GỌN GÀNG, NGĂN NẮP (Tiết 2)

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
182
lượt xem
20
download

GỌN GÀNG, NGĂN NẮP (Tiết 2)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'gọn gàng, ngăn nắp (tiết 2)', tài liệu phổ thông, mầm non - mẫu giáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: GỌN GÀNG, NGĂN NẮP (Tiết 2)

  1. O C BÀI 3 : G N GÀNG NGĂN N P (Ti t 2)
  2. I. M C TIÊU : - Bi t ích l i c a vi c s ng g n gàng, ngăn n p. - Bi t phân bi t g n gàng hay không g n gàng. - Bi t s ng g n gàng, ngăn n p .Yêu m n, ng tình v i nh ng b n s ng g n gàng, ngăn n p. II. DÙNG D Y H C : GV : D ng c s m vai. HS : VBT. III. CÁC H AT NG D Y H C : 1. n nh : (1 phút ) Hát 2. Ki m tra bài cũ : (4 phút) -Bi t s ng g n gàng, ngăn n p mang l i l i ích gì ? - Nh n xét, ánh giá. 3. Bài m i : a/ Gi i thi u bài : “G n gàng, ngăn n p” b/ Các ho t ng d y h c :
  3. TL HO T NG D Y HO T NG H C 10 * Ho t ng 1: óng vai ph theo tình hu ng. M c Tiêu : Bi t ng x -Các nhóm th o lu n, phù h p gi nhà c a g n s m vai. gàng, ngăn n p.. -Trình bày trư c l p. -Y/C hs s m vai theo tình 15 hu ng. ph -Nh n xét k t lu n : Em nên cùng m i ngư i gi g n gàng ngăn n p nơi ,… -Hs nêu ý ki n b ng cách giơ tay. *Ho t ng 2 : T u liên h M c tiêu : Ki m tra vi c hs gi g n gàng, ngăn n p ch h c, ch chơi. -GV nêu t ng vi c làm g n gàng, ngăn n p.
  4. -GV nh n xét khen ng i. -K t lu n chung : S ng g n gàng, ngăn n p làm cho nhà c a s ch p,… 4.C ng c : (4 phút) -S ng ngăn n p, g n gàng có l i ích gì? -GV nh n xét. IV. HO T NG N I TI P: (1 phút) -Nh n xét-Xem l i bài-Hs bi t gi gìn g n gàng, ng n n p. -Rút kinh nghi m: -------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------
Đồng bộ tài khoản