intTypePromotion=1

Hiểu rõ các thành phần của Joomla dành cho Seo

Chia sẻ: Cong Thanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
151
lượt xem
37
download

Hiểu rõ các thành phần của Joomla dành cho Seo

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hiểu rõ các thành phần của Joomla dành cho Seo 1/ Global Configuration : Mục Global configuration là nơi chứa nhiều cài đặt giúp Joomla thân thiện với các SE nhất : Đường dẫn : http://www.web site của bạn/administrator/index.php?option=com_config Tổng quan về Gobal configuration : * Site offline : Cấu hình trang web : Chọn NO : mọi người có thể xem trang web của bạn Chọn Yes : Website ở chế độ đóng ( chỉ có quyền admin mới truy cập được ) * Site name : Tên trang web của bạn , bạn có thể đặt tên gì cũng...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hiểu rõ các thành phần của Joomla dành cho Seo

  1. Hiểu rõ các thành phần của Joomla dành cho Seo 1/ Global Configuration : Mục Global configuration là nơi chứa nhiều cài đặt giúp Joomla thân thiện với các SE nhất : Đường dẫn : http://www.web site của bạn/administrator/index.php?option=com_config Tổng quan về Gobal configuration :
  2. * Site offline : Cấu hình trang web : Chọn NO : mọi người có thể xem trang web của bạn Chọn Yes : Website ở chế độ đóng ( chỉ có quyền admin mới truy cập được ) * Site name : Tên trang web của bạn , bạn có thể đặt tên gì cũng được *Global Site Meta Description : Là phần description sẽ xuất hiện trên SERP *Global Site Meta Keywords : Các từ khóa sẽ nằm trong th ẻ name=”keywords” trên trang chủ . Khi view source ta sẽ thấy như sau : Show Title Meta Tag & Show Athor Meta Tags : Các bạn xem hai tấm hình bên dưới thì sẽ hiểu được tác dụng của 2 tùy chọn này : Khi chọn Yes cho cả hai :
  3. Các bạn hãy chú ý 2 dòng : Khi chọn No cho cả hai : Khi chọn No thì cả hai tag :
  4. Nếu bạn chọn No cho cả 3 tùy chọn như hình trên thì URL của bạn sẽ có dạng : URL : index.php?option=com_content&view=article&id=44:jo omla-security-strike-team&catid=1:latest- news&Itemid=50 Nếu bạn chọn Yes như hình bên dưới thì URL website của bạn sẽ có dạng như sau : index.php/the-news/44-joomla-security-strike-team Khi bạn chọn Yes như hình sau : URL của bạn sẽ có dạng sau : /the-news/44-joomla- security-strike-team
  5. Lúc này đuôi index.php đã mất , Các bạn lưu ý là phải đổi file htaccess.txt thành .htaccess khi chọn Yes tùy chọn này. Khi chọn cả 3 là Yes : Lúc này URL : /the-news/44-joomla-security-strike- team.html Khi chọn Yes tại Add suffix URLs thì Joomla sẽ thêm đuôi .html vào đường link của bạn 2/ Section , Category * Section và Category : + Section : administrator/index.php?option=com_sections
  6. Title : Tiêu đề của section và mặc định sẽ là tiêu đề khi bạn chọn chế độ xem bài viết theo Section . Ví dụ : mình tạo một link tên BTS trên menu với chế độ section blog layout và section này là “Bàn Tròn Seo” thì khi click vào BTS sẽ có title như sau : Aias: Có thể nói Alias là phần rất quan trọng khi các bạn muốn rwite URL cho website , phần Alias sẽ quyết định URL của bạn :
  7. Ví dụ : Bạn tạo Section : Bàn Tròn Seo và alias là ban-tron- seo thì khi Rewrite URL tới section Bàn Tròn Seo của bạn sẽ có dạng sau : http://www.yourwebsite/ban-tron-seo Hoặc : http://www.yourwebsite/index.php/ban-tron-seo Ở mặc định thì Joomla sẽ tự tạo alias khi chúng ta tạo các section và category , nhưng đối với tiếng việt thì Joomla sẽ tạo ra một alias không hoàn chỉnh , vì vậy bạn cần tự tạo alias khi tạo mới 1 section hoặc category ( hoặc có thể sử dụng Joomla! Hello SEF for title alias để tự động công việc tạo alias) Description : Là đoạn miêu tả cho Section , sẽ xuất hiện trên website khi bạn chọn tại menu: + Category : các options cũng như bên Section 3/ Menu và custom title cho từng menu trong Joomla
  8. Đôi khi Title của section và category sẽ không đáp ứng được yêu cầu về title của bạn cho website , lúc này bạn có thể custom title theo ý thích bằng cách nhập title vào mục Page title , nhớ chọn No ở mục Show Page Title để website của bạn khỏi có thêm một dòng chữ to đùng mất thẩm mỹ nhá.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản