intTypePromotion=1

Hồ sơ bài dạy: Biển đảo quê hương

Chia sẻ: Lê Hải | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:23

0
121
lượt xem
24
download

Hồ sơ bài dạy: Biển đảo quê hương

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài báo cáo sẽ giúp cho học sinh hiểu được: “bản chất của dạy học dự án là như thế nào? Những sản phẩm học tập các em tạo ra cần đạt những yêu cầu gì?...”. Thông qua đó học sinh sẽ nắm được những kiến thức trọng tâm của bài. Đối với bài 42 thì đó là những hiểu biết về biển đảo Việt Nam; những hoạt động kinh tế khai thác tiềm năng của biển; giáo dục lòng yêu quê hương đất nước trong mỗi chúng ta. Qua đây các em học sinh có thể hình thành cho mình những kỹ năng, thái độ sau này.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hồ sơ bài dạy: Biển đảo quê hương

 1. BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CHƢƠNG TRÌNH DẠY HỌC CỦA INTEL – KHÓA HỌC CƠ BẢN HỒ SƠ BÀI DẠY: GVHD: Ths. Nguyễn Thị Kim Liên Ths. Hà Văn Thắng Nhóm thực hiện: VƢỢT SÓNG Nguyễn Thị Thùy Dƣơng Huỳnh Tấn Nghĩa Hồ Thị Thu Thủy Nguyễn Thị Lan Nguyễn Thị Huyền Trang Lê Văn Hải Cao Kim Ngân Ma Du Tp HCM, tháng 6 năm 2013
 2. Lý luận và phƣơng pháp dạy học địa lý Nhóm 5B MỤC LỤC Mục lục…………………………………………………………………………………………1 I. Lời nói đầu ........................................................................................................................................ 2 II. Mẫu kế hoạch bài dạy ....................................................................................................................... 3 III. Hƣớng dẫn học sinh tạo sản phẩm .................................................................................................. 10 III.1.Hƣớng dẫn học sinh làm cẩm nang ................................................................................................ 10 III.2.Hƣớng dẫn học sinh làm sản phẩm ngày hội……………………………………………………..11 IV. Trích đoạn sản phẩm ...................................................................................................................... 11 IV.1.Sản phẩm 1: Ngày hội biển đảo ..................................................................................................... 11 IV.2.Sản phẩm 2: Cẩm nang…………………………………………………………………………...11 V. Đánh giá………………………………………………………………………………………….11 V.1. Bảng khảo sát tìm hiểu nhu cầu học sinh ………………………………………………………..12 V.2. Các bảng tiêu chí đánh giá……………………………………………………………………….15 V.3. Bảng cho điểm các sản phẩm học sinh…………………………………………………………..18 VI. Bảng phân công công việc .......................................................................................................... 19 VII. Cảm nhận về khóa học ................................................................................................................ 22 1
 3. Lý luận và phƣơng pháp dạy học địa lý Nhóm 5B I. Lời nói đầu Trong thời đại khoa học ngày càng phát triển nhƣ hiện nay thì một số phƣơng pháp dạy học truyền thống còn nhiều hạn chế. Nhằm đổi mới phƣơng pháp và thu hút học sinh say mê tìm tòi, nghiên cứu các vấn đề liên quan đến địa lý. Nhóm chúng em đã vận dụng dạy học dự án vào một đơn vị bài học trong chƣơng trình dạy. Cụ thể là bài 42 – SGK Địa lý 12 cơ bản. Tất cả các nội dung từ kế hoạch bài dạy đến các bảng hƣớng dẫn, tiêu chí đánh giá, thậm chí là bảng phân công công việc của nhóm đƣợc chúng em đúc kết lại trong cuốn báo cáo này. Bài báo cáo sẽ giúp cho học sinh hiểu đƣợc: “bản chất của dạy học dự án là nhƣ thế nào? Những sản phẩm học tập các em tạo ra cần đạt những yêu cầu gì?...”. Thông qua đó học sinh sẽ nắm đƣợc những kiến thức trọng tâm của bài. Đối với bài 42 thì đó là những hiểu biết về biển đảo Việt Nam; những hoạt động kinh tế khai thác tiềm năng của biển; giáo dục lòng yêu quê hƣơng đất nƣớc trong mỗi chúng ta. Qua đây các em học sinh có thể hình thành cho mình những kỹ năng, thái độ sau này Mặc dù đã cố gắng trong quá trình thực hiện nhƣng cũng không tránh khỏi những thiếu sót, nhóm mong nhận đƣợc sự góp ý của cô và thầy. Nhóm xin chân thành cảm ơn. Khẩu hiệu của đội: Sinh viên Địa lí… … hào khí hiên ngang Sinh viên Địa lí… … sức trẻ kiên gan Sinh viên Địa lí… … sẵn sang vì biển đảo tổ quốc! (vỗ tây) 123 – 123 – 1234567 Yeal! 2
 4. Lý luận và phƣơng pháp dạy học địa lý Nhóm 5B II. Mẫu kế hoạch bài dạy Ngƣời soạn Họ và tên Nhóm 5b Quận Thủ Đức Trƣờng THPT Hiệp Bình Thành phố TPHCM Tổng quan về bài dạy Tiêu đề bài dạy BIỂN ĐẢO QUÊ HƢƠNG Tóm tắt bài dạy Biển Đông là một biển rộng với diện tích 3477 triệu km2, trong đó vùng biển Việt Nam chiếm khoảng 1 triệu km2 với trên 4000 hòn đảo lớn nhỏ. Cùng với đất liền, biển đảo nƣớc ta giữ một vai trò hết sức quan trọng trong sự nghiệp bảo vệ tổ quốc và phát triển kinh tế đất nƣớc. Đây vừa là cơ hội vừa là thách thức đối với Việt Nam. Học sinh hãy vào vai là nhà tổ chức sự kiện, làm một ngày hội giới thiệu về các tiềm năng của biển đảo và vấn đề chủ quyền hiện nay. Hay nhà địa lý học viết một cẩm nang nói về bức tranh miền biển, việc phát triển kinh tế và chủ quyền biển đảo. Qua đó giáo dục cho học sinh tình yêu quê hƣơng đất nƣớc, đồng thời biết bảo vệ các nguồn tài nguyên thiên nhiên quý giá. Để tránh lạc đề, hai sản phẩm cần khai thác đầy đủ các nội dung sau:  Vùng biển nƣớc ta giàu tài nguyên.  Ý nghĩa chiến lƣợc của biển đảo đối với kinh tế và bảo vệ an ninh quốc phòng.  Khai thác tổng hợp tài nguyên biển đảo.  Chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ Việt Nam và tình hình hiện nay. Lĩnh vực bài dạy Địa lí, Lịch sử, Công dân 3
 5. Lý luận và phƣơng pháp dạy học địa lý Nhóm 5B Cấp / lớp Lớp 12 Thời gian dự kiến 4 tuần Chuẩn kiến thức cơ bản Chuẩn nội dung và quy chuẩn - Vùng biển nƣớc ta rộng lớn, giàu tài nguyên là điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế. - Các khó khăn phải khắc phục: sự phức tạp của thiên nhiên ở Biển Đông, đòi hỏi phải có vốn đầu tƣ lớn, công nghệ hiện đại. - Ý nghĩa của biển đảo đối với sự phát triển kinh tế và an ninh quốc phòng. - Khai thác có hiệu quả các nguồn tài nguyên biển đảo kết hợp với vấn đề bảo vệ môi trƣờng. - Kỹ năng phân tích, tổng hợp một số sự kiện có liên quan đến Biển Đông trong thời gian qua. - Kỹ năng sử dụng bản đồ để xác định vị trí của một số đảo lớn ở Việt Nam. Mục tiêu đối với học sinh / kết quả học tập Về kiến thức: - Kể tên các đảo và quần đảo quan trọng của Việt Nam. - Đánh giá tiềm năng và lợi ích do biển đảo mang lại. - Nhận thức về tình hình Biển Đông hiện nay. - Biết đƣợc một số chính sách của nhà nƣớc về việc bảo vệ chủ quyền biển đảo. - Cho học sinh đề xuất những giải pháp để bảo vệ chủ quyền toàn vẹn của quốc gia. - Cho học sinh liên hệ với một địa phƣơng cụ thể. Chẳng hạn nhƣ nói về đảo Phú Qúy( Bình Thuận):  Là một huyện đảo có khí hậu mát mẻ, nƣớc biển trong lành, đặc biệt xung quanh đảo có các rạn san hô rất đa dạng, phong phú về chủng loại.  Có nhiều bãi tắm đẹp, các danh lam thắng cảnh mang ý nghĩa lịch sử,….  Đánh giá: với lợi thế về vị trí địa lý và điều kiện tự nhiên, Phú Qúy có khả năng phát triển mạnh kinh tế dịch vụ và du lịch biển. Tuy nhiên hiện nay các thế mạnh này vẫn chƣa đƣợc khai thác triệt để. Chính vì vậy cần phải kêu gọi sự quan tâm đầu tƣ hơn 4
 6. Lý luận và phƣơng pháp dạy học địa lý Nhóm 5B nữa từ các tổ chức, đoàn thể. Bên cạnh việc khai thác cần kết hợp với bảo vệ môi trƣờng và quan trọng hơn là giữ gìn chủ quyền biển đảo quê hƣơng. Về kỹ năng : - Thể hiện khả năng làm việc hiệu quả với các nhóm khác. - Sự cần cù và một thái độ làm việc tích cực. - Say mê tìm tòi, nghiên cứu tài liệu. Kỹ năng địa lý: - Sử dụng bản đồ để xác định vị trí các đảo và quần đảo. - Phân tích mối liên hệ giữa các yếu tố trên bản đồ. Về thái độ: - Hình thành lòng yêu quê hƣơng, đất nƣớc. - Thái độ tích cực trong mối quan hệ giữa Việt Nam với các nƣớc láng giềng về vấn đề biển đảo và thềm lục địa. Bộ câu hỏi định hƣớng Câu hỏi - Tại sao phải yêu nƣớc? khái quát Câu hỏi bài - Đại dƣơng có phải là môi trƣờng sống của tƣơng lai hay không? học - Toàn vẹn lãnh thổ có ảnh hƣởng nhƣ thế nào đối với một quốc gia? - Chiến tranh có thể xảy ra ở Biển Đông hay không? - Tại sao phải khai thác tổng hợp tài nguyên biển đảo? Câu hỏi nội - Nêu tên một số đảo và quần đảo lớn của Việt Nam? dung - Chứng minh tài nguyên biển đảo nƣớc ta phong phú, đa dạng? - Giá trị về kinh tế của biển đảo đối với Việt Nam? - Nêu những khó khăn phải khắc phục trong việc khai thác tài nguyên biển? - Việc an ninh quốc phòng biển đảo của Việt Nam hiện nay ra sao? 5
 7. Lý luận và phƣơng pháp dạy học địa lý Nhóm 5B Kế hoạch đánh giá Lịch trình đánh giá Trƣớc khi bắt đầu dự án Học sinh thực hiện dự án và Sau khi hoàn tất dự án hoàn tất công việc - Phát bộ câu - Ghi chép - Đƣa phiếu - Cá nhân tự - Các bản - Thu lại sổ hỏi cho học lại những ý đánh giá và sổ đánh giá. tiêu chí. ghi chép sinh thảo kiếntrong ghi chép, các - Đánh giá - Buổi báo luận. buổi thảo biên bản họp nhóm. - Bài thu cáo của học - Đƣa ra các luận, ghi lại nhóm. Đồng - Tiêu sinh. chí hoạch. tiêu chí đánh câu hỏi và thời quan sát đánh giá. - Hoàn giá cho học câu trả lời. việc làm nhóm. thành biểu sinh làm - Đặt câu hỏi. đồ K- W- L- theo. H Tổng hợp đánh giá Sử dụng các phƣơng pháp đánh giá nhƣ là bản ghi chép, đặt câu hỏi và thảo luận nhóm nhằm đánh giá việc nắm bắt nội dung và hoàn tất nhiệm vụ trong suốt bài học. Sử dụng biểu đồ K- W- L- H để biết thêm những cái gì học sinh đã biết, chƣa biết và muốn biết. Đƣa ra bảng tiêu chí đánh giá nhằm định hƣớng cho học sinh làm việc, nghiên cứu tài liệu và tạo ra sản phẩm một cách hiệu quả hơn. Học sinh sử dụng bảng tự đánh giá để HS có thể theo dõi và đánh giá đƣợc công việc, kĩ năng, phát hiện đƣợc những thành công và thất bại trong suốt quá trình thực hiện dự án, đồng thời có thể tự đánh giá việc học tập của mình. Sử dụng phiếu đánh giá ấn phẩm và phiếu đánh giá bài trình diễn đa phƣơng tiện để cung cấp phản hồi và đánh giá sản phẩm cuối cùng, mẫu này đƣợc phát cho HS trƣớc khi thực hiện dự án. 6
 8. Lý luận và phƣơng pháp dạy học địa lý Nhóm 5B Giáo viên đánh giá thông qua sản phẩm học sinh từ đó điều chỉnh quá trình dạy học sao cho phù hợp với nhu cầu, khả năng của học sinh. Chi tiết bài dạy Các kỹ năng thiết yếu Biết cách lập luận, giải thích Biết sử dụng word, Powerpoint, Publisher… Biết tra cứu thông tin, tìm hình ảnh trên internet Biết sử dụng các công cụ giao tiếp trên mạng (chat, email, blog, wiki…) Biết trao đổi và chia sẻ thông tin cho nhau, hỗ trợ nhau tìm thông tin,… Các bƣớc tiến hành bài dạy Giai đoạn Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Tuần 1 - Giới thiệu dự án và cho học - Nghe và thu thập thông tin từ giáo sinh xem một số mẫu sản viên. phẩm. - Đặt câu hỏi về dự án cũng nhƣ - Khảo sát nhu cầu học sinh cách sử dụng các phƣơng tiện bằng biểu đồ K-W-L-H. thông tin. - Chia nhóm học sinh. - Tiến hành phân chia nhóm. - Giao đề tài cho từng nhóm - Tìm hiểu cách sử dụng các trang - Đƣa ra bảng hƣớng dẩn và web để khai thác, tìm kiếm thông tiêu chí đánh giá tin. - Cung cấp một số tài liệu tham - Đọc các câu hỏi và các tiêu chí khảo, trang web… của giáo viên để áp dụng bài làm chính xác. Tuần 2 - Hƣớng dẫn học sinh làm sản - Lên kế hoạch thực hiện dự án. phẩm. - Nhóm trƣởng phân công nhiệm vụ - Hƣớng dẫn học sinh tạo trang cho mỗi thành viên. wiki, sử dụng email, trang wiki cá nhân, để học sinh và - Tìm kiếm thông tin, tài liệu để 7
 9. Lý luận và phƣơng pháp dạy học địa lý Nhóm 5B giáo viên có thể trao đổi thông làm sản phẩm. tin về dự án.. - Trao đổi thông tin với giáo viên - Tiếp tục khảo sát nhu cầu học và các bạn trong nhóm. sinh. - Hoàn thành sản phẩm. - GV quan sát theo dõi quá trình làm sản phẩm của học sinh. Giải đáp thắc mắc của học sinh. Tuần 3 - Cho từng nhóm trình bày sản - Học sinh trình bày sản phẩm. phẩm. - Học sinh tự đánh giá, nhóm tự - Cho nhóm tự đánh giá và các đánh giá và đánh giá chéo nhau, nhóm đánh giá lẫn nhau. dựa trên các tiêu chí và yêu cầu đã đề ra. - GV tổng hợp các đánh giá, nhận xét và cho điểm. - Hoàn thành bảng khảo sát K-W-L- - Khảo sát học sinh bằng biểu H. đồ K- W- L – H. Tuần 4 - Tổng kết và trao giải thƣởng - Nghe nhận xét và rút kinh nghiệm cho các nhóm. bản thân. Điều chỉnh phù hợp với đối tƣợng - Hƣớng dẫn kĩ từng cách thực hiện dự án cho học sinh. Học sinh - Phân công các nhiệm vụ cụ thể trong nhóm - phân cặp và tranh thủ sự giúp đỡ tiếp thu của bạn bè để giúp HS tiếp thu chậm tham gia thực hiện dự án ở mức độ nhất chậm định. -Thƣờng xuyên kiểm tra, đánh giá và giúp đỡ. 8
 10. Lý luận và phƣơng pháp dạy học địa lý Nhóm 5B - Lựa chọn công việc phù hợp sở trƣờng của từng đối tƣợng để phát huy tối đa khả Học sinh năng và kích thích sự hứng thú cho HS. không - Hỗ trợ một số trang web tham khảo… biết tiếng - Cung cấp các tài liệu song ngữ để học sinh tiện nghiên cứu. Anh - Bố trí thêm những bạn biết tiếng anh để hỗ trợ nhau. - Khuyến khích sự tìm tòi, sáng tạo trong việc thực hiện dự án của học sinh. Để Học sinh học sinh độc lập nghiên cứu. năng - Cho học sinh nghiên cứu sâu rộng hơn về những vấn đề thuộc sở trƣờng. khiếu - Cung cấp cho học sinh một số tài liệu tham khảo và trang web. - Thƣờng xuyên đánh giá, kiểm tra trong quá trình thực hiện dự án. Thiết bị và nguồn tài liệu tham khảo Công nghệ - Phần cứng (Đánh dấu vào những thiết bị cần thiết) Máy quay Đĩa Laser Đầu máy VCR Máy tính Máy in Máy quay phim Máy ảnh kỹ thuật số Máy chiếu Thiết bị hội thảo Video Đầu đĩa DVD Máy quét ảnh Thiết bị khác Kết nối Internet TiVi Công nghệ - Phần mềm (Đánh dấu vào những phần mềm cần thiết) Cơ sở dữ liệu/ bảng tính Phần mềm xử lý ảnh Phần mềm thiết kế Web Ấn phẩm Trình duyệt Web Hệ soạn thảo văn bản Phần mềm thƣ điện tử Đa phƣơng tiện Phần mềm khác Bách khoa toàn thƣ trên đĩa CD Tƣ liệu in SGK Địa lí 12 cơ bản, Biển và Đảo Việt Nam. 9
 11. Lý luận và phƣơng pháp dạy học địa lý Nhóm 5B Bản đồ Địa lí tự nhiên Việt Nam, tranh ảnh về biển đảo Việt Nam, trang Hỗ trợ wiki, facebook, email,… Nguồn Internet Địa chỉ trang Web trợ giúp cho bài dạy của bạn. Yêu cầu khác Khách mời, ngƣời hƣớng dẫn, chuyến đi thực tế, học sinh lớp khác, phụ huynh v.v. III. Hƣớng dẫn học sinh tạo sản phẩm III.1. Hƣớng dẫn học sinh làm cẩm nang 1.Về nội dung: - Lấy các hình ảnh về biển đảo Việt Nam, tập trung về Hoàng Sa, Trƣờng Sa. - Làm rõ các giá trị kinh tế, dầu khí, hải sản, du lịch… - Những hoạt động bảo vệ, xấy đựng biển đảo. - Một số thông tin có thể mới hơn với số liệu trong tài liệu sách giáo khoa. Những thông tin đó cần đƣợc giải thích thêm (nguồn tài liệu, thời gian thay đổi,…) 2.Về cách trình bày: Để có đƣợc một cuốn cẩm nang có chất lƣợng tốt, đạt đƣợc mục đích mình mong muốn là truyền tải nội dung một cách dễ hiểu, dễ nhớ và ấn tƣợng đối với tất cả mọi ngƣời, cần: - Lựa chọn hình ảnh, video điển hình. Hình ảnh có độ phân giải cao, có nguồn, đẹp và chứa đựng nội dung bài học. - Trình bày theo một trình tự logic nhất định (chủ quyền, vẻ đẹp phong cảnh, bảo vệ chủ quyền, khai thác kinh tế biển…) - Sắp xếp về trình bày hình ảnh hài hòa, trang bìa có ý nghĩa. - Bài làm cần có sự sáng tạo, mang dấu ấn riêng của nhóm nhƣng vẫn giữ đƣợc đầy đủ nội dung bài học. 3. Kĩ thuật làm cẩm nang: Sử dụng chƣơng trình Powerpoint sắp xếp hình ảnh lên tửng slide, lƣu dƣới dạng file ảnh hoặc PDF để thuận lợi trong việc in ấn. 10
 12. Lý luận và phƣơng pháp dạy học địa lý Nhóm 5B III.2. Hƣớng dẫn học sinh làm sản phẩm ngày hội. STT Gian hàng Nội dung Chuẩn bị những vật dụng cần thiết 1 Phòng trƣng bày biển + Trƣng bày các sản vật từ biển. + San hô, ốc biển, cá đảo + Cẩm nang biển đảo. khô, đồ lƣu niệm,… + Bản đồ thể hiện chủ quyền biển + Cuốn cẩm nang. đảo VN. + Thuyền thúng. + Hình ảnh về kinh tế biển, các vẻ đẹp, con ngƣời với biển đảo, các đảo và quần đảo. 2 Hãy chọn giá đúng Giống gameshow “ Hãy chọn giá Đi siêu thị mua vật đúng”. Chuẩn bị các vật phẩm từ phẩm (nƣớc mắm, biển và ghi giá. Tiến hành cho các muối, ốc, cá khô,…) bạn đoán giá, yêu cầu mức chênh lệch sai số (mấy trăm đồng). + Vật phẩm đó sẽ thuộc về ngƣời chơi nếu đoán đúng. 4 Cắm mốc chủ quyền BTC chuẩn bị 1 bản đồ khổ lớn (có + Bản đố câm Việt thể là A0), bản đồ câm có thể hiện Nam khổ lớn. các đảo, vùng biển. Các bạn sẽ chơi + Các cây cờ nhỏ. định vị tên đảo bằng cách cắm cờ đúng vào vị trí của đảo IV. Trích đoạn sản phẩm IV.1. Sản phẩm 1: Ngày hội biển đảo Đến với ngày hội, quý khách sẽ đƣợc tham quan các gian hàng đƣợc thiết kế đẹp mắt và độc đáo. Đầu tiên để có cái nhìn tổng quát hơn về biển đảo quê hƣơng thì sau đây chúng ta sẽ cùng nhau tham quan phòng trƣng bày. Tại đây các bạn sẽ đƣợc tận mắt ngắm nhìn những sản 11
 13. Lý luận và phƣơng pháp dạy học địa lý Nhóm 5B vật từ biển nhƣ san hô, các loại sò, ốc,… Đặc biệt hơn là cuốn cẩm nang và bản đồ thể hiện chủ quyền biển đảo đƣợc đặt ngay giữa phòng. Sở dĩ nhƣ vậy là do 2 hiện vật này là nội dung cốt lõi mà chúng tôi muốn truyền tải đến mọi ngƣời. Không những thế trên các bức tƣờng còn đƣợc trang trí bởi nhiều tranh ảnh. Chúng đƣợc lựa chọn thật kĩ thông qua đôi mắt nghệ thuật của các nhiếp ảnh gia hàng đầu Việt Nam. Chủ đề của những bức ảnh này vô cùng phong phú và đa dạng. Có thể đó là hình ảnh về các ngành kinh tế biển, các đảo và quần đảo hay xen vào đó là bức tranh con ngƣời với biển đảo,…. Phòng trƣng bày đã phần nào giúp cho các bạn hiểu rõ hơn về đất nƣớc thân yêu của chúng ta. Kế tiếp chúng ta sẽ đến với gian hàng “Hãy chọn giá đúng”. Tại đây các bạn sẽ đƣợc đi chợ mà không mất một đồng nào. Cơ hội mang về những sản vật từ biển rất hấp dẫn đang chờ đợi các bạn, hãy nhanh lên nào. Ban tổ chức đƣa ra gian hàng này với ý tƣởng là giới thiệu đến mọi ngƣời những loại tài nguyên biển phục vụ cho các ngành kinh tế nhƣ công nghiệp chế biến, dƣợc phẩm,... Qua đó góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế của đất nƣớc. Cuối cùng để thể hiện sự hiểu biết về biển đảo và tình yêu quê hƣơng đất nƣớc, chúng ta sẽ cùng tham gia gian hàng “ Cắm mốc chủ quyền” lên bản đồ Việt Nam nhé!. VI.2. Sản phẩm 2: Cẩm nang về biển đảo Nói đến biển đảo thì có rất nhiều khía cạnh để khai thác. Từ vấn đề phát triển kinh tế đến việc bảo vệ chủ quyền hay cũng có thể là bức tranh phản ánh cuộc sống của con ngƣời gắn liền với thiên nhiên biển đảo. Cẩm nang này đƣợc xây dựng theo một cấu trúc hoàn chỉnh. Mỗi một trang bao gồm nhiều hình ảnh trong cùng chủ đề và có phần thuyết minh bên dƣới để các bạn tiện theo dõi. Qua đó có thể cung cấp cho các đọc giả một cách khái quát về toàn bộ những gì liên quan đến biển đảo quê hƣơng. V. Đánh giá V.1. Bảng khảo sát tìm hiểu nhu cầu học sinh BẢNG KHẢO SÁT NHU CẦU HỌC SINH 1. Công ƣớc Liên Hiệp Quốc về luật biển đƣợc viết tắt là: a. DOC b. UNCLOS c. UNDP d. COC 2. Festival biển đảo Việt Nam 2012 đƣợc tổ chức ở đâu? a. Đà Nẵng b. Quảng Ninh c. Quảng Ngãi d. Bình Thuận 3. Sắp xếp nào dƣới đây đúng với thứ tự các vùng biển tính từ biển vào đất liền: a. Thềm lục địa, lãnh hải, vùng tiếp giáp lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế, nội thủy b. Thềm lục địa, vùng đặc quyền kinh tế, lãnh hải, vùng tiếp giáp lãnh hải, nội thủy 12
 14. Lý luận và phƣơng pháp dạy học địa lý Nhóm 5B c. Vùng đặc quyền kinh tế, vùng tiếp giáp lãnh hải, lãnh hải, nội thủy, thềm lục địa d. Thềm lục địa, vùng đặc quyền kinh tế, vùng tiếp giáp lãnh hải, lãnh hải, nội thủy 4. Ý nào sau đây phản ánh đúng nhất về đặc điểm tự nhiên của biển Đông? a. Là một vùng biển rộng và sâu b. Là một vùng biển tƣơng đối kín, nhiệt ẩm cao c. Mang tính khép kín và tính chất nhiệt đới ẩm gió mùa d. Là một vùng biển rộng, nhiệt độ cao, độ muối vừa phải 5. Tỉnh, Thành phố nào sau đây có nhiều đảo nhất? a. Quảng Ninh b. Cà Mau c. Hải Phòng d. Kiên Giang 6. Khẩu hiệu của Quân chủng hải quân Việt Nam là: a. Đảo là nhà, biển cả là quêhƣơng b. Đảo là quê hƣơng, biển cả là nhà c. Đất liền là quê hƣơng, biển đảo là nhà d. Đất liền là nhà, biển đảo là quê hƣơng 7. Ai là đạo diễn của bộ phim“Đi qua ngày biển động”? a. Nguyễn Quang Dũng b. Bùi Tuấn Dũng c. Nguyễn Tuấn Khanh d. Bùi Quang Dũng 8. Lễ“Khao lề thế lính Hoàng Sa” nhằm tri ân những ngƣời anh hùng quên mình để giữ gìn hai quần đảo Hoàng Sa và Trƣờng Sa từ hàng trăm năm trƣớc .Đƣợc nhân dân trên đảo nào ở nƣớc ta tổ chức hàng năm vào ngày 16-3 âm lịch? a. Đảo Cồn Cỏ b. Đảo Lý Sơn c. Đảo Phú Quý d. Đảo Song Tử Tây 9.Biển Đông có diện tích khoảng bao nhiêu? a. 3,1 triệu km2 b. 3,3 triệu km2 c. 3,5 triệu km2 d. 3,7 triêu km2 10.Việt Nam có khoảng bao nhiêu hòn đảo lớn nhỏ? a. hơn 3000 b. hơn 4000 c. hơn 5000 d. hơn 6000 11. Nƣớc ta có bao nhiêu huyện đảo? a. 10 huyện b. 11 huyện c. 12 huyện d. 13 huyện 12. Bài hát “Nơi đảo xa” là sáng tác của nhạc sĩ nào? a. Ns.Huỳnh Phƣớc Long b. Ns.Thế Song c. Ns. Hoàng Hiệp d. Ns.Hồng Đăng 13. Vùng nào đƣợc xem nhƣ bộ phận lãnh thổ trên đất liền và có chế độ pháp lý của đất liền? a. Nội thủy b. Lãnh hải c. Vùng đặc quyền kinh tế d. Thềm lục địa 14. Chính phủ Việt Nam đã ra tuyên bố quy định đƣờng cơ sở để tính chiều rộng lãnh hải Việt Nam vào năm nào? a. 1982 b. 1983 c. 1984 d. 1985 15. Đảo nào ở nƣớc ta đƣợc gọi là „„Đảo Thanh Niên‟’? a. Đảo Phú Quốc b. Đảo Côn Sơn (Côn Đảo) c. Đảo Phú Quý d. Đảo Bạch Long Vỹ 16. “Đại Nam thống nhất toàn đồ” bản đồ chứng minh Hoàng Sa, Trƣờng Sa là của Việt Nam ra đời vào triều đại nào? a. Nhà Trần b. Nhà Nguyễn d. Nhà Tây Sơn d. Nhà Lê 13
 15. Lý luận và phƣơng pháp dạy học địa lý Nhóm 5B 17. Để hạn chế sự cạn kiệt tài nguyên hải sản và góp phần bảo vệ chủ quyền đất nƣớc cần: a. Đẩy mạnh việc đánh bắt xa bờ. b. Thƣờng xuyên kiểm tra việc đánh bắt. c. Sử dụng lƣới mắt to để đánh bắt ven bờ. d. Hạn chế việc đánh bắt mang tính hủy diệt. 18. Điểm du lịch biển nào sau đây đãhai lần đƣợc tổ chức UNESCO công nhận là Di sản thiên nhiên thế giới? a. Vịnh Nha Trang. b. Bãi biển Non Nƣớc. c. Vịnh Hạ Long. d. Đảo Phú Quốc. 19. Vùng đặc quyền kinh tế trong tiếng Anh đƣợc viết tắt là: a. EEZ b. TEZ c. CSZ d. SEZ 20. Theo định hƣớng của nƣớc ta, đến năm 2020 kinh tế biển sẽ đóng góp bao nhiêu phần trăm GDP? a. Từ 47- 50% b Từ 53- 55% c. Từ 55- 58% d. từ 58- 62% BỘ CÂU HỎI KỸ NĂNG STT Câuhỏi Rất Thành Bình Không thành thạo thƣờng thành thạo thạo 1 Tôi biết công ƣớc quốc tế về luật biển 1982 2 Tôi tham gia hội thi trực tuyến về Biển đảo Việt Nam 3 Tôi quan tâm đến thời sự Biển đảo 4 Tôi có những lí lẽ vững chắc để giải thích những gì mình hiểu 5 Tôi có thể khoanh vùng, phân tích và tổng hợp thông tin để giải quyết các vấn đề và trả lời câu hỏi 6 Tôi sử dụng công nghệ, internet để phục vụ tìm kiếm thông tin, trao đổi với bạn bè 7 Tôi thể hiện sự cần cù và một thái độ làm việc tích cực 8 Tôi sử dụng kỹ năng giao tiếp và giải quyết vấn đề để tác động và hƣớng dẫn ngƣời khác thực hiện đƣợc mục đích đề ra 9 Tôi bình tĩnh trong các tình huống 10 Tôi có thể thuyết trình tốt trƣớc nơi 14
 16. Lý luận và phƣơng pháp dạy học địa lý Nhóm 5B đông ngƣời V.2. Các bảng tiêu chí đánh giá TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ CẨM NANG TIÊU Tốt Khá Trung bình Kém CHÍ Chủ đề của cẩm Chủ đề của cẩm Cẩm nang Cẩm nang nang thể hiện một nang liên quan đến dƣờng nhƣ có không có chủ thông điệp quan nội dung mà tôi một chủ đề, đề để gắn kết Chủ đề trọng về nội dung đang học. nhƣng thỉnh nội dung với mà tôi đang học. thoảng nội dung nhau. lan man qua các chủ đề khác. Các thông tin Các thông tin Các thông tin Các thông trong cẩm nang trong cẩm nang trong cẩm nang tin trong cẩm mang tính tòan đƣợc nghiên cứu cẩn đƣợc nghiên cứu nang không diện, đƣợc nghiên thận và chính xác. và nói chung chính xác, cứu cẩn thận, và Chúng tôi sử dụng chính xác. không rút ra chính xác. thông tin để rút ra Tôi cố gắng kết luận, hoặc Nội Chúng tôi sử các kết luận hợp lý rút ra một vài kết có nhƣng các dụng thông tin để về đề tài. luận về đề tài. kết luận không dung suy luận và rút ra Ngƣời đọc hiểu, Ngƣời đọc dựa trên các dữ các kết luận hợp lý ghi nhớ một số nội nắm vấn đề kiện. về đề tài. dung trọng tâm. nhƣng một số Ngƣời đọc Ngƣời đọc hiểu chỗ còn mơ hồ. không hiểu vấn và vận dụng vấn đề đề nhóm trình vào thực tế. bày Chúng tôi đƣa vào Chúng tôi đƣa vào Chúng tôi cố Chúng tôi cẩm nang ý tƣởng, cẩm nang một vài ý gắng đƣa vào không cố gắng giải pháp mới mẻ, tƣởng mới mẻ và cẩm nang một trình bày nội đáng ngạc nhiên để đáng ngạc nhiên liên vài ý tƣởng mới dung của cẩm phục vụ mục đích quan đến đề tài. mẻ và đáng ngạc nang theo cách Sáng của cẩm nang. nhiên, nhƣng mới mẻ. tạo thỉnh thỏang những ý tƣởng của chúng tôi không đúng nội dung trọng tâm của cẩm nang. 15
 17. Lý luận và phƣơng pháp dạy học địa lý Nhóm 5B -Trình bày hợp lí Trình bày khá logic -Trình bày thiếu Trình bày lộn và hấp dẫn, lôi logic, nhiều chỗ xộn cuốn, đẹp mắt. còn lộn xộn. Thiết kế và trình Font chữ rõ ràng, Font chữ khá rõ ràng Chữ khá Nhiều chữ, bày dễ đọc nhiều, màu khó chữ nhỏ, khó đoc. đọc. - Không có lỗi - Ít lỗi chính tả - Lỗi chính tả - Lỗi chính tả chính tả. khá nhiều. rất nhiều. - Sử dụng tranh Có sử dụng biểu đồ, Có sử dụng ảnh, biểu đồ… tranh ảnh,… nhƣng nhƣng chƣa phù Không sử dụng minh họa cụ thể chƣa nêu bật nội hợp với nội nội dung. dung. dung. Hình Hình ảnh đƣợc Hình ảnh đƣợc Ít hình ảnh Ít hình ảnh và lựa chọn kĩ lƣỡng, lựa chọn phù hợp và và hình ảnh hình ảnh hoàn ảnh màu sắc hài hòa, bổ sung cho cẩm không phù hợp toàn không phù góp phần minh nang với nội dung hợp với nội họa, chuyển tải nội dung dung và làm nổi bật cẩm nang Chúng tôi thảo Chúng tôi làm việc Chúng tôi cố Các ý kiến về luận về các ý cùng nhau để thống gắng làm việc cẩm nang chỉ tƣởng của mình và nhất về các thành cùng nhau để thuộc về một Cộng thống nhất về các phần chính trên cẩm xây dựng cẩm vài thành viên tác thành phần chính nang. Chúng tôi tôn nang. Chúng tôi trong nhóm. Ý trên cẩm nang của. trọng công việc của thƣờng tôn trọng kiến của những Chúng tôi tôn nhau bằng cách công việc của thành viên trọng công việc không thực hiện các nhau, nhƣng khác thƣờng bị 16
 18. Lý luận và phƣơng pháp dạy học địa lý Nhóm 5B của nhau bằng thay đổi khi chƣa thỉnh thỏang các phớt lờ hoặc cách hỗ trợ và đƣa thảo luận với nhóm. thành viên trong bác bỏ. Một số ra các góp ý mang nhóm thực hiện ngƣời thực tính xây dựng. các thay đổi mà hiện các thay Chúng tôi phải không thảo luận đổi mà không nhất trí trƣớc khi với nhóm. thảo luận với thực hiện các thay nhóm. đổi trên cẩm nang của mình. TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ SẢN PHẨM NGÀY HỘI BIỂN ĐẢO TỐT KHÁ TRUNG BÌNH KÉM Ngày hội thể Ngày hội thể Ngày hội thể Ngày hội thể hiện sâu sắc sự hiện sự hiểu hiện sự hiểu hiện sự hiểu hiểu biết của biết của nhóm biết chung của biết tối thiểu Nội dung nhóm về các về các vấn đề nhóm về các của nhóm về vấn đề biển đảo biển đảo của vấn đề biển đảo các vấn đề biển của Việt Nam Việt Nam của Việt Nam đảo của Việt Nam Bố cục của Bố cục của Bố cục của Bố cục của ngày hội chi ngày hội có vài ngày hội thiếu ngày hội chƣa Bố cục tiết, trật tự lôgic chi tiết chƣa chi tiết, thiếu đƣợc khai triển, với mục đích rõ theo trật tự trật tự lôgic. không có trật tự ràng. lôgic. logic. Tôi cảm thấy Tôi lên kế Tôi lên kế Tôi không lên thỏai mái với họach và luyện họach, nhƣng kế họach cũng vai của mình, vì tập đầy đủ. đã không luyện không luyện Chuẩn bị tôi lên kế họach tập đủ. tập.. cẩn thận và luyện tập chu đáo. Các dụng cụ và Các dụng cụ và Các dụng cụ và Các dụng cụ, vật liệu đƣợc vật liệu đƣợc vật liệu đƣợc vật liệu chƣa chúng tôi chuẩn chúng tôi chuẩn chúng tôi chuẩn phù hợp với nội Dụng cụ, vật bị đầy đủ, bị khá đầy đủ, chƣa đầy đủ, dung,không liệu phong phú, phù phong phú,tuy chƣa phong phong phú. hợp. nhiên có một số phú. vật liệu chƣa phù hợp. Chúng tôi sử Chúng tôi sử Giọng nói và Giọng nói và dụng giọng nói dụng giọng nói điệu bộ của điệu bộ của Kĩ thuật và điệu bộ để và điệu bộ để chúng tôi chƣa chúng tôi thực truyền đạt diễn đạt tạo nên diễn đạt tạo nên tạo nên sự thú sự nhàm chán sự thú vị, cuốn sự thú vị, vị, cuốn hút hút ngƣời tham nhƣng đôi lúc ngƣời tham gia. 17
 19. Lý luận và phƣơng pháp dạy học địa lý Nhóm 5B gia. chƣa cuốn hút ngƣời tham gia. Chúng tôi tích Chúng tôi tích Chúng tôi tham Có thành viên cực tham gia cực tham gia gia nhƣng hoàn không tham gia hoàn thành tốt hoàn thành thành chƣa tốt và không hợp Tinh thần, thái nhiệm vụ và nhiệm vụ và nhiệm vụ và tác với các bạn độ hợp tác tốt với hợp tác với các chƣa có hợp tác trong nhóm. các bạn trong bạn trong nhóm với các bạn nhóm trong nhóm V.3. Bảng cho điểm các sản phẩm BẢNG CHO ĐIỂM SẢN PHẨM CẨM NANG Thang Đánh giá của các Đánh giá điểm nhóm trong lớp của GV Nội dung 60 Liên quan trực tiếp hay gián tiếp đến dự án, nội dung bài học trong chƣơng trình Địa Lí. 30 Đƣa ra đƣợc những thông điệp, những kiến thức về biển đảo 15 Việt Nam. Thu hút đƣợc sự quan tâm của độc giả bởi sự mới lạ và sáng 15 tạo. Thiết kế và trình bày 20 Bìa đầu và cuối đẹp, hợp lí, 5 lôi cuốn, có tên chủ đề. Kiểu chữ, cỡ chữ dễ đọc, bắt 5 mắt. Bố cục chính xác các phần, sắp xếp vị trí cân đối, rõ ràng, làm 10 nổi bật nội dung quan trọng Hình ảnh 10 Có chọn lọc, đẹp, thu hút. 5 Phù hợp và làm nổi bật đƣợc 5 nội dung. Ngôn ngữ 10 Chính tả chính xác 5 Từ ngữ dễ hiểu, chọn lọc, ngắn 5 gọn, súc tích. TỔNG ĐIỂM 100 18
 20. Lý luận và phƣơng pháp dạy học địa lý Nhóm 5B BẢNG CHO ĐIỂM SẢN PHẨM NGÀY HỘI BIỂN ĐẢO Đánh giá của Đánh giá Tiêu chí đánh giá cho điểm Điểm các nhóm trong của GV lớp Nội dung 50 Nội dung phải phù hợp với bài học 20 Các gian hàng đa dạng, mới mẻ, tạo đƣợc 15 không khí vui tƣơi, cuốn hút Các phần nội dung trong ngày hội phải cân đối, 15 phù hợp với chủ đề, thời gian hợp lý. Bố cục 10 Cách trình bày có hệ thống, logic, thu hút đƣợc 10 ngƣời tham gia. Thiết kế 20 Đảm bảo các nguyên tắc trong thiết kế và trình 10 bày. Thể hiện tính thẩm mỹ, hấp dẫn đối với ngƣời 10 tham gia. Ngôn ngữ 10 Trình bày rõ ràng, dễ hiểu, ngôn ngữ mạch lạc, 5 trong sáng. Phong cách nói tự tin, thuyết phục tạo không 5 khí sôi nổi, gây hứng thú cho ngƣời tham gia., . Làm việc nhóm 10 Có sự tham gia của tất cả các thành viên trong 5 nhóm. Các thành viên trong nhóm thể hiện sự hợp tác 5 và làm việc ăn ý với nhau Tổng điểm 100 VI. Bảng phân công công việc STT Công việc Ngƣời phụ trách Thời gian hoàn Ghi chú thành 1 Tổng hôp, hoàn chỉnh hồ sơ Lan bài dạy 19
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2