Hệ thống thang, bảng lương

Chia sẻ: Badkid Badkid | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

1
2.723
lượt xem
690
download

Hệ thống thang, bảng lương

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mẫu thang bảng lương bao gồm: - Công văn đăng ký thang bảng lương - Thang bảng lương chức vụ quản lý doanh nghiệp - Thang bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ, thừa hành, phục vụ - Thang lương công nhân trực tiếp sản xuất - Phụ cấp lương: phụ cấp trách nhiệm, độc hại nguy hiểm, phụ cấp lưu động, phụ cấp làm đêm, làm thêm giờ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hệ thống thang, bảng lương

  1. CÔNG TY CỔ PHẦN HANAKA-ILJIN HANAKA-ILJIN JSC Địa chỉ: Khu công nghệ cao HANAKA, Từ Sơn, Bắc Ninh Tel: +84-(241)-260-294 Address: HANAKA Hi-tech park, Tu Son, Bac Ninh Tel: +84-(241)-260-294 E-mail: vietkhoahrm@viettel.vn website: www.hanakailjin.com Kính gửi: SỞ LĐTB & XH TỈNH BẮC NINH Công ty Cổ phần HANAKA-ILJIN (tên viết tắt tiếng Anh HANAKA-ILJIN JSC) được thành lập theo giấy phép đăng ký kinh doanh số:…………………………………….do sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh cấp ngày…………. Địa chỉ: Khu công nghệ cao HANAKA, Từ Sơn, Bắc Ninh Điện thoại: 0241-260-294 Để đảm bảo quyền lợi của người lao động làm việc trong doanh nghiệp, Công ty chúng tôi xin đăng ký hệ thống thang lương, bảng lương làm cơ sở để xây dựng đơn giá tiền lương, thực hiện chế độ nâng bậc lương, đóng và hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật. Mức lương tối thiểu doanh nghiệp áp dụng: 710.000 đồng/tháng Hệ thống thang bảng lương bao gồm:  Bảng lương chức vụ quản lý doanh nghiệp  Bảng lương viên chức chuyên môn, nghiệp vụ, thừa hành, phục vụ  Bảng lương công nhân trực tiếp sản xuất  Phụ cấp lương: phụ cấp trách nhiệm, phụ cấp độc hại nguy hiểm, phụ cấp lưu động, phụ cấp làm thêm giờ, làm đêm  Tổng số lao động:………………………………… Công ty chúng tôi xin cam đoan thực hiện theo hệ thống thang, bảng lương trên. Trân trọng cảm ơn!
  2. Logo CÔNG TY CP HANAKA-ILJIN Công ty Địa chỉ: KCN HANAKA, xã Đồng Nguyên, Từ Sơn, Bắc inh Ngành nghề: Điện thoại: 0241-260-294 Mã số thuế: I. Mức lương tối thiểu: Mức lương tối thiều mà doanh nghiệp áp dụng: 710 nghìn đồng/tháng II. Hệ thống thang, bảng lương: BẬC, HỆ SỐ, MỨC LƯƠNG Mã TT CÁC LOẠI PHỤ CẤP số 1 2 3 4 5 6 7 I. Phụ cấp trách nhiệm Tổng giám đốc (Giám đốc) 0.5 0.6 0.7 1 355. 426. 497. Mức phụ cấp (nghìn đồng): 0 0 0 Phó TGĐ (PGĐ) 0.3 0.4 0.5 2 213. 284. 355. Mức phụ cấp (nghìn đồng): 0 0 0 Trưởng các phòng ban 0.2 0.3 0.4 3 142 213. 284. Mức phụ cấp (nghìn đồng): .0 0 0 Phụ cấp độc hại được áp dụng đối với người làm nghề hoặc công việc có điều kiện II. Phụ cấp độc hại nguy hiểm lao động độc hại, nguy hiểm, được xác định trong doanh nghiệp 0.1 0.2 0.3 0.4 71. 142. 213. 284. Mức phụ cấp (nghìn đồng): 0 0 0 0 Áp dụng đối với CBNV thuộc các bộ phận……thường xuyên phải tự túc phương tiện III. Phụ cấp lưu động công tác, đi lại 0.2 0.4 0.6 3 142 284. 426. Mức phụ cấp (nghìn đồng): .0 0 0 III. Phụ cấp làm thêm giờ, làm đêm CB CNV thường xuyên làm thêm giờ, làm thêm đêm 0.1 0.2 0.3 3 71 142. 213. Mức phụ cấp (nghìn đồng): .0 0 0
  3. Logo CÔNG TY CP HANAKA-ILJIN Công ty Địa chỉ: KCN HANAKA, xã Đồng Nguyên, Từ Sơn, Bắc Ninh Ngành nghề: Điện thoại: 0241-260.294 Mã số thuế: I. Mức lương tối thiểu: Mức lương tối thiều mà doanh nghiệp áp dụng: 710 nghìn đồng/tháng II. Hệ thống thang, bảng lương: BẬC, HỆ SỐ, MỨC LƯƠNG Mã TT CHỨC DANH CÔNG VIỆC số 1 2 3 4 5 6 7 I. Bảng lương chức vụ quản lý Tổng giám đốc (Giám đốc) 5.32-5.65 5.98-6.31 6.64-6.97 7.45-7.78 7.85-8.20 1 C.01 Mức lương (nghìn đồng): Phó TGĐ (PGĐ) 4.66-4.99 5.32-5.65 5.98-6.31 6.97-7.30 7.33-7.66 2 C.02 Mức lương (nghìn đồng): Trưởng các phòng ban 4.33-4.66 4.99-5.32 5.65-5.98 6.64-6.97 7.00-7.33 3 C.03 Mức lương (nghìn đồng): II. Nhân viên thừa hành nghiệp vụ Bao gồm các vị trí: Quản đốc, đốc công, Kỹ sư sản xuất, Kỹ thuật, thống kê, thủ 1 Bộ phận điều hành, QL sản xuất kho, Nhân viên thử nghiệm, thiết kế thuộc các bộ phận Sản xuất, QC, Cơ điện, Đại học 2.34 2.65 2.96 3.27 3.58 3.89 4.20 1.1 D.01 1,66 1,88 2,10 2,32 2,54 2,76 2,98 Mức lương (nghìn đồng): 1 2 2 2 2 2 2 Cao đẳng 1.99 2.18 2.37 2.56 2.75 2.94 3.13 1.2 D.02 1,412. 1,547. 1,682. 1,817. 1,952. 2,087. 2,222. Mức lương (nghìn đồng): 9 8 7 6 5 4 3 THCN, CNKT 1.78 2.10 2.48 2.92 3.45 4.07 4.80 1.3 D.03 1,263. 1,491. 1,760. 2,073. 2,449. 2,889. 3,408. Mức lương (nghìn đồng): 8 0 8 2 5 7 0 2 Khối văn phòng Thuộc các phòng: Tài chính, Nhân sự, Cung tiêu, Kinh doanh Đại học 2.34 2.65 2.96 3.27 3.58 3.89 4.20 2.1 D.04 1,661. 1,881. 2,101. 2,321. 2,541. 2,761. 2,982. Mức lương (nghìn đồng): 4 5 6 7 8 9 0 Cao đẳng 1.99 2.18 2.37 2.56 2.75 2.94 3.13 2.2 D.05 1,412. 1,547. 1,682. 1,817. 1,952. 2,087. 2,222. Mức lương (nghìn đồng): 9 8 7 6 5 4 3 THCN 1.78 2.10 2.48 2.92 3.45 4.07 4.80 2.3 D.06 1,263. 1,491. 1,760. 2,073. 2,449. 2,889. 3,408. Mức lương (nghìn đồng): 8 0 8 2 5 7 0 2.4 Nhân viên Lái xe 2.18 2.57 3.05 3.60 D.07 1,547. 1,824. 2,165. 2,556. Mức lương (nghìn đồng): 8 7 5 0 III. Công nhân trực tiếp sản xuất 1 Công nhân trực tiếp sản xuất E.01 1.5 1.8 2.1 2.5 3.0 3.5 4.2 thuộc các PX SX 5 3 6 5 1 6 0
  4. 1,100. 1,299. 1,533. 1,810. 2,137. 2,527. 2,982. Mức lương (nghìn đồng): 5 3 6 5 1 6 0 1.6 1.9 2.3 2.7 3.1 3.7 4.4 Công nhân lắp máy, cơ điện, QC 7 6 1 1 9 4 0 2 E.02 1,185. 1,391. 1,640. 1,924. 2,264. 2,655. 3,124. Mức lương (nghìn đồng): 7 6 1 1 9 4 0

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản