intTypePromotion=1

Hướng dẫn giải bài 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 trang 127 SGK Hình học lớp 6

Chia sẻ: Nguyễn Thị Phương | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
110
lượt xem
1
download

Hướng dẫn giải bài 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 trang 127 SGK Hình học lớp 6

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu gồm phần lý thuyết hướng dẫn giải bài tập trang 127 là tài liệu tham khảo hữu ích nhằm giúp các em ôn lại kiến thức đã học và gợi ý phương pháp giải các bài tập trong sách. Mời các em tham khảo!

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hướng dẫn giải bài 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 trang 127 SGK Hình học lớp 6

Bài 1 trang 127 SGK Hình học lớp 6

Đoạn thẳng AB là gì?

Hướng dẫn giải bài 1 trang 127 SGK Hình học lớp 6:
Đoạn thẳng AB là hình gồm điểm A, điểm B và tất cả các điểm nằm giữa A và B.

Bài 2 trang 127 SGK Hình học lớp 6

Cho ba điểm A,B,C không thẳng hàng. Vẽ đường thẳng AB, tia AC, đoạn thẳng BC, điểm M nằm giữa B Và C.
 
Hướng dẫn giải bài 2 trang 127 SGK Hình học lớp 6:
 
 
+ Vẽ đường thẳng qua hai điểm A,B
+ Vẽ tia AC
+Vẽ đoạn thẳng BC
+Xác định điểm M nằm giữa hai điểm B và C

 


Bài 3 trang 127 SGK Hình học lớp 6

a, Đánh dấu hai điểm M, N. Vẽ đường thẳng a và đường thẳng xy cắt nhau tại M và đều không đi qua N. Vẽ điểm A trên tia My.
b, Xác định điểm S trên đường thẳng a sao cho S, A, N thẳng hàng. Trong trường hợp đường thẳng AN song song với đường thẳng a thì có vẽ được điểm S không? Vì sao?
Hướng dẫn giải bài 3 trang 127 SGK Hình học lớp 6:
Khi AN//a thì không vẽ được điểm S vì hai đường thẳng song song thì không có điểm chung.

Bài 4 trang 127 SGK Hình học lớp 6

Vẽ bốn đường thẳng phân biệt. Đặt tên cho các giao điểm nếu có.
Hướng dẫn giải bài 4 trang 127 SGK Hình học lớp 6:
Trường hợp 1: 4 đường thẳng phân biệt cắt nhau:
Trường hợp 2: 4 đường thẳng phân biệt không cắt nhau:

Bài 5 trang 127 SGK Hình học lớp 6

Cho ba điểm A, B, C sao cho B nằm giữa A và C. Làm thế nào để chỉ đo hai lần, mà biết được độ dài của cả ba đoạn thẳng AB, BC, AC? Hãy nêu các cách làm khác nhau.
Hướng dẫn giải bài 5 trang 127 SGK Hình học lớp 6:
+ Cách 1: Đo độ dài đoạn thẳng AB và BC => đoạn thẳng AC = AB + BC
+ Cách 2: Đo độ dài đoạn thẳng AB và AC => đoạn thẳng BC = AC – AB
+Cách 3: Đo độ dài đoạn thẳng AC và BC => đoạn thẳng AB = AC – BC

Bài 6 trang 127 SGK Hình học lớp 6

Cho đoạn thẳng AB dài 6 cm. Trên tia AB lấy điểm M sao cho AM = 3 cm.
a) Điểm M có nằm giữa hai điểm A và B không? Vì sao?
b) So sánh AM và MB.
c) M có là trung điểm của AB không?
Hướng dẫn giải bài 6 trang 127 SGK Hình học lớp 6:
a) Điểm M có nằm giữa hai điểm A và B vì trên tia AB có AM < AB (vì 3 cm < 6 cm).
b) Vì M nằm giữa 2 điểm A và B, Ta có: AM + MB = AB
3 + MB = 6
Hay MB = 6 – 3 = 3 (cm) Vậy: AM = MB (vì cùng bằng 3 cm)
c) M là trung điểm của AB, vì M nằm giữa A, B (Câu a) và AM = MB (câu b).

Bài 7 trang 127 SGK Hình học lớp 6

Cho đoạn thẳng AB = 7 cm. Vẽ trung điểm I của đoạn thẳng AB.
Hướng dẫn giải bài 7 trang 127 SGK Hình học lớp 6:
Vì I là trung điểm của AB nên: IA + IB = AB và IA= IB
Do đó: IA = IB = AB/2 =7/2=3,5(cm)
Trên tia AB, vẽ điểm I sao cho AI = 3,5 cm.

Bài 8 trang 127 SGK Hình học lớp 6

Vẽ hai đường thẳng xy và zt cắt nhau tại O. Lấy A thuộc tia Ox, B thuộc tia Ot, C thuộc tia Oy, D thuộc tia Oz sao cho OA = OC = 3 cm, OB = 2 cm, OD = 2 OB.
Hướng dẫn giải bài 8 trang 127 SGK Hình học lớp 6:
Vẽ hai đường thẳng xy và zt cắt nhau tại O.
Lấy A thuộc tia Ox, C thuộc tia Oy sao cho OA = OC = 3 (cm).
Lấy B thuộc tia Ot, D thuộc tia Oz sao cho OB = 2 cm, OD = 2 OB = 2.2 = 4 (cm).
 

Để xem nội dung chi tiết của tài liệu các em vui lòng đăng nhập website tailieu.vn và download về máy để tham khảo dễ dàng  hơn. Bên cạnh đó, các em có thể xem cách giải bài tập của bài trước và bài tiếp theo:

>> Bài trước: Hướng dẫn giải bài 60 trang 125 SGK Hình học 6 tập 1

 >> Bài tiếp theo: Hướng dẫn giải bài 1,2,3,4,5 trang 73 SGK Hình học 6 tập 2

ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2