Hướng dẫn của OECD/OECD Guidelines: Quản trị công ty trong doanh nghiệp nhà nước

Chia sẻ: Kloi Roong Kloi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:152

0
71
lượt xem
4
download

Hướng dẫn của OECD/OECD Guidelines: Quản trị công ty trong doanh nghiệp nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

(BQ)Nội dung tài liệu trình bày khuyến nghị của hội đồng đối với bộ hướng dẫn về quản trị công ty trong doanh nghiệp nhà nước, lý do cho việc nhà nước đóng vai trò chủ sở hữu, doanh nghiệp nhà nước trên thị trường, đối xử công bằng với cổ đông và các nhà đầu tư khác, quan hệ các bên có quyền lợi liên quan và hoạt động kinh doanh có trách nhiệm

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hướng dẫn của OECD/OECD Guidelines: Quản trị công ty trong doanh nghiệp nhà nước

HƯỚNG DẪN CỦA OECD/OECD GUIDELINES<br /> QUẢN TRỊ CÔNG TY TRONG DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC<br /> CORPORATE GOVERNANCE OF STATE-OWNED ENTERPRISES<br /> <br /> 2015<br /> <br /> Nguyên bản của OECD, xuất bản bằng tiếng Anh và tiếng Pháp với tên gốc là: OECD Guidelines<br /> on Corporate Governance of State-Owned Enterprises, 2015 Edition/ Lignes directrices de<br /> l’OCDE sur la gouvernance des entreprises publiques, Édition 2015.<br /> © 2015 OECD<br /> © 2017 Tổ chức Tài Chính Quốc Tế (IFC), thành viên của Nhóm Ngân hàng Thế giới, giữ<br /> bản quyền bản dịch tiếng Việt này.<br /> Photo credits: © ann triling/Thinkstock.com.<br /> <br /> LỜI MỞ ĐẦU<br /> <br /> Lời mở đầu<br /> Hướng dẫn của OECD về Quản trị Công ty trong Doanh nghiệp Nhà nước (DNNN)<br /> (Bộ Hướng dẫn) là các khuyến nghị cho các chính phủ về cách thức để bảo đảm<br /> cho các DNNN hoạt động một cách hiệu quả, minh bạch và có trách nhiệm. Đây<br /> là những chuẩn mực được thống nhất chung trên trường quốc tế về cách thức các<br /> chính phủ nên thực hiện chức năng chủ sở hữu nhà nước để tránh việc nhà nước<br /> thực hiện quyền sở hữu thụ động cũng như việc nhà nước can thiệp quá mức. Bộ<br /> Hướng dẫn này được soạn thảo lần đầu năm 2005 để bổ sung cho Các Nguyên tắc<br /> Quản trị Công ty của OECD1 (Bộ Nguyên tắc). Bộ Hướng dẫn đã được cập nhật<br /> năm 2015 để phản ánh một thập kỷ kinh nghiệm trong triển khai và đề cập những<br /> vấn đề mới liên quan đến DNNN cả trong bối cảnh trong nước và quốc tế.<br /> Trong khi thực hiện trách nhiệm chủ sở hữu, các chính phủ cũng có thể sử dụng các<br /> khuyến nghị dưới đây dành cho khu vực tư nhân, nhất là Các Nguyên tắc Quản trị<br /> Công ty của G20/OECD. Bộ Hướng dẫn này nhằm bổ sung cho Bộ Nguyên tắc, và<br /> hoàn toàn phù hợp với Bộ Nguyên tắc. Những công cụ liên quan khác của OECD<br /> bao gồm Hướng dẫn cho các Công ty Đa quốc gia của OECD. Hướng dẫn bổ sung<br /> có thể được tìm thấy ở nhiều nguồn khác, như Khung chính sách OECD cho Đầu<br /> tư và Bộ công cụ Đánh giá Cạnh tranh OECD. Bộ Hướng dẫn này tư vấn về cách<br /> các chính phủ có thể bảo đảm để DNNN tối thiểu cũng có trách nhiệm giải trình với<br /> người dân tương đương như trách nhiệm của các công ty niêm yết đối với cổ đông.<br /> Bộ Hướng dẫn cập nhật được Hội đồng OECD, cơ quan quản trị của Tổ chức,<br /> thông qua vào tháng 7 năm 2015, là một phần của Khuyến nghị của Hội đồng để<br /> thúc đẩy cộng đồng quốc tế sử dụng Bộ Hướng dẫn.<br /> <br /> 1 <br /> Những Nguyên tắc này đã được đổi tên là Các Nguyên tắc Quản trị Công ty của G20/OECD sau khi<br /> sửa đổi năm 2015 và được các Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng Trung ương G20 thông<br /> qua tại cuộc họp ngày 4-5 tháng 9 năm 2015.<br /> <br /> Hướng dẫn của OECD về Quản trị Công ty trong Doanh nghiệp Nhà nước<br /> <br /> 1<br /> <br /> LỜI CẢM ƠN<br /> <br /> Lời cảm ơn<br /> Bộ Hướng dẫn này được các quốc gia OECD sửa đổi với sự hợp tác của rất nhiều<br /> đối tác và các bên có quyền lợi liên quan. Colombia, Latvia và Liên bang Nga đã<br /> tham gia rà soát Bộ Hướng dẫn với vai trò quốc gia Cộng tác (trên cơ sở quan hệ<br /> bình đẳng với các quốc gia OECD) và kết quả rà soát cũng liên quan đến các nước<br /> này. Nhóm Ngân hàng Thế giới tham gia với tư cách quan sát viên của Nhóm Công<br /> tác về Thông lệ Sở hữu của Nhà nước và Tư nhân hóa. Argentina, Brazil, Cộng hòa<br /> Nhân dân Trung Hoa, Costa Rica, Kazakhstan, Lithuania, Peru, Philippines, Nam<br /> Phi và Ukraina tham gia thảo luận trực tiếp với Nhóm Công tác về các nội dung sửa<br /> đổi. Tham vấn rộng rãi ngoài các cuộc họp định kỳ của Nhóm Công tác được thực<br /> hiện trong quá trình sửa đổi Bộ Hướng dẫn. Các quốc gia sau đây đã gửi góp ý để<br /> sửa đổi Bộ Hướng dẫn bao gồm: Cabo Verde, E-cua-dor, Ai Cập, Ấn Độ, In-đô-nêxia, I-rắc, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, Ma-lay-xia, Mau-ri-ta-nia, Ma-rốc,<br /> My-an-mar, Pa-ra-guay, Su-ri-na-me, Thái Lan, U-ru-guay và Việt Nam.<br /> Quá trình sửa đổi còn được hỗ trợ về thông tin đầu vào từ các cơ quan cố vấn của<br /> OECD, Ủy ban Cố vấn Kinh doanh và Công nghiệp (BIAC) và Ủy ban Cố vấn<br /> Nghiệp đoàn (TUAC), cũng như Viện Quản trị Tổ chức của Ac-hen-ti-na (IAGO),<br /> Ngân hàng Phát triển Châu Á, Viện Quản trị Công ty Bal-tic, Hiệp hội Các Nhà<br /> đầu tư Thị trường Vốn Bra-xin, Học viện Thành viên HĐQT Bra-xin, Gu-ber-na,<br /> Ngân hàng Phát triển Liên Mỹ, Mạng lưới Quản trị Công ty Quốc tế, Ngân hàng<br /> Phát triển Mỹ La-tinh, Học viện Thành viên HĐQT Ma-lay-xia, Viện Nguồn lực<br /> Phát triển My-an-mar - Trung tâm Phát triển Kinh tế và Xã hội, Viện Kế toán viên<br /> Công chứng My-an-mar, Viện Quản trị Công ty Pa-kis-tan, Viện Kế toán viên Công<br /> chứng Phi-lip-pin, Học viện Thành viên HĐQT Phi-lip-pin, Học viện Thành viên<br /> HĐQT Sin-ga-por, Liên minh các Liên đoàn Phòng Thương mại và Công nghiệp<br /> My-an-mar và Hội đồng Kinh tế cho Châu Phi thuộc Liên Hiệp quốc.<br /> <br /> 2<br /> <br /> Hướng dẫn của OECD về Quản trị Công ty trong Doanh nghiệp Nhà nước<br /> <br /> Mục lục<br /> <br /> Mục lục<br /> Lời tựa ...............................................................................................................5<br /> Khuyến nghị của Hội đồng đối với Bộ Hướng dẫn<br /> về Quản trị Công ty trong DOANH NNGHIỆP NHÀ NƯỚC.............7<br /> Về Bộ Hướng dẫn..........................................................................................9<br /> Khả năng áp dụng và định nghĩa......................................................13<br /> I.   do cho việc Nhà nước đóng vai trò Chủ sở hữu...........16<br /> Lý<br /> II. Nhà nước đóng Vai trò Chủ sở hữu............................................17<br /> III. DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC trên thị trường..............................19<br /> .<br /> IV. <br /> Đối xử công bằng với cổ đông và các nhà đầu tư<br /> khác............................................................................................................21<br /> V.  uan hệ với các bên có quyền lợi liên quan và<br /> Q<br /> hoạt động kinh doanh có trách nhiệm .................................22<br /> VI.  ông bố thông tin và tính minh bạch . ...............................23<br /> C<br /> VII.Trách nhiệm của HĐQT của Doanh nghiệp Nhà nước. ......25<br /> .<br /> Hướng dẫn Chi tiết Chương I:<br /> Lý do cho việc Nhà nước đóng vai trò Chủ sở hữu........................27<br /> Hướng dẫn Chi tiết Chương II:<br /> Nhà nước đóng Vai trò Chủ sở hữu...................................................31<br /> Hướng dẫn Chi tiết Chương III:<br /> Doanh Nghiệp Nhà nước trên thị trường ....................................42<br /> <br /> Hướng dẫn của OECD về Quản trị Công ty trong Doanh nghiệp Nhà nước<br /> <br /> 3<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản