intTypePromotion=1
ADSENSE

Hệ quản trị

Xem 1-20 trên 32884 kết quả Hệ quản trị
 • Bài viết Thế giới kinh nghiệm trong diễn ngôn thời trang từ góc nhìn của hệ thống chuyển tác và ẩn dụ ý niệm giới thiệu mô hình phân tích đa phương diện theo lý thuyết hệ thống chuyển tác (do Halliday khởi xướng) và ẩn dụ ý niệm (do Lakoff và Johnson đề xuất) trên đối tượng diễn ngôn thời trang Việt Nam.

  pdf5p vilexus 30-09-2022 8 1   Download

 • Bài viết Nâng cao hiệu năng tính toán cho thuật toán tìm đường đi ngắn nhất trên đồ thị mở rộng trình bày chi tiết thuật toán tuần tự tìm đường đi ngắn nhất giữa hai đỉnh trên đồ thị mở rộng và chúng tôi xây dựng thuật toán này trên đa bộ xử lý để nâng cao hiệu năng tính toán.

  pdf5p vilexus 30-09-2022 9 1   Download

 • Bài viết Xây dựng quy trình cung cấp thông tin kế toán phục vụ công tác quản trị cước viễn thông - CNTT tại VNPT Quảng Bình bàn về cách thức và phương hướng xây dựng quy trình cung cấp thông tin kế toán phục vụ quản trị CVT – CNTT tại VTQB sao cho hợp lý và hiệu quả nhất.

  pdf7p vikoenigsegg 29-09-2022 14 1   Download

 • Cuốn sách tham khảo "Giá trị văn hóa Việt Nam trong đổi mới" tập hợp những nghiên cứu, tổng kết, đánh giá, thảo luận của các nhà quản lý văn hóa, nhà khoa học, các chuyên gia đầu ngành về hệ giá trị văn hóa truyền thống và hiện đại Việt Nam, các giải pháp bảo tồn, phát huy hệ giá trị đó trong đổi mới, hội nhập, góp phần phục vụ công tác hoạch định đường lối phát triển văn hóa Việt Nam trong bối cảnh mới. Sách được chia thành 2 phần, mời các bạn cùng tham khảo các bài viết trong phần 1 của cuốn sách sau đây để biết thêm nội dung chi tiết.

  pdf94p runordie8 05-09-2022 6 1   Download

 • Ebook Giá trị văn hóa Việt Nam trong đổi mới: Phần 2 gồm có các bài viết, nghiên cứu tập trung vào các vấn đề sau: Quan niệm về hệ giá trị văn hóa Việt Nam; Cấu trúc, phân loại hệ giá trị văn hóa Việt Nam; Sự chuyển đổi giá trị trong văn hóa Việt Nam; Bảo tồn hệ giá trị văn hóa Việt Nam trong phát triển xã hội; Điều kiện, giải pháp phát huy hệ giá trị văn hóa Việt Nam trong hội nhập quốc tế; Hệ giá trị văn hóa và việc tôn vinh bản sắc dân tộc trong bối cảnh toàn cầu hóa; Biểu hiện của hệ giá trị văn hóa Việt Nam trong một số lĩnh vực văn hóa nghệ thuật thời kì đổi mới.

  pdf97p runordie8 05-09-2022 5 1   Download

 • Đọc Pụt Kỳ Yên, độc giả sẽ cảm nhận được những giá trị nhân văn sâu sắc trong đời sống văn hóa tâm linh của cộng đồng người Tày. ta bắt gặp một thế giới hàm chứa sức tưởng tượng sinh động của dân gian về mối quan hệ của đất và trời, của cõi nhân gian và thiên đường, giữa cõi đời thực và một thế giới hư ảo,... Nối tiếp phần 1, phần 2 của cuốn "Pụt Kỳ Yên" là phần dịch thơ từ tiếng Tày qua tiếng Việt. Mời bạn đọc cùng tham khảo.

  pdf310p runordie8 05-09-2022 4 1   Download

 • Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Quản lý kinh doanh điện năng" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Quy trình quan hệ giao tiếp với khách hàng sử dụng điện; Quyết định số 335/EVN/HĐQT/KD & ĐNT ngày 10/10/2003 của Hội đồng Quản trị Tổng công ty Điện lực Việt Nam về việc ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động dịch vụ bán lẻ điện nông thôn. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf64p vikoenigsegg 29-09-2022 9 1   Download

 • Bài viết Một phương pháp mô hình hóa kiến trúc cho các đối tượng được giám sát trong hệ phân tán đề xuất một phương pháp thực hiện mô hình hóa kiến trúc cơ bản cho các đối tượng được giám sát trong hệ phân tán, trên cơ sở đó chúng tôi phát triển hệ thống giám sát trực tuyến các hoạt động đối tượng của hệ phân tán theo kỹ thuật mô hình, hỗ trợ tích cực cho người quản trị trong công tác vận hành và khai thác hệ phân tán phức tạp.

  pdf4p vikoenigsegg 29-09-2022 13 1   Download

 • Mục đích của đề tài "Phát triển hệ giá trị của cong người Việt Nam hiện nay theo tư tưởng Hồ Chí Minh" là nghiên cứu làm sáng tỏ những quan điểm lý luận của Hồ Chí Minh về hệ giá trị con người Việt Nam; từ đó vận dụng vào việc phát triển hệ giá trị của con người Việt Nam hiện nay. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf182p phuongnguyen1704 18-09-2022 8 2   Download

 • Mục tiêu của đề tài "Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang" là vẽ lên được một bức tranh tổng quát về hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp thông qua phân tích tình hình doanh thu, chi phí và lợi nhuận được đặt ra trong mối quan hệ của chúng. Từ đó thấy được điểm mạnh, điểm yếu của doanh nghiệp và đề ra biện pháp thích hợp nhằm nâng cao cạnh tranh.

  pdf81p phuongnguyen1704 18-09-2022 17 2   Download

 • Nhằm áp dụng những kiến thức đã học ở môn Quản trị dự án hệ thống thông tin và bước đầu đưa ứng dụng công nghệ thông tin vào trong lĩnh vực quản lý, chúng tôi đã sưu tầm và chọn lọc để gửi đến các bạn đề tài “Quản lý dự án xây dựng phần mềm quản lý sinh viên”. Việc xây dựng phần mềm quản lý sinh viên nhằm giảm nhẹ công việc quản lý sinh viên tại các trường đại học. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf42p phuongnguyen1704 19-09-2022 6 2   Download

 • Tiểu luận môn Phân tích kinh doanh "Hệ thống thông tin quản lý nhà hàng" nghiên cứu về mức độ áp dụng công nghệ thông tin vào quản lý nhà hàng. Nêu rõ vai trò của hệ thống thông tin cũng như những giá trị mà chúng đem lại cho doanh nghiệp. Hi vọng với tài liệu này, các bạn sinh viên có thể tham khảo để học tập tốt môn học của mình

  pdf19p phuongnguyen1704 19-09-2022 7 2   Download

 • Bài viết Ứng dụng thuật toán tìm đường đi nhanh nhất tìm luồng cực đại đa phương tiện tuyến tính đồng thời chi phí cực tiểu trên mạng giao thông mở rộng phân tích, chứng minh các kết quả và đánh giá độ phức tạp của thuật toán. Chương trình thuật toán được viết bằng ngôn ngữ Java với cơ sở dữ liệu mạng mở rộng cài đặt trong hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySQL cho kết quả chính xác.

  pdf7p vikoenigsegg 29-09-2022 30 1   Download

 • Mục đích nghiên cứu đề tài "Phát triển loại hình du lịch sinh thái tại Khu Du lịch bán đảo Sơn Trà thành phố Đà Nẵng" là hệ thống hóa cơ sở lý luận, phân tích tiềm năng, thế mạnh của loại hình DLST, thực trạng phát triển loại hình du lịch sinh thái tại bán đảo, cơ hội và thách thức trong việc phát triển các loại hình du lịch sinh thái tại bán đảo, từ đó xây dựng các giải pháp nhằm phát triển các loại hình du lịch sinh thái tại bán đảo Sơn Trà.

  pdf111p unforgottennight05 19-09-2022 6 1   Download

 • Luận văn " Hoàn thiện kế toán quản trị chi phí tại Công ty cổ phần Thủy sản Bình Định" nêu thực trạng hệ thống KTQT chi phí tại Công ty cổ phần Thủy sản Bình Định. Qua đó phân tích, đánh giá, đưa ra những ưu và nhược điểm của công tác KTQT chi phí tại Công ty cổ phần Thủy sản Bình Định.

  pdf113p unforgottennight05 19-09-2022 4 1   Download

 • Luận văn "Tổ chức kế toán trách nhiệm tại Công ty cổ phần GreenFeed Việt Nam" nghiên cứu cơ sở lý luận về kế toán trách nhiệm, hướng đến vận dụng trong điều kiện các DN Việt Nam; đánh giá thực trạng kế toán trách nhiệm tại Công ty cổ phần GreenFeed Việt Nam thông qua việc mô tả các đặc điểm, quy trình và nội dung mà hệ thống kế toán đang được vận hành tại Công ty, từ đó, nêu lên những ưu điểm và vạch ra nhược điểm của hệ thống kế toán cần được giải quyết.

  pdf126p unforgottennight05 19-09-2022 4 1   Download

 • Luận văn "Kế toán trách nhiệm tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Một thành viên cảng Qui Nhơn" nghiên cứu bản chất, chức năng và cơ sở để thiết lập hệ thống kế toán trách nhiệm; khảo sát, đánh giá thực trạng công tác kế toán trách nhiệm tại Công ty TNHH một thành viên Cảng Quy Nhơn trên cơ sở đó nêu ra được những tồn tại và bất cập cần phải hoàn thiện; đề xuất những định hướng và những biện pháp hoàn thiện công tác kế toán trách nhiệm trong điều kiện đổi mới mô hình quản lý tại công ty.

  pdf130p unforgottennight05 19-09-2022 6 1   Download

 • Luận văn "Hoàn thiện công tác kế toán quản trị chi phí tại tổng Công ty Sản xuất đầu tư dịch vụ xuất nhập khẩu Bình Định" nghiên cứu nhằm hệ thống hóa những lý luận về kế toán quản trị chi phí tại doanh nghiệp; đánh giá thực trạng công tác kế toán quản trị chi phí tại Tổng Công ty sản xuất đầu tư dịch vụ xuất nhập khẩu Bình Định trong thời gian qua... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf141p unforgottennight05 19-09-2022 6 2   Download

 • Luận văn "Kiểm soát nội bộ chu trình bán hàng và thu tiền tại Công ty cổ phần Bắc Âu" hệ thống hóa lý luận về kiểm soát nội bộ và kiểm soát nội bộ chu trình bán hàng và thu tiền. Căn cứ vào thực trạng công tác kiểm soát nội bộ chu trình bán hàng và thu tiền tại đơn vị Để đề xuất giải pháp nhằm tăng cường kiểm soát nội bộ chu trình bán hàng và thu tiền tại Công ty cổ phần Bắc Âu.

  pdf94p unforgottennight05 19-09-2022 4 1   Download

 • Luận văn "Vận dụng phương pháp tính giá dựa trên cơ sở hoạt động tại Công ty cổ phần May Núi Thành - Quảng Nam" nghiên cứu hệ thống hóa những vấn đề lý luận liên quan đến phương pháp tính giá ABC, phân tích những đặc điểm của quá trình sản xuất tại Công ty. Định hướng việc ứng dụng lý thuyết này vào việc hoàn thiện hệ thống kế toán chi phí và nêu ra phương hướng, đề xuất các giải pháp để vận dụng phương pháp tính giá ABC tại Công ty cổ phần May Núi Thành.

  pdf114p unforgottennight05 19-09-2022 4 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Hệ quản trị
p_strCode=hequantri

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2