HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT SQL SERVER2000

Chia sẻ: Hoàng Danh Long | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:9

0
128
lượt xem
39
download

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT SQL SERVER2000

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo và hưỡng dẫn cài đặt SQL server 2000

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT SQL SERVER2000

  1. HOÀNG DANH LONG K50-CNTT-ĐẠI HỌC VINH HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT SQL SERVER2000 Bước 1: Mở thư mục chứa bộ cài SQL Server 2000/ chạy tệp autorun.exe Bước 2: Chọn
  2. Bước 3: Chọn Bước 4: Nhấn Next:
  3. Bước 5: Nhấn Next: Bước 6: Nhấn Next:
  4. Bước 7: Nhấn Next: Bước 8: Nhấn Yes:
  5. Bước 9: Nhập CD_Key rồi nhấn Next: Bước 10: Nhấn Next:
  6. Bước 11: Nhấn Next: Bước 12: Nhấn Next:
  7. Bước 13: Chọn Use the Local System account rồi nhấn Next: Bước 14: Chọn Mixed Mode (…), đặt mật khẩu cho người dung sa (người quản trị hệ thống) rồi nhấn Next:
  8. Bước 15: Nhấn Next: … chờ cho máy cài đặt... Bước 16: Nhấn Finish sau đó khởi động lại máy để hoàn tất việc cài đặt.
Đồng bộ tài khoản