intTypePromotion=1

Giới thiệu môn học Cấu trúc dữ liệu và giải thuật - ThS. Nguyễn Thị Khiêm Hòa (ĐH Ngân hàng TP.HCM)

Chia sẻ: Cxzvscv Cxzvscv | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
43
lượt xem
2
download

Giới thiệu môn học Cấu trúc dữ liệu và giải thuật - ThS. Nguyễn Thị Khiêm Hòa (ĐH Ngân hàng TP.HCM)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Môn học Cấu trúc dữ liệu và giải thuật nhằm cung cấp cho sinh viên những kiến thức về: Các thuật toán cơ bản trong lập trình: ý tưởng, cài đặt, đánh giá thuật toán, các cấu trúc dữ liệu cơ bản trong lập trình: khái niệm, ứng dụng, các thuật toán tương ứng với mỗi cấu trúc dữ liệu, cách xây dựng từng cấu trúc dữ liệu, rèn luyện cho sinh viên khả năng tư duy logic, phát triển các thuật toán, biết áp dụng các cấu trúc dữ liệu thích hợp vào các bài toán lập trình cụ thể.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giới thiệu môn học Cấu trúc dữ liệu và giải thuật - ThS. Nguyễn Thị Khiêm Hòa (ĐH Ngân hàng TP.HCM)

  1. CẤU TRÚC DỮ LIỆU & GIẢI THUẬT Giảng viên: Ths. Nguyễn Thị Khiêm Hòa Khoa Công Nghệ Thông tin - Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM 1
  2. CẤU TRÚC DỮ LIỆU & GIẢI THUẬT Mục tiêu  Nhằm cung cấp cho sinh viên những kiến thức về: - Các thuật toán cơ bản trong lập trình: ý tưởng, cài đặt, đánh giá thuật toán - Các cấu trúc dữ liệu cơ bản trong lập trình: khái niệm, ứng dụng, các thuật toán tương ứng với mỗi cấu trúc dữ liệu, cách xây dựng từng cấu trúc dữ liệu  Rèn luyện cho sinh viên khả năng tư duy logic, phát triển các thuật toán, biết áp dụng các cấu trúc dữ liệu thích hợp vào các bài toán lập trình cụ thể. Khoa Công Nghệ Thông tin - Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM 2
  3. CẤU TRÚC DỮ LIỆU & GIẢI THUẬT  Điều kiện tiên quyết  Tin học Đại cương  Cơ sở lập trình  Toán rời rạc  Ngôn ngữ minh họa  Ngôn ngữ lập trình C# Khoa Công Nghệ Thông tin - Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM 3
  4. CẤU TRÚC DỮ LIỆU & GIẢI THUẬT  Kết thúc môn học  Nắm vững các cấu trúc dữ liệu thường dùng  Vận dụng các giải thuật để giải quyết các bài toán phức tạp  Khả năng làm việc độc lập / theo nhóm Khoa Công Nghệ Thông tin - Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM 4
  5. CẤU TRÚC DỮ LIỆU & GIẢI THUẬT  Chương 1: Tổng quan  Chương 2: Đệ quy và giải thuật đệ quy  Chương 3: Mảng và danh sách liên kết  Chương 4: Cây  Chương 5: Đồ thị  Chương 6: Sắp xếp  Chương 7: Tìm kiếm Khoa Công Nghệ Thông tin - Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM 5
  6. CẤU TRÚC DỮ LIỆU & GIẢI THUẬT  Thời lượng môn học  3 tín chỉ (60 tiết) bao gồm:  30 tiết lý thuyết  30 tiết thực hành Khoa Công Nghệ Thông tin - Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM 6
  7. CẤU TRÚC DỮ LIỆU & GIẢI THUẬT  Đánh giá kết quả  Điểm quá trình học tập (40%)  Điểm bài tập lớn (15%)  Điểm kiểm tra giữa kỳ (25%)  Điểm thi cuối học kỳ (60%) Khoa Công Nghệ Thông tin - Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM 7
  8. CẤU TRÚC DỮ LIỆU & GIẢI THUẬT  Tài liệu tham khảo  Bài giảng Cấu trúc dữ liệu & Giải thuật – Khoa CNTT _ Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM  Trần Tuấn Minh, Thiết kế và đánh giá thuật toán, ĐH Đà Lạt – 2002  Lê Minh Hoàng, Giải thuật và Lập trình, ĐHSP Hà Nội – 2002  Mark Allen Weiss, Data Structures and Algorithm Analysis in C.  Alfred V. Aho, John E. Hopcroft, Jeffrey D. Ullman, Data Structures and Algorithms, Stanford University  Richard Neapolitan, Kumarss Naimipour , Foundations of Algorithms Using C++ Pseudocode Khoa Công Nghệ Thông tin - Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM 8
  9. CẤU TRÚC DỮ LIỆU & GIẢI THUẬT  Liên hệ  Website: http://khiemhoa.net  Qua thư điện tử của giảng viên: khiemhoa@buh.edu.vn Khoa Công Nghệ Thông tin - Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM 9
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2