Goal planning form - Mẫu kế hoạch mục tiêu

Chia sẻ: Jolie Jolie | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:0

0
1.847
lượt xem
357
download

Goal planning form - Mẫu kế hoạch mục tiêu

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Để tồn tại trong những qui luật khắc nhiệt của thương trường phụ thuộc vào mục tiêu đáp ứng. Mẫu này là một công cụ giúp bạn đưa nhân viên vào khuôn khổ với mục tiêu của công ty và giành lấy chúng với tất cả định hướng đúng. Mẫu kế hoạch mục tiêu cung cấp một dạng dễ sử dụng mà cho phép bạn dẫn chứng và quản lý những gì mà các bộ phận, các phòng ban và tổ chức của bạn đang thực hiện.......

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Goal planning form - Mẫu kế hoạch mục tiêu

  1. Company Name GOAL PLANNING TEMPLATE EMPLOYEE INFORMATION Employee Name:       Employee ID:       Job Title:       Department:       Manager:       Date:       Review Period:       to       INSTRUCTIONS Goals should always be:  S – Specific     M – Measurable     A – Achievable     R – Realistic     T – Time Bound 1. Goal/Objective. Briefly describe each goal/objective and when the goal/objective should be met  or accomplished. 2. Measurement. How will the goal/objective be evaluated? (Use quantitative measures such as %  or dollar increase in revenue or market share and/or use qualitative measures which are  descriptive of criteria.) 3. Importance. Rank the goal as Essential, Important, or Desirable as follows: Essential – required for job performance Important – helpful for job performance Desirable – asset for job performance 1  GOAL/OBJECTIVE ST Description:                 Measurement:                 Importance:  Essential                 Important                 Desirable
  2. 2  GOAL/OBJECTIVE ND Description:                 Measurement:                 Importance:  Essential                 Important                 Desirable 3  GOAL/OBJECTIVE RD Description:                 Measurement:                 Importance:  Essential                 Important                 Desirable 4  GOAL/OBJECTIVE TH Description:                 Measurement:                
  3. Importance:  Essential                 Important                 Desirable
Đồng bộ tài khoản