intTypePromotion=3

Giới thiệu tổng quát hệ thống quản lý bất động sản

Chia sẻ: K Loi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:14

0
72
lượt xem
19
download

Giới thiệu tổng quát hệ thống quản lý bất động sản

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nội dung của tài liệu "Giới thiệu tổng quát hệ thống quản lý bất động sản" trình bày về Phần mềm Quản lý giao dịch Bất động sản các chức năng hệ thống, khả năng phát triển và các ứng dụng tích hợp, thế mạnh của hệ thống, lịch sử hình thành và phát triển, lợi ích của khách hàng, dịch vụ sau bán hàng và cam kết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giới thiệu tổng quát hệ thống quản lý bất động sản

BRECUS JOINT STOCK COMPANY<br /> Address: 3rd, No. 209 Trung Kinh str., Cau Giay Dist., Ha Noi City<br /> Tel: 84.4-63 26 36 46<br /> <br /> Fax: 84-4782 4617<br /> <br /> Email: info@brecus.vn Website: http://www.brecus.vn<br /> <br /> GIỚI THIỆU TỔNG QUÁT HỆ THỐNG QUẢN LÝ BẤT ĐỘNG SẢN<br /> TỔNG QUÁT HỆ THỐNG BẤT ĐỘNG SẢN<br /> Phần mềm Quản lý giao dịch Bất động là giải pháp khép kín và toàn diện, dành riêng<br /> cho lĩnh vực quản lý Bất động sản, đáp ứng đầy đủ các nhu cầu quản lý kinh doanh trong lĩnh<br /> vực bất động sản, bằng cách đưa ra những quy trình quản lý thông tin rõ ràng, tạo điều kiện tối<br /> ưu hóa hiệu quả hoạt động, tiến trình công việc và tăng cường sự cộng tác giữa các phòng ban,<br /> nhằm phục vụ khách hàng một cách tốt nhất.<br /> Phần mềm được xây dựng trên công nghệ .net và hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL server<br /> với tính ổn định, chuyên nghiệp nhằm đem lại hiệu quả cao và giảm mọi chi phí cho triển khai<br /> và ứng dụng.<br /> <br /> Sàn giao dịch<br /> <br /> Khách hàng<br /> <br /> Tư vấn, môi<br /> giới<br /> <br /> Tư vấn khách hàng<br /> <br /> Thủ tục hợp đồng,<br /> giữ chỗ<br /> Thủ tục<br /> <br /> Quyết định mua sản<br /> phẩm<br /> <br /> Thông tin chính sách bán<br /> hàng và dịch vụ<br /> <br /> Thanh toán đặt<br /> cọc, tiến độ<br /> Kế toán<br /> <br /> Hệ thống không chỉ là công cụ quản trị bất động sản đơn thuần mà trong đó là một quy<br /> trình thực hiện tổng thể từ các nghiệp vụ trong quản lý bất động sản. Hệ thống sẽ mang lại<br /> một cách nhìn tổng quát đến chi tiết để có phương pháp quản trị và khai thác triệt để tài<br /> nguyên thông tin tại mỗi đơn vị.<br /> CÁC CHỨC NĂNG HỆ THỐNG<br />  Quản lý khách hàng<br /> <br /> -<br /> <br /> Quản lý thông tin khách hàng: Chức năng quản lý các thông tin bao gồm họ tên,<br /> điện thoại, địa chỉ, email, mã số thuế … và nhiều thông tin phục vụ cho công tác<br /> chăm sóc và quản trị thông tin khách hàng. Chức năng sẽ tự động báo trùng lặp<br /> thông tin khách hàng, để xác định thông tin đã tồn tại trên hệ thống.<br /> <br /> -<br /> <br /> Tra cứu thông tin khách hàng: Chức năng cho phép tìm kiếm thông tin khách hàng<br /> thuận tiện nhất, với cách tra kiểu từ điển sẽ dễ dàng cho người sử dụng tương tác và<br /> xử lý thông tin với khách hàng.<br /> <br /> -<br /> <br /> Tra cứu giao dịch khách hàng: Hệ thống lưu lại toàn bộ lịch sử giao dịch của khách<br /> hàng như quá trình giữ chỗ, đặt cọc, các giao dịch chuyển nhượng, mua bán, thanh<br /> lý … Nhà quản trị và người sử dụng có thể nhìn tổng quát lịch sử tương tác của<br /> khách hàng với các sản phẩm bất động sản.<br /> <br />  Quản lý dự án<br /> Chức năng cho phép khai báo các dự án đầu tư nhằm giúp người dùng đưa các sản<br /> phẩm trong các dự án tới khách hàng. Mỗi dự án có các dòng sản phẩm bất động sản<br /> khác nhau với các đặc tính khác nhau.<br /> -<br /> <br /> Tra cứu thông tin dự án: Người dùng có thể tìm kiếm nhanh theo các thông tin của<br /> chức năng quản lý dự án.<br /> <br /> -<br /> <br /> Tình trạng bất động sản: Thông tin về các sản phẩm dạng mở bán theo đợt, được<br /> tạm khóa… để xác định thông tin tổng hợp về các sản phẩm có trong dự án.<br /> <br /> -<br /> <br /> Quản lý các biểu mẫu, hợp đồng góp vốn, đặt cọc, chuyển nhượng: Người quản trị<br /> có thể tự thiết lập, chỉnh sửa, biểu mẫu cho mỗi dự án khác nhau đảm bảo sự linh<br /> hoạt trong việc.<br /> <br />  Quản lý thông tin sản phẩm<br /> <br /> -<br /> <br /> Thêm mới sản phẩm:<br /> <br /> -<br /> <br /> Tạo sơ đồ sản phẩm: Người sử dụng tạo ra các sơ đồ sản phẩm phân khu, lô, tòa<br /> tầng, hướng để tiện tra cứu và xem loại sản phẩm theo cách mình mong muốn, tạo<br /> tiện ích hữu hiệu cho người sử dụng.<br /> <br /> -<br /> <br /> Tình trạng các sản phẩm: Hệ thống sẽ hiển thị trực quan theo màu sắc từng bất động<br /> sản nhằm giúp nhân viên khi truy cập hệ thống có thể biết được tình trạng bất động<br /> sản đã được giữ chỗ, đặt cọc, chuyển nhượng, thanh lý...<br /> <br />  Quản lý giá và chính sách giá<br /> -<br /> <br /> Thiết lập giá cho sản phẩm, nhóm sản phẩm: Hệ thống phân chia các khoảng thời<br /> gian để áp dụng chính sách giá cho sản phẩm. Giá được thiết lập và áp dụng cho một<br /> một nhóm, khu, lô theo từng dự án do nhà quản trị thiết lập.<br /> <br /> -<br /> <br /> Tính giá theo các giai đoạn: Các giai đoạn thực hiện hợp đồng có các biến động, cá<br /> biến động này sẽ được đưa vào chức năng tính giá để xác định lại giá trị sản phẩm<br /> theo các biến động đã đặt ra.<br /> <br /> -<br /> <br /> Thông tin chênh lệch và duyệt giá: Sau khi các biến động đã được tính lại, các thông<br /> tin chênh lệch và thông số sẽ được thống kê. Các thông tin tính lại giá sẽ không có<br /> hiệu lực khi chưa được duyệt giá. Thông tin tính giá sẽ được đề xuất duyệt và sau<br /> khi duyệt sẽ có hiệu lực cho các hợp đồng, sản phẩm tương ứng.<br /> <br />  Quản lý bán hàng và môi giới<br /> -<br /> <br /> Quản lý nghiệp vụ môi giới, bán hàng: chức năng đưa ra những thông tin cho việc<br /> thống kê, kiểm soát doanh số của những người bán hàng, môi giới từ đó có những<br /> chính sách thúc đẩy khâu này đảm bảo quyền lợi tốt nhất cho người bán hàng<br /> <br /> -<br /> <br /> Quản lý phiếu đặt chỗ: Nhân viên sẽ tiến hành chọn bất động sản theo nhu cầu của<br /> khách hàng và thực hiện tạo phiếu đặt cọc cho khách. Tại đây, nhân viên sẽ phải tạo<br /> lịch thanh toán, phiếu thu đặt cọc cho khách. Form sẽ có chức năng lưu lại lịch sử<br /> giao dịch, khoản thanh toán đặt cọc.<br /> Đặt cọc<br /> <br /> - Tòa nhà<br /> - Khu vực<br /> - Căn hộ<br /> - Số m3<br /> - Giá<br /> <br /> Xử lý<br /> thông tin<br /> <br /> Duyệt<br /> <br /> - Thời gian<br /> - Nhân viên<br /> - Khách sàn<br /> - Lãnh đạo<br /> duyệt<br /> <br /> Thông tin sản<br /> phẩm đặt cọc<br /> <br /> Hợp đồng<br /> mua bán<br /> <br /> Các điều<br /> kiện để<br /> thỏa<br /> thuận<br /> giá<br /> <br />  Quản lý hợp đồng<br /> -<br /> <br /> Quản lý hợp đồng vay vốn và hợp đồng mua bán: Chức năng cho phép chuyển từ<br /> Phiếu đặt chỗ lên hợp đồng vay vốn, hợp đồng mua bán. Hệ thống sẽ quản lý các<br /> hợp đồng với các tiến độ thanh toán, lịch sử giao dịch, thông tin chi tiết của sản<br /> phẩm.<br /> Thông báo về các<br /> lần góp với khách<br /> hàng<br /> <br /> Thông tin thực<br /> góp với tiến trình<br /> <br /> Thông tin<br /> và giá trị<br /> hợp đồng<br /> <br /> Nộp tiền<br /> <br /> Phân loại HĐ<br /> <br /> Hợp đồng<br /> <br /> Lưu và theo<br /> dõi hợp đồng<br /> <br /> Khách hàng<br /> <br /> Chuyển giá trị<br /> đặt cọc<br /> <br /> - Quy định<br /> Tiến trình<br /> nộp tiền<br /> - Tính lãi,<br /> - Hủy hợp<br /> đồng<br /> <br /> In hợp đồng trực<br /> tiếp từ phần mềm<br /> <br /> Khách hàng<br /> <br /> -<br /> <br /> Điều chỉnh, cập nhật thông tin: Khi các thông tin khách hàng,sản phẩm, tiến độ<br /> thanh toán… đã được vào hệ thống, thông tin tin được kiểm soát và có cơ chế cập<br /> nhật với những người có quyền truy nhập.<br /> <br /> -<br /> <br /> In hợp đồng: Hệ thống cho phép tích hợp nhiều mẫu hợp đồng, các phiếu in có liên<br /> quan tới quy trình thực hiện. Khi khách hàng đồng ý giao dịch, nhân viên sẽ chọn<br /> thông tin bất động sản, đề xuất hợp đồng ra các file khác nhau tùy theo yêu cầu.<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản