Giới thiệu về VHDL (P1)

Chia sẻ: Khinh Kha Kha | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:79

0
321
lượt xem
174
download

Giới thiệu về VHDL (P1)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Giới thiệu về VHDL • Very High Speed Integrated Circuits - Hardware Description L D i ti Language • Là một ngôn ngữ sử dụng để diễn tả thiết kế của các hệ thống số lớn từ tài liệu, mô phỏng, kiểm thử, đến tổng hợp h mạch. h • VHDL được tiêu chuẩn hóa từ 1987 bởi IEEE 10761987, nâng cấp năm 1993 • Tại sao sử dụng VHDL? ử ? – Sử dụng sơ đồ mạch để mô tả thiết kế phức tạp thì mất quá nhiều thời gian và công sức. • Sự kác nhau giữa VHDL và...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giới thiệu về VHDL (P1)

 1. VHDL Giới thiệu, Cấu trúc Mã Kiểu dữ liệu, Toán tử Cấu trúc tuần tự cấu trúc song song tự, Tín hiệu, biến; Packages và Components
 2. Giới thiệu • Giới thiệu về VHDL • Quy trình thiết kế với VHDL • Biê dị h mã VHDL thà h mạch l i Biên dịch ã thành h logic
 3. Giới thiệu về VHDL • Very High Speed Integrated Circuits - Hardware Description L D i ti Language • Là một ngôn ngữ sử dụng để diễn tả thiết kế của các hệ thống số lớn từ tài liệu, mô phỏng, kiểm thử, đến tổng hợp h mạch. h • VHDL được tiêu chuẩn hóa từ 1987 bởi IEEE 1076- 1987, nâng cấp năm 1993 • Tại sao sử dụng VHDL? ử ? – Sử dụng sơ đồ mạch để mô tả thiết kế phức tạp thì mất quá nhiều thời gian và công sức. • Sự kác nhau giữa VHDL và các ngôn ngữ lập trình là gì? – VHDL được thiết kế để mô hình hóa các hoạt động song song. g g
 4. Quy trình thiết kế với VHDL
 5. Biên dịch mã VHDL thành mạch logic
 6. Cấu trúc của chương trình mô tả bằng bằ VHDL • Các thành phần cơ bản • Ví dụ
 7. Các thành phần cơ bản • LIBRARY : khai báo danh sách các thư viện được sử dụng For example: ieee std work ieee, std, work,… • ENTITY: Xác định các chân I/O của mạch • ARCHITECTURE: Chứa các phát biểu đúng nguyên tắc mô tả ứng xử của mạch (chức năng).
 8. LIBRARY • Khai báo: • Cá thành phần của một thư viện: Các thà h hầ ủ ột th iệ
 9. • Ví dụ khai báo thư viện: • Một số thư viện chuẩn: – std logic 1164: định nghĩa kiểu STD LOGIC (8 levels) và std_logic_1164: STD_LOGIC STD_ULOGIC (9 levels). – std_logic_arith: định nghĩa kiểu SIGNED và UNSIGNEDvà các tóan tử số học và so sánh; các hàm chuyển kiểu: onv_integer(p), ọ ; y g (p), conv_unsigned(p, b), conv_signed(p,b), onv_std_logic_vector(p,b). – std_logic_signed: chứa các hàm toán tử với kiểu STD_LOGIC_VECTOR có dấu. – std_logic_unsigned: chứa các hàm toán tử với kiểu ể STD_LOGIC_VECTOR không dấu.
 10. ENTITY • Khai báo thực thể: • Các mode của tín hiệu
 11. ARCHITECTURE • Khai báo: • Ví dụ:
 12. Ví dụ
 13. Bài tập

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản