intTypePromotion=3

Hàm Trong PHP

Chia sẻ: Vuvan Tu | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
237
lượt xem
87
download

Hàm Trong PHP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hàm Trong PHP Hàm là khối mã có thể được thi hành bất cứ khi nào chúng ta cần nó. Tạo Hàm PHP : * tất cả hàm bắt đầu với từ “function()” * tên hàm – nó nên khả dĩ để hiểu những gì chức năng có bằng tên của nó. Tên có thể bắt đầu với thư hay nhấn mạnh ( không phải số ) * thêm ” { ” – mã chức năng bắt đầu sau dốc quăn là mở * chèn mã chức năng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hàm Trong PHP

  1. Hàm Trong PHP Hàm là khối mã có thể được thi hành bất cứ khi nào chúng ta cần nó. Tạo Hàm PHP : * tất cả hàm bắt đầu với từ “function()” * tên hàm – nó nên khả dĩ để hiểu những gì chức năng có bằng tên của nó. Tên có thể bắt đầu với thư hay nhấn mạnh ( không phải số ) * thêm ” { ” – mã chức năng bắt đầu sau dốc quăn là mở * chèn mã chức năng Ví dụ: Sử dụng Hàm PHP Bây giờ chúng ta sẽ sử dụng hàm PHP trong script
  2. Mã trên sẽ có kết quả như sau: Hello world! My name is Kai Jim Refsnes. That’s right, Kai Jim Refsnes is my name. Hàm PHP – thêm thông số Hàm đầu tiên của chúng ta là ( writeMyName ( ) ) là một hàm rất đơn giản. Chỉ có viết xâu tĩnh. Để thêm tính năng nhiều hơn vào hàm, chúng ta có thể thêm thông số. Thông số giống y biến số. Bạn có thể đã nhận thấy dấu ngoặc đơn sau chức năng tên, như : writeMyName ( ). Thông số được định rõ bên trong dấu ngoặc đơn. Ví dụ 1 Theo ví dụ này sẽ viết first names kiểu khác nhưng giống như last name. Ví dụ trên sẽ đưa ra: My name is Kai Jim Refsnes. My name is Hege Refsnes. My name is Stale Refsnes. Ví dụ 2:
  3. Hàm này với 2 tham số Hàm này sẽ đưa ra: My name is Kai Jim Refsnes. My name is Hege Refsnes! My name is Ståle Refsnes... Những hàm trong PHP – Những giá trị trả lại Những hàm cũng có thể sử dụng để trả về giá trị Vidu: Kết quả đưa ra: 1 + 16 = 17
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản