Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

GIỚI THIỆU VỀ AUTOIT-Lập Trình Trên AutoIT part 28

Chia sẻ: Asdasdsdqeqwdd Asdasdsadasd | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

121
lượt xem
51
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'giới thiệu về autoit-lập trình trên autoit part 28', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: GIỚI THIỆU VỀ AUTOIT-Lập Trình Trên AutoIT part 28

  1. controlID Định danh của control , được trả về từ GUICtrlCreate… Đối với Combo, List, ListView, ListViewItem : văn bản của mỗi item được ngăn cách bởi Opt("GUIDataSeparatorChar",...) Đối với Progress : giá trị % (phần trăm) Slider : giá trị data Group, Label, Button, Checkbox, Radio, Combo, List, Input, Edit, TabItem : văn bản muốn hiển thị Date : ngày hoặc thời gian phụ thuộc vào style của control TreeViewItem: văn bản cần hiển thị Dummy : giá trị [tùy chọn] với Combo, List : giá trị sẽ làm mặc định default Với Edit, Input : nếu bạn định nghĩa nó không phải là chuỗi rỗng "" , chuỗi "data" được sẽ được chèn vào vị trí của con nháy (caret) , không viết đè chuỗi gốc. Giá trị trả về Th. Trả về 1 Công : Hỏng : Trả về 0 Trả về -1 nếu data không hợp lệ Chú ý Đối với control Combo hoặc List :
  2. - Nếu "data" trùng với một mục nhập đã tồn tại , nó sẽ được gán như mặc định - Nếu "data" bắt đầu với một ký tự ngăn cách (GUIDataSeparatorChar) hoặc chuỗi rỗng , danh sách trước đó sẽ bị hủy. Đối với control ListView, ListViewItem : Để cập nhật văn bản cho một cột chỉ định , thì chỉ cần bỏ qua những cột khác. Ví dụ , muốn cập nhật tiêu đề cho cột thứ ba , ta gán "||new_text" Nếu "new_text" là rỗng , cột và mục con (subitem) trong cột sẽ bị xóa. Ví dụ , "|" sẽ xóa cột và subitem thứ hai , "" sẽ xóa cột/subitem thứ nhất. GUICtrlSetFont Thiết lập font chữ cho control GUICtrlSetFont (controlID, size [, weight [, attribute [, fontname]]] ) Các tham số controlID ID của control , được trả về từ hàm GUICtrlCreate… size Size của font (mặc định là 8.5) weight [tùy chọn] trọng lượng của font (default 400 = bình thường) [tùy chọn] muốn thiết lập định dạng cho ký tự , ta có in nghiêng : 2 , gạch chân : 4 , gạch ngang (strike) : 8 . Muốn kết hợp nhiều định dạng attribute ta cộng các giá trị với nhau. Ví dụ , muốn có chữ in nghiêng và gạch chân , ta dùng 2+4. fontname [tùy chọn] tên của font chữ sẽ dùng Giá trị trả về Th. Trả về 1 Công :
  3. Hỏng : Trả về 0 Chú ý Theo mặc định , control sẽ sử dụng font được thiết lập từ GUISetFont Size có thể là một số thập phân , như 8.5 Vài control như Label , mặc định giá trị 8.5 có thể được thay bằng 9 theo ghi nhận từ Windows Theme Xem Appendix để có được một danh sách đầy đủ về các font của windows GUICtrlSetFont Thiết lập font chữ cho control GUICtrlSetFont (controlID, size [, weight [, attribute [, fontname]]] ) Các tham số controlID ID của control , được trả về từ hàm GUICtrlCreate… size Size của font (mặc định là 8.5) weight [tùy chọn] trọng lượng của font (default 400 = bình thường) [tùy chọn] muốn thiết lập định dạng cho ký tự , ta có in nghiêng : 2 , gạch chân : 4 , gạch ngang (strike) : 8 . Muốn kết hợp nhiều định dạng attribute ta cộng các giá trị với nhau. Ví dụ , muốn có chữ in nghiêng và gạch chân , ta dùng 2+4. fontname [tùy chọn] tên của font chữ sẽ dùng Giá trị trả về Th. Trả về 1 Công :
  4. Hỏng : Trả về 0 Chú ý Theo mặc định , control sẽ sử dụng font được thiết lập từ GUISetFont Size có thể là một số thập phân , như 8.5 Vài control như Label , mặc định giá trị 8.5 có thể được thay bằng 9 theo ghi nhận từ Windows Theme Xem Appendix để có được một danh sách đầy đủ về các font của windows GUICtrlSetOnEvent Định nghĩa một hàm bởi người sử dụng và hàm này sẽ được gọi mỗi khi control được click vào GUICtrlSetOnEvent ( controlID, "function" ) Các tham số controlID ID của control , được trả về từ hàm GUICtrlCreate…. function Tên của hàm sẽ gọi khi cần control được click Giá trị trả về Th. Trả về 1 Công : Hỏng : Trả về 0 Chú ý Các hàm OnEvent (theo sự kiện) chỉ được gọi khi lựa chọn GUIOnEventMode được thiết lập sang giá trị 1 – trong chế độ này thì chế độ GUIGetMsg sẽ KHÔNG được sử dụng
  5. Khi user-function được gọi , id của control có thể được truy lại bằng macro @GUI_CTRLID. Nếu bạn cần handle của cửa sổ và handle của control thì có thể truy lại với macro @GUI_WINHANDLE hoặc @GUI_CTRLHANDLE. Nếu hàm là một chuỗi rỗng "", thì không có gì xảy ra khi bạn click vào control. GUICtrlSetPos Thay đổi vị trí của control trên cửa sổ GUI GUICtrlSetPos ( controlID, left, top [, width [, height]] ) Các tham số controlID ID của control , id này được trả về từ hàm GUICtrlCreate…. left Lề trái (tọa độ x) cần gán top Lề trên (tọa độ y) cần gán width [tùy chọn] độ rộng mới cho control height [tùy chọn] chiều cao mới cho control Giá trị trả về Th. Trả về 1 Công : Hỏng : Trả về 0 Chú ý None. GUICtrlSetState Thay đổi trạng thái của control GUICtrlSetState ( controlID, state ) Các tham số controlID ID của control , được trả về từ hàm GUICtrlCreate…. state Xem bảng trạng thái bên dưới
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2