intTypePromotion=1

Hạch toán công nợ trong xây dựng

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
268
lượt xem
90
download

Hạch toán công nợ trong xây dựng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hiện nay, trên đà hồi phục kinh tế với những nỗ lực của doanh nghiệp và những biện pháp hỗ trợ kích cầu từ chính phủ, các dự án đầu tư xây dựng đang được tiến hành triển khai, nhiều doanh nghiệp xây dựng ra đời nhằm đáp ứng nhu cầu xây dựng công trình khắp cả nước, việc hạch toán trong xây dựng cũng phải đáp ứng yêu cầu quản lý của doanh nghiệp xây lắp.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hạch toán công nợ trong xây dựng

  1. Hạch toán công nợ trong xây dựng Tác giả: Levanton Hiện nay, trên đà hồi phục kinh tế với những nỗ lực của doanh nghiệp và những biện pháp hỗ trợ kích cầu từ chính phủ, các dự án đầu tư xây dựng đang được tiến hành triển khai, nhiều doanh nghiệp xây dựng ra đời nhằm đáp ứng nhu cầu xây dựng công trình khắp cả nước, việc hạch toán trong xây dựng cũng phải đáp ứng yêu cầu quản lý của doanh nghiệp xây lắp. Ngành xây dựng có những đặc điểm khác với những ngành sản xuất khác, đó là -Giá trị đơn vị sản phẩm lớn -Sản phẩm mang tính đơn chiếc, không phải sản phẩm sản xuất đồng loạt như các ngành sản xuất khác -Tuân thủ qui trình qui phạm trong xây dựng -Được nhà nước quản lý chặt chẽ qua qui định về định mức kỹ thuật, qui định về quản lý chất lượng công trình xây dựng -Thời gian thi công kéo dài qua nhiều kỳ kế toán, nhiều niên độ kế toán -Địa điểm thi công xây dựng không cố định, thường xa trụ sở doanh nghiệp xây dựng -….. Vì vậy nhiều trường hợp nhà thầu phải hợp đồng liên doanh liên kết, giao lại một phần khối lượng công việc cho doanh nghiệp thi công, ngoài ra còn có tình trạng giao khoán gọn cho đội thi công không có pháp nhân để thực hiện hợp đồng ký kết với chủ đầu tư. - Các công ty xây dựng có sự liên kết không chỉ giữa Công ty với đơn vị thành viên mà giữa công xây dựng với các đơn vị thầu phụ cũng thường có tình trạng này. Việc thành toán công nợ, thanh quyết toán cho từng hợp đồng vì vậy cũng có nhiều vấn để cần xem xét.
  2. Có hai trường hợp thanh toán công nợ nội bộ trong giao nhận thầu xây dựng: A.Thanh toán nội bộ giữa Chủ đầu tư và đơn vị nhận thầu chính: công ty và các thành viên, hoặc giữa các thành viên với nhau. B.Thanh toán trong nội bộ doanh nghiệp nhận thầu: 1.Thanh toán giữa công ty và các thành viên, hoặc giữa các thành viên với nhau. 2.Thanh toán giữa doanh nghiệp xây dựng với Tổ Đội A . Thanh toán nội bộ giữa Chủ đầu tư và đơn vị nhận thầu chính: Để hạch toán theo dõi giá trị hợp đồng và theo dõi thanh toán, công nợ, trong xây dựng có 2 trường hợp ghi nhận doanh thu như sau: 1. Trường hợp Hợp đồng xây dựng qui định nhà thầu được thanh toán theo tiến độ kế hoạch: khi kết quả thực hiện hợp đồng xây dựng được ước tính một cách đáng tin cậy, thì kế toán căn cứ vào chứng từ phản ánh doanh thu tương ứng với phần công việc đã hoàn thành do nhà thầu tự xác định để ghi nhận doanh thu Nợ TK 337 - Thanh toán theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng Có TK 511 – Doanh thu bán hàng hóa dịch vụ Căn cứ vào hoá đơn được lập theo tiến độ kế hoạch để phản ánh số tiền chủ đầu tư phải trả theo tiến độ kế hoạch: Nợ TK 131 – Phải thu của khách hang Có TK 337 - Thanh toán theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng Có TK 3331 – Thuế GTGT phải nộp 2. Trường hợp Hợp đồng xây dựng qui định nhà thầu được thanh toán theo giá trị khối lượng thực hiện, khi kết quả thực hiện hợp đồng xây dựng được ước tính một cách đáng tin cậy, thì kế toán phải lập hoá đơn trên cơ sở phần công việc đã hoàn thành được khách hang xác nhận, căn cứ vào hoá đơn, ghi
  3. Nợ TK 131 , 112, 111 Có TK 511 - Doanh thu bán hang hóa dịch vụ Có TK 3331 – Thuế GTGT phải nộp Các khoản tiền thưởng thu được từ khách hàng, và các khoản thu bồi thường, hay các khoản khách hàng bù đắp cho nhưng chi phí không nằm trong hợp đồng cũng ghi nhận doanh thu và hạch toán thuế GTGT: Nợ TK 131, 112, 111 Có TK 511 - Doanh thu bán hang hóa dịch vụ Có TK 3331 – Thuế GTGT phải nộp Khi thu tiền từ chủ đầu tư, hạch toán Nợ TK 112, 111 Có TK 131 - Nếu khoản tiền thanh toán từ Ban quản lý dự án thuộc nguồn vốn ngân sách và Ban quản lý thay đơn vị thi công để thực hiện nộp thuế GTGT vãng lai tại địa phương nơi có công trình. Nợ TK 3331 – Thuế GTGT phải nộp Có 131 B.Thanh toán công nợ giữa nhà thầu chính (B) và thầu phụ (B’) 1. Thanh toán giữa B và B’ là Công ty và các đơn vị trực thuộc hoặc giữa các đơn vị đơn vi trực thuộc vời nhau: Đơn bị B : Khi ứng tiền cho công ty thành viên, hoặc cùng là thành viên Nợ TK 336 Có TK 112 Khi nhận hoá đơn của khối lượng xác định B’ đã thực hiện Nợ 154, nếu giá trị thực hiện là một phần, hoặc Nợ 632 nếu giá trị thực hiện là toàn bộ khối lượng theo hợp đồng
  4. Nợ 1331 Có 336 Khoản tiền bảo hành còn giữ lại đảm bào cho việc sửa chữa trong thời gian bảo hành là số dư chi tiết TK 336 Đơn bị B’ : Khi ứng tiền ở đơn vị trong công ty Nợ TK 112, 111 Có TK 136 Khi xuất hóa đơn Nợ TK 136 Có TK 512 Có TK 3331 Khoản tiền bảo hành để đảm bảo trách nhiệm của đơn vị thi công chưa thu là số dư chi tiết TK 336 2. Thanh toán công nợ giữa đơn vị nhận thầu với 1 đơn vị cá nhân không có pháp nhân ( Tổ , Đội thi công). Thông thường doanh nghiệp xây dựng giao khoán lại công việc cho Tổ, đội, hay một cá nhân không có pháp nhân. Tổ, đội, hay cá nhân phải thực hiện một số yêu cầu từ doanh nghiệp xây lắp về các chỉ tiêu: -Chỉ tiêu tiết kiệm trong thi công thường từ 4-6% giá trị dự toán hoặc giá chào thầu được chủ đầu tư chấp nhận theo giá trước thuế. -Tổ, Đội hoặc cá nhân được ứng tiền để tự mua vật tư, thuê nhân công máy thi công và trực tiếp chỉ đạo thi công , -Tổ, đội hoặc cá nhân được giao phải cung cấp hoá đơn đầu vào ứng với vật tư thực hiện thi công và các bảng chấm công, bảng lương đã trả cho công nhân trực
  5. tiếp. Với phương thức khoán này, Tổ, Đội hoặc cá nhân sẽ tạm ứng từ doanh nghiệp và chịu trách nhiệm thanh toán tiền công, tiền vật tư với nhà cung cấp và công nhân trực tiếp thi công sản xuất. Ở Tổ Đội không hạch toán, chỉ báo sổ và gửi chứng từ về phòng kế toán doanh nghiệp. Kế toán doanh nghiệp hạch toán - Chi cho Tổ, Đội tạm ứng Nợ TK 141- Tổ , Đội Có TK 111, 112 Khi nhận được hoá đơn do đội chuyển về Nợ TK 621, 623, 627 Nọ TK 1331 Có TK 331 Cuối tháng nhận bảng chấm công, bảng lương từ đội Nợ TK 622, 627 Có TK 334, 338 Và hạch toán giảm trừ khoản tạm ứng bằng việc lập giấy thanh toán tạm ứng. Nợ TK 331_ chi tiết Nợ TK 334 Có TK 141 – Tổ, Đội Khi công trình hoàn thành, Doanh nghiệp và Tổ, Đội tính toán trên cơ sở phần giá trị được nghiệm thu, giá trị Tổ đội được hưởng (sau khi trừ chỉ tiêu tiết kiệm trong thi công), đối chiếu với việc thực hiện các yêu cầu về chứng từ, hoá đơn mua vật
  6. tư, bảng lương,…và phần giữ lại do trách nhiệm bảo hành công trình để lập biên bản thanh toán công trình.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản