoài, thuộc mọi thành phần kinh tế có đăng ký kinh doanh hoặc giấy phép đầu tư hoạt động khoáng sản được khảo sát, thăm dò, khai thác,
  5. Nội dung Văn bản qui định chế biến khoáng sản; b) Doanh nghiệp nước ngoài có văn phòng đại diện hoặc chi nhánh tại Việt Nam được khảo sát, thăm dò khoáng sản; c) Cá nhân có đăng ký kinh doanh hoạt động khoáng sản dược khảo sát, thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường và khai thác tận thu khoáng sản.
Đồng bộ tài khoản