intTypePromotion=1
ADSENSE

Hưởng chế độ tử tuất đối với người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc đang hưởng lương hưu, trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hàng tháng với mức suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

251
lượt xem
24
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'hưởng chế độ tử tuất đối với người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc đang hưởng lương hưu, trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hàng tháng với mức suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hưởng chế độ tử tuất đối với người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc đang hưởng lương hưu, trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hàng tháng với mức suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên

  1. Hưởng chế độ tử tuất đối với người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc đang hưởng lương hưu, trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hàng tháng với mức suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên Thông tin Lĩnh vực thống kê:Bảo hiểm xã hội bắt buộc và bảo hiểm xã hội tự nguyện Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Tổ chức BHXH Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Tổ chức bảo hiểm xã hội Cách thức thực hiện:Trụ sở tổ chức bảo hiểm xã hội Thời hạn giải quyết:15 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ Đối tượng thực hiện:Cá nhân TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC:Quyết định hưởng chế độ tử tuất Các bước Tên bước Mô tả bước 1. Bước 1 Thân nhân người lao động lập Tờ khai và tập hợp hồ sơ gửi tổ chức bảo
  2. Tên bước Mô tả bước hiểm xã hội để giải quyết 2. Bước 2 Tổ chức BHXH xét duyệt và chi trả chế độ Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Giấy chứng tử, giấy báo tử hoặc quyết định của Toà án tuyên bố là đã chết 2. Tờ khai của thân nhân Số bộ hồ sơ: không quy định Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định Tờ khai của thân nhân theo mẫu do tổ chức bảo Quyết định số 815/QĐ- 1. hiểm xã hội quy định BHXH ngà...
  3. Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không Mẫ ố 09 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc TỜ KHAI HOÀN CẢNH GIA ĐÌNH CỦA THÂN NHÂN NGƯỜI CHẾT I- Họ, tên người khai (1): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............................................... - Ngày tháng năm sinh: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …………………………… - Nơi cư trú:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. - Quan hệ với người chết: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II- Họ, tên người chết: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........................................... Sinh ngày . . . . tháng . . . . năm . . . Số sổ BHXH hoặc số hồ sơ. . . . . . . . . . . . . . Cơ quan đơn vị hoặc nơi nhận lương hưu, trợ cấp BHXH trước khi chết: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chết ngày . . . . . tháng . . . . .năm. . . . . III- Thân nhân khi còn sống có trách nhiệm nuôi dưỡng, đề nghị giải quyết trợ cấp (2): Ngày, Quan Nghề Mức Số Nơi cư TT Họ và tên tháng, hệ nghiệp thu trú năm với người
  4. chết sinh nhập (nếu có) 1 2 3 4 Tôi xin cam đoan những nội dung khai trên là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật. Đề nghị Cơ quan bảo hiểm xã hội giải quyết chế độ tử tuất theo quy định của pháp luật. ......, ......, gày . . . . .tháng . . . .năm . . .. ngày . . . . .tháng . . . .n Người khai Xác nhận của cơ quan, đơn vị (ký, ghi rõ họ tên) hoặc UBND xã, phường (3) ký, đóng dấu) Ghi chú: (1) Người khai là người đứng tên lĩnh trợ cấp hàng tháng hoặc một lần.
  5. (2) Trường hợp con từ 15 tuổi đến 18 tuổi còn đi học phải có giấy chứng nhận của nhà trường kèm theo; Trường hợp thân nhân không phải là con, vợ (hoặc chồng), bố mẹ đẻ, bố mẹ vợ (hoặc bố mẹ chồng) mà người chết khi còn sống phải chiụ trách nhiệm nuôi dưỡng thì phải khai trong tờ khai này và kèm theo giấy xác nhận của chính quyền địa phương nơi người được nuôi dưỡng; (3) Người đang làm việc chết do cơ quan, đơn vị xác nhận; hưu chờ, người bảo lưu thời gian đóng BHXH, người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng chết do UBND xã, phường xác nhận.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2