Giới thiệu về VHDL (P2)

Chia sẻ: Khinh Kha Kha | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:39

0
156
lượt xem
93
download

Giới thiệu về VHDL (P2)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

VHDL (tiếp theo) Phát biểu đồng thời Phát biểu tuần tự Phát biểu đồng thời phát biểu tuần tự và mạch tổ h à h ổ hợp, mạch tuần tự h ầ Phát biểu đồng thời • Phát biểu gán cho tín hiệu • The WHEN statement (WHEN/ELSE or WITH/SELECT/WHEN); • The GENERATE statement; • The BLOCK statement.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giới thiệu về VHDL (P2)

  1. VHDL (tiếp theo) Phát biểu đồng thời Phát biểu tuần tự
  2. Phát biểu đồng thời phát biểu tuần tự và mạch tổ h à h ổ hợp, mạch tuần tự h ầ
  3. Phát biểu đồng thời • Phát biểu gán cho tín hiệu • The WHEN statement (WHEN/ELSE or WITH/SELECT/WHEN); • The GENERATE statement; • The BLOCK statement.
  4. Phát biểu gán cho tín hiệu
  5. WHEN/ELSE , WITH/SELECT/WHEN
  6. BLOCK • Phân chia chương trình thành các khối cho dễ đọc và quản lý. • Cú pháp:
  7. Phát biểu tuần tự • Các khối tuần tự PROCESS • Tín hiệu và biến • Phát biể IF biểu • Phát biểu WAIT • Phát biểu CASE • Phát biểu LOOP
  8. PROCESS
Đồng bộ tài khoản