intTypePromotion=3

Hợp đồng giao nhận thầu khảo sát địa điểm dự kiến xây dựng công trình

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:5

0
222
lượt xem
46
download

Hợp đồng giao nhận thầu khảo sát địa điểm dự kiến xây dựng công trình

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

"Hợp đồng giao nhận thầu khảo sát địa điểm dự kiến xây dựng công trình" bao gồm các điều khoản mà hai bên đã thống nhất ký như: nội dung công tác khảo sát, thời hạn thực hiện, trị giá hợp đồng; phương thức thanh toán, trách nhiệm bên A, trách nhiệm bên B... Để nẵm rõ hơn các điều khoản mời các bạn cùng tham khảo tài liệu.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hợp đồng giao nhận thầu khảo sát địa điểm dự kiến xây dựng công trình

Trước khi tiến hành xây dựng công trình, giữa đơn vị chủ đầu tư và chủ đơn vị khảo sát phải cam kết với nhau về việc giao nhận địa điểm dự kiến xây dựng công trình nhằm hạn chế những rủi ro có thể xảy ra. Hy vọng qua đoạn trích dưới đây có thể giúp các phần nào hình dung được những hạng mục cần được trình bày trong bản hợp đồng xây dựng.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---------------

 

HỢP ĐỒNG GIAO NHẬN THẦU KHẢO SÁT

ĐỊA ĐIỂM DỰ KIẾN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

Hợp đồng số …/HĐKS ngày … tháng … năm …

 

-      Căn cứ pháp lệnh  Hợp đồng Kinh tế ngày 25/9/1989 của Hội đồng nhà nước và văn bản hướng dẫn thi hành của các cấp, các ngành.

-      Căn cứ Nghị định 385-HĐBT ngày 7/11/1990;

-      Căn cứ Quy chế về HĐKT trong XDCB theo QĐ số 29 ngày 01/6/1992 của liên bộ: Bộ Xây dựng – Trọng tài kinh tế Nhà nước;

-      Căn cứ biên bản xác nhận kết quả đấu thầu ngày … tháng … năm … (nếu có). Chúng tôi gồm có:

Hôm nay ngày …… tại ……………………………………………………………………


Chúng tôi gồm:

Bên A  (chủ đầu tư)

-      Tên doanh nghiệp: (hoặc cơ quan)……………………………………………………...

-      Địa chỉ trụ sở chính: …………………………………………………………………….

-      Điện thoại: ……………………………………………………………………………..

-      Tài khoản số: …………………………………………………………………………..

Mở tại ngân hàng: …………………………………………………………………………

-      Đại diện là Ông (bà) ……………………………………………………………………

Chức vụ: …………………………………………………………………………..………..

-      Giấy ủy quyền số ……… (Nếu ký thay thủ trưởng) viết ngày …. tháng … năm ……..

Do ………………………… Chức vụ ………………………………………………… ký

 

Bên B (đơn vị khảo sát)

-      Tên doanh nghiệp: (hoặc cơ quan)……………………………………………………...

-      Địa chỉ trụ sở chính: …………………………………………………………………….

-      Điện thoại: ……………………………………………………………………………..

-      Tài khoản số: …………………………………………………………………………..

Mở tại ngân hàng: …………………………………………………………………………

-      Đại diện là Ông (bà) ……………………………………………………………………

Chức vụ: …………………………………………………………………………..………..

-      Giấy ủy quyền số ……… (Nếu ký thay thủ trưởng) viết ngày …. tháng … năm ……..

Do ………………………… Chức vụ ………………………………………………… ký

Hai bên thống nhất ký hợp đồng với các điều khoản sau:

...

Để tham khảo đầy đủ nội dung của tài liệu, bạn đọc vui lòng đăng nhập tài khoản và tải "Hợp đồng giao nhận thầu khảo sát địa điểm dự kiến xây dựng công trình" về máy. Hi vọng qua việc tìm tiểu hiểu tài liệu này, các bạn có thể soạn thảo một bản hợp đồng bao gồm các điều khoản hợp lý, đảm bảo được lợi ích của công ty và đối tác.

 

ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản