Hoá học 8 - BÀI THỰC HÀNH SỐ 3 DẤU HIỆU CỦA HIỆN TƯỢNG VÀ PHẢN ỨNG HOÁ HỌC

Chia sẻ: Nguyen Hoang Phuong Uyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

1
1.680
lượt xem
44
download

Hoá học 8 - BÀI THỰC HÀNH SỐ 3 DẤU HIỆU CỦA HIỆN TƯỢNG VÀ PHẢN ỨNG HOÁ HỌC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

HS phân biệt được hiện tượng vật lí , hiện tượng hoá học .Nhận biết được các dấu hiệu phản ứng hoá học xảy ra. - Tiếp tục rèn luyện kĩ năng sủ dụng dụng cụ , hoá chất trong phòng thí nghiệm.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hoá học 8 - BÀI THỰC HÀNH SỐ 3 DẤU HIỆU CỦA HIỆN TƯỢNG VÀ PHẢN ỨNG HOÁ HỌC

  1. BÀI THỰC HÀNH SỐ 3 DẤU HIỆU CỦA HIỆN TƯỢNG VÀ PHẢN ỨNG HOÁ HỌC I/Mục tiêu: -HS phân biệt được hiện tượng vật lí , hiện tượng hoá học .Nhận biết được các dấu hiệu phản ứng hoá học xảy ra. - Tiếp tục rèn luyện kĩ năng sủ dụng dụng cụ , hoá chất trong phòng thí nghiệm . II/ Chuẩn bị: HS thực hành theo 6 nhóm : Mỗi nhóm có một bộ thí nghiệm gồm : Hoá cụ:  Giá ống nghiệm :1 , Ống nghiệm : 6 , Kẹp gỗ: 1 ;  Cốc thuỷ tinh : 1 ; ống hút : 1 , đèn cồn :1  Nút cao su có ống dẫn khí ( đầu vuốt nhọn) : 1 , que đóm , diêm Hoá chất : Dung dịch Na2CO3 , Thuốc tím ( KMnO4 ) , Nước vôi trong : Ca(OH)2 HOẠT ĐỘNG 1: GV: - Kiểm tra sự chuẩn bị của HS và các thiết bị của phòng thực hành đã chuẩn bị đủ chưa?
  2. - Yêu cầu HS đọc SGK để hiểu nội dung các thí nghiệm phải tiến hành trong buổi . HOẠT ĐỘNG 2: TIẾN HÀNH THÍ NGHIỆM : Thí nghiệm 1: Hoà tan và đun nóng dung dịch Thuốc tím ( KMnO4) GIÁO VIÊN HỌC SINH GV: Hướng dẫn HS làm TN 1: HS: Nghe,ghi và làm theo GV: Làm mẫu. TN1: Hoà tan và đun nóng dung dịch Thuốc tím GV: Hỏi HS : ( KMnO4) - Tại sao tàn đóm đỏ bùng cháy ? a/ Cách làm: Với lượng thuốc tím có sẳn của mỗi nhóm ( Do có oxi được sinh ra) , chia làm 2 phần : - Tại sao thâý que tàn đóm đỏ + Phần1: Cho vào nước đựng trong ống nghiệm 1 lắc bùng cháy thì tiếp tục đun ? cho tan . ( Vì lúc đó phản ứng chưa xảy ra + Phần 2: Bỏ vào ống nghiệm 2 hoàn toàn ) - Dùng kẹp gỗ kẹp vào 1/3 ống nghiệm và đun nóng - Hiện tượng tàn đóm đỏ không - Đưa que tàn đóm đỏ vào . bùng cháy nữa nói lên điều gì? ( Nếu thâý que tàn đóm đỏ bùng cháy thì tiếp tục đun . đã hết oxi) Khi thấy tàn đóm đỏ không bùng chấy nữa thì ngừng - Lúc đó vì sao ta ngừng đun ? đun , để nguội ống nghiệm . ( Vì phản ứng đã xảy ra xong) GV: Hướng dẫn HS làm tiếp TN1 HS: Đỗ nước vào ống nghiệm 2 lắc kĩ .
  3. GV : Yêu cầu HS Quan sát ống HS: Ghi vào tường trình. nghiệm 1và 2 Nhận xét ghi b/ Hiện tượng: vào vở tường trình .  Ống nghiệm1: Chất rắn tan hết tạo thành dung dịch màu tím .  Ống nghiệm 2: Chất rắn không tan hết ( còn lại 1 GV: Hướng dẫn HS làm TN 2: phần rắn lắng xuống đáy ống nghiệm) GV: Trong hơi thở có gì? TN2: Thực hiện phản ứng với Canxi hidroxit Cách làm: Dùng ống hút thổi hơi lần lượt vào ống 3 GV: Các em quan sát hiện tượng đựng nước , ống nghiệm 4 đựng nước vôi trong . và ghi vào vở . GV: Trong ống 3 và 4 trường hợp HS: Hiện Tượng : nào có phản ứng hoá học xảy ra ? -Ở ống nghiệm 3: Không có hiện tượng gì? Giải thích ? - Ở ống 4: Nước vôi trong vẫn đục ( có chất rắn không GV: : Hướng dẫn HS làm tiếp thí tan tạo thành ) nghiệm . Quan sát hiện tượng và ghi HS: Dùng ống hút nhỏ 5 đến 10 giọt dd Natricacbonat vào vở . Vào ống 3 đựng nước vào ống 5 đựng nước vôi trong . HS: Hiện tượng Trong ống 3 và 5 ng nào có -Ở ống nghiệm 3: Không có hiện tượng gì
  4. phản ứng hoá học xảy ra ? - Ở ống 4: có chất rắn không tan tạo thành (đục) Dựa vào dấu hiệu nào ? GV: Yêu cầu HS ghi phương trình HS: Ở ống 5 có phản ứng hoá học xảy ra chữ của PƯ HH xảy ra ở ống Dấu hiệu của phản ứng : Có chất mới sinh ra ( nghiệm Chất rắn không tan trong nước ) 2,4,5 vào vở . GV: Giới thiệu sản phẩm thu HS : Các phương trình chữ : được  Ở ống nghiệm 2: Trong ống nghiệm 2,4,5 để HS Kali pemanganat Kali manganat + mangan ddio viết phương trình chữ . xit +oxi  Ở ống nghiệm 4: GV: Vậy qua các thí nghiệm trên Canxi hidroxit + cacbon đioxit canxi cacbonnat các em đã được củng cố về nhưng + nước kiến thức nào ?  Ở Ống nghiệm 5: Canxi hidroxit + natri cacbonac Canxi cacbonac Natri hidroxit HS: Các kiến thức đã được củng cố bằng thực nghiệm : 1/ Dấu hiệu để nhận biết PƯ HH xảy ra . 2/ Phân biệt được hiện tượng vật lí và hiện tượng hoá
  5. học . 3/ Cách viết trình chữ . GV hướng dẫn các nhóm viết bảng tường trình theo mẫu sau: Tên TN Dụng cụ và hoá Cách tiến HT -GT Phương trình chữ chất hành
  6. HOẠT ĐỘNG 3: Cuối tiết thực hành  Sắp xếp lại dụng cụ , hoá chất . Làm vệ sinh bàn thí nghiệm .  Đem dụng cụ đi rửa .  Các nhóm hoàn thành bản tường trình  Nhận xét và rút kinh nghiệm về tiết thực hành . Rút kinh nghiệm sau tiết dạy :
Đồng bộ tài khoản