Hội thoại tiếng Hàn - part 18

Chia sẻ: Phạm Nhất Duy | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
89
lượt xem
19
download

Hội thoại tiếng Hàn - part 18

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'hội thoại tiếng hàn - part 18', ngoại ngữ, nhật - pháp - hoa- others phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hội thoại tiếng Hàn - part 18

  1. Hương: 안녕하세요/Vũ Thanh Hương 입니다.만나서 반갑습니다. Chào các b n. Bây gi chúng ta s b t ñ u gi h c ti ng Hàn Qu c ngày hôm nay. Chúc các b n có m t gi h c vui v . Như thư ng l , cô giáo 지승현 s cùng v i tôi hư ng d n các b n bài h c m i. 지승현: 안녕하세요. 지승현 입니다. 지승현 Hương: Trong bài h c l n trư c, chúng ta ñã h c cách nói v i ai ñó v trí c a m t ñ v t, m t ñ a ñi m hay m t ngư i nào ñó. M i các b n cùng ôn l i bài cũ. Ví d :볼펜이 어디에 있어요?책상위에 있어요. Bút ñâu? Bút trên bàn. 어디에 있어요 있어요 집이 어디에 있어요?하노이에 있어요. Nhà ñâu? Nhà Hà N i. 집이 어디에 있어요 있어요 Cô 지승현 ñang ng i ngay c nh cô 안착희, tôi s ñ t câu h i như sau: 지승현 선생님 어디에 있어요? 지승현 선생님 어디에 있어요 지승현: 안착희 씨 옆에 있어요. 지승현 Hương: V a r i qua m t s ví d tiêu bi u, chúng ta ñã ôn l i bài cũ. Bây gi các b n có mu n bi t hôm nay chúng ta s h c gì không. M i các b n xem n i dung bài h c m i qua ño n phim sau. Chúng ta th y 수지 ñi ñâu Michael cũng ñi theo, ñi ñ n ñâu Michael cũng h i Suji nh ng câu h i ñ i lo i như: Cô làm gì trong b p th ?, Cô làm gì trong phòng th ? l n này thì 수지 h i 마이클 là: Anh ñang ñi ñâu. Anh chàng Michael c a chúng ta ñã tr l i m t cách h t s c n c cư i, anh ta nói, vì m t nên anh ta s ñi ñ n thư vi n ñ ngh . Vì v y, c u trúc câu hôm nay chúng ta s h c là nói v i ai ñó chúng ta ñang làm gì ñâu. C u trúc ñó g m 에서 t ch ñ a ñi m + c m t 에서 + ñ ng t Trư c h t, chúng ta s h c m t s t ch ñ a ñi m. M i các b n nh c l i theo cô 지승현 지승현: 방 (2 회) 지승현 도서관 커피숍 극장 백화점 서점 Hương: Michael h i 수지 ñang làm gì trong b p. 수지 tr l i là cô y ñang u ng nư c. Trong ti ng Hàn, câu “ñang u ng nư c trong b p” ñư c nói th nào thưa cô 지승현 ? 지승현: 부엌에서 물 마셔요 (2 회) 지승현 Hương: l n này thì, 수지 ñi vào phòng và Michael l i h i cô y là: “làm gì trong phòng” 수지 nói là cô y ñ c sách. V y câu này trong ti ng Hàn s ph i nói th nào? 지승현: 방에서 책 읽어요. 지승현 에서 Hương: Trong hai m u câu các b n v a ñư c nghe có m t ñi m chung là c m t 에서 luôn ñi sau t ch ñ a ñi m. Tôi s gi i thích rõ hơn ñ các b n d hi u. 에서 ñư c s d ng tương ñương như t 'trong' hay ' '. Ví d : 'trong b p' là 부엌에서 hay ' nhà’ là 집에서.
  2. Bây gi chúng ta s luy n t p b ng cách ñ t m t s câu .M i các b n ñ c theo cô 지승현 지승현: 도서관에서 공부를 해요. (2 회) 지승현 커피숍에서 친구를 만나요 극장에서 영화를 봐요 Hương: V a r i chúng ta ñã h c cách nói câu: (ai) làm gì ñó ñâu? V y mu n ñ t câu h i c a d ng này chúng ta s làm như th nào? Ví d : N u mu n bi t ai ñó ñang ñ c sách ñâu, chúng ta s s d ng c m t 어디 có nghĩa là ' ñâu' và c m t 에서 ñ ñ t câu. Cô 지승현 s cho chúng ta bi t, câu h i này trong ti ng Hàn Qu c s ñư c nói như th nào. 지승현: 어디에서 책 읽어요? (2 회) 지승현 Hương: Bây gi mu n bi t ai ñó ñang gì m t ñ a danh c th nào ñó b n ch c n nêu tên c a ñ a ñi m r i thêm c m t 에서 뭘 해요? 에서 해요 Trư c ñây các b n ñã ñư c h c c m t 뭐 해요? và bây gi là 뭘 해요? Hai c m t này có nghĩa tương ñương nhau. V y mu n h i m t ngư i là “cô ñang làm gì trong phòng” thì s h i th nào thưa cô 지승현 ? 지승현: 방에서 뭘 해요? 지승현 Hương: Bây gi tôi và cô 지승현 s th c hành m t ño n h i tho i ng n. Tôi s h i xem cô y 어디에서 책을 읽어요 ñang ñ c sách ñâu. Chúng ta cùng luy n t p: 어디에서 책을 읽어요? 지승현: 방에서 책 읽어요.(2 회) 지승현 어디에서 친구를 만나요 Hương: 어디에서 친구를 만나요? 지승현: 커피숍에서 친구를 만나요(2 회) 지승현 극장에서 해요 Hương: 극장에서 뭘 해요? 지승현: 극장에서 영화를 봐요 (2 회) 지승현 Hương: M i các b n h c m t s t v ng có trong bài hôm nay. Trong c u trúc ñ u tiên 부엌에서 뭘 해요? Chúng ta th y có t m i 부엌 부엌 có nghĩa là 'gian b p' M t t m i n a n m trong câu nói c a Michael khi anh y nói là anh y m t nên ñ nh ñ n thư vi n ñ ngh . Michael nói câu mình b m t là 피곤해요. 피곤해요 có nghĩa là tôi th y m t. R t nhi u ngư i trong chúng ta s d ng t này hàng ngày. M i các b n cùng luy n t p. 지승현: 부엌 (3 회) 지승현 피곤해요 Hương: ðã ñ n lúc chúng ta t ng k t l i bài h c. M i các b n ôn l i câu c u trúc câu qua ño n phim sau Bây gi chúng ta s ñ n v i ph n ph âm trong ti ng Hàn. Ph âm mà chúng ta h c ngày hôm nay là 티귿 Nó ñư c vi t g n gi ng như 디귿 nhưng có thêm m t nét g ch gi a. Ph âm này ñư c ñ c là 티귿
  3. B t ñ u là m t nét t trái sang ph i và bên dư i l i là m t nét t trái sang ph i n a. Ti p theo là m t nét t trên xu ng dư i t o nên m t góc vuông. M i các b n h c cách phát âm t này. 지승현: 티귿, 티귿, 티귿 지승현 Hương: Chúng ta s thêm nguyên âm ㅏ vào ñ t o thành t 타 Các b n hãy l ng nghe cô 지승현 phát âm Chúng ta s ñ n v i m t s t trong ñó có ph âm 티귿 지승현: 타조 (2 회) 지승현 토끼 투수 Hương: Các b n v a ñư c h c toàn b n i dung c a bài hôm nay. Trư c khi k t thúc bài h c, chúng ta cùng ôn t p l i m t l n n a 선생님은 오늘 해요 선생님은 오늘 뭘 해요? 지승현: 친구를 만나요. 지승현 어디에서 친구를 만나요 Hương: 어디에서 친구를 만나요? 지승현: 커피숍에서 친구를 만나요 지승현 Hương: N i dung h c ñư c trong m i bài ngày càng phong phú và thú v . Tôi tin là các b n s luy n t p nh ng c u trúc chúng ta ñã h c ñư c trong bài hôm nay. H n g p l i các b n trong bu i h c sau. 안녕히계세요 Hương: 안녕히계세요
Đồng bộ tài khoản