intTypePromotion=1
ADSENSE

Hướng dẫn giải bài 10,11,12,13,14 trang 32 SGK Đại số 7 tập 2

Chia sẻ: Lê Ngọc Mai | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

176
lượt xem
0
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu hướng dẫn giải bài tập trang 32 sẽ giúp các em tiết kiệm thời gian hơn trong việc tìm kiếm tài liệu hoàn thành bài tập về nhà. Nội dung trọng tâm của tài liệu gồm phần gợi ý trả lời và phương pháp giải các bài tập cụ thể. Hy vọng đây sẽ là tài liệu bổ trợ đắc lực cho các em trong quá trình rèn luyện và nâng cao các kĩ năng làm bài.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hướng dẫn giải bài 10,11,12,13,14 trang 32 SGK Đại số 7 tập 2

Bài 10 trang 32 SGK Đại số 7 tập 2

Bạn Bình viết ba ví dụ về đơn thức như sau:
(5 – x)x2; -5/9 x2y; -5.
Em hãy kiểm tra xem bạn viết đã đúng chưa.
Hướng dẫn giải bài 10 trang 32 SGK Đại số 7 tập 2:
Bạn Bình đã viết đúng 2 đơn thức đó là -5/9x2y; -5.
Biểu thức (5 – x)x2 = 5x2 – x3 không là đơn thức vì trong biểu thức có chứa phép trừ.

Bài 11 trang 32 SGK Đại số 7 tập 2

Trong các biểu thức sau, biểu thức nào là đơn thức ?
Hướng dẫn giải bài 11 trang 32 SGK Đại số 7 tập 2:
Theo định nghĩa đơn thức, các biểu thức sau là đơn thức
b) 9x2yz;               c) 15,5;
Các biểu thức a) 2/5 + x2y; d) 1 – 5/9x3; không phải là đơn thức vì chúng có chứa phép cộng hoặc phép trừ.

Bài 12 trang 32 SGK Đại số 7 tập 2

a) Cho biết phần hệ số, phần biến của mỗi đơn thức sau:
2,5x2y; 0,25x2y2.
b) Tính giá trị của mỗi đơn thức trên tại x = 1 và y = -1.
Hướng dẫn giải bài 12 trang 32 SGK Đại số 7 tập 2:
a) Đơn thức 2,5x2y có hệ số là 2,5; phần biến là x2y.
Đơn thức 0,25x2y2 có hệ số là 0,25; phần biến là x2y2.
b) Thay x = 1 và y = -1 vào đơn thức 2,5x2y ta được 2,5x2y = 2,5.12(-1) = -2,5
Vậy đơn thức 2,5x2y có giá trị bằng -2,5 tại x = 1; y = -1.
Với đơn thức 0,25x2y2 ta được:
0,25x2y2 = 0,25 . 12 . (-1)2 = 0,25 . 1 . 1 = 0,25
Vậy đơn thức 0,25x2y2 có giá trị bằng 0,25 tại x = 1; y = -1.

Bài 13 trang 32 SGK Đại số 7 tập 2

Tính tích các đơn thức sau rồi tìm bậc của đơn thức thu được:
a) -1/3x2y và 2xy3;
b) 1/4x3y và -2x3y5.
Hướng dẫn giải bài 13 trang 32 SGK Đại số 7 tập 2:
a)
 
Đơn thức tích có bậc 7
b) 
Đơn thức tích có bậc 12.

Bài 14 trang 32 SGK Đại số 7 tập 2

Hãy viết các đơn thức với biến x, y và có giá trị bằng 9 tại x = -1 và y = 1.
Hướng dẫn giải bài 14 trang 32 SGK Đại số 7 tập 2:
Có rất nhiều cách để viết đơn thức với biến xy có giá trị = 9 tại x = -1 ; y = 1,nhưng cụ thể được chia ra 2 trường hợp tổng quát sau
VD :
+) -9xy ; -9x³y ; -9xy³ ; -9xy² ; v.v…
Tổng quát của trường hợp này là : -9.x^(2k + 1).yⁿ
(Tức là số mũ của x phải lẽ,số mũ của y tùy ý ; k,n Є N )
+) 9x²y ; 9x²y² ; 9x^4.y³ ; v.v…
Tổng quát của trường hợp này là : -9.x^(2k).yⁿ
(Tức là số mũ của x chẵn,số mũ của y tùy ý ; k,n Є N )
 

Các em vui lòng đăng nhập website tailieu.vn để download tài liệu về máy tham khảo nội dung tài liệu đầy đủ hơn. Bên cạnh đó, các em có thể xem cách giải bài tập của bài trước và bài tiếp theo:

>> Bài trước: Hướng dẫn giải bài 7,8,9 trang 29 SGK Đại số 7 tập 2

>> Bài tiếp theo: Hướng dẫn giải bài 15,16 trang 34 SGK Đại số 7 tập 2

ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2