Hướng dẫn sử dụng Kit & Board nạp

Chia sẻ: Vũ đức Bát | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
286
lượt xem
88
download

Hướng dẫn sử dụng Kit & Board nạp

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Phần mềm Micrcontroller_V3.0 dùng để lập trình cho họ vi điều khiển 8051, Micrcontroller_V3.0 cho phép người sử dụng viết chương trình Assembler + biên dịch chương trình sang mã máy

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hướng dẫn sử dụng Kit & Board nạp

  1. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG KIT & BOARD NẠP  I. Giới thiệu phần mềm Microcontroller_V3.0  Phần  mềm  Micrcontroller_V3.0  dùng  để  lập  trình  cho  họ  Vi  Điều  Khiển  8051,  Micrcontroller_V3.0 cho phép người sử dụng viết chương trình Assembler + biên dịch chương  trình sang mã máy + giao tiếp với các thiết bị của TCE cho phép nạp chương trình xuống chip  hay  đọc  chương  trình  từ  chip  lên  PC.  Hình  bên  dưới  mô  tả  các  menu  trên  Microcontroller_V3.0  • T ab ISPro (In­System Programmable):  Tab  này  cho  phép  nạp  Vi  Điều  Khiển  AT89S51  –  AT89S52  –  AT89S53  –  AT89LS53  –  AT89S8252  –  AT89LS8252  –  AT89S8253  ở  chế  độ  nối  tiếp. Chip được nạp ngay trên “ZIF  SOCKET TEST RUN” Chip sẽ thi hành chương trình ngay sau khi nạp xong (Tab này chỉ  sử dụng cho các loại KIT, board nạp không sử dụng T ab này)  + Ưu điểm của chế độ nạp nối tiếp ISPro:  ­ Sơ đồ mạch nạp đơn giản chỉ cần 4 đường tín hiệu.  ­ Cho phép nạp chip ngay trong hệ thống đang chạy  ­ Chip sẽ thi hành chương trình ngay sau khi nạp xong  ­ Nạp chế độ Page W rite cực nhanh  ­  Không  cần  tháo  lắp  chip  từ  Board  nạp  sang  Board  chạy  test  chương  trình  như  họ  Vi  Điều Khiển AT89Cxxxx  ­ Tránh được thao tác tháo lắp chip ngược gây hỏng chip  Tóm lại:  ISPro  (In­System  Programmable)  rất  tiện  lợi  cho  việc  lập  trình  Vi  Điều  Khiển,  bạn  chỉ  cần viết chương trình, nạp xuống chip và kiểm tra thực thi chương trình. Bạn chỉ tập trung điều  chỉnh,  phát  triển  chương  trình  mà  không  phải  mất  thời  gian  cho  việc  tháo  lắp  chip  từ  Board  nạp sang Board chạy kiểm tra như họ AT89Cxxxx. ISPro được trang bị cho tất cả các loại KIT  của TCE, trên KIT có nhiều thiết bị ngoại vi giúp cho bạn mô phỏng chương trình một cách dễ  dàng.  Các Tab nạp chip với chế độ nạp song song trên “ZIF SOCKET Nạp 40 chân khe hẹp”  •  Tab  89Sxxxx:  AT89S51  ­  AT89LS51  ­  AT89S52  ­AT89LS52  ­  AT89S53  ­  AT89S53,  AT89S8252 ­ , AT89LS8252  •  Tab  89Cxxxx:  AT89C51  ­  AT89C52  ­  AT89C55  ­  AT89LV51  ­  AT89LV52  ­  AT89LV55  AT89C1051, AT89C2051, AT89C4051  • T ab ROM 93Cxx: 93C46, 93C56, 93C66 Development Microcontroller 8051  Wedsite: http://www.machdien.com.vn 
  2. •  Tab  ROM  24Cxx:  24C01,  24C02,  24C04,  24C08,  24C16,  24C32,  24C64,  24C128,  24C256, 24C512  Các Tab nạp họ EPROM 27xxx – 27Cxxx trên “ZIF SOCKET Nạp 28 chân”  • T ab ROM 28Cxxx: 28C16, 28C64, 28C256  • T ab ROM 27xxx: 2716 – 2732 – 2764 – 27128 – 27256 ­ 27512  II. Chức năng của các ZIF SOCKET trên KIT hay Board Nạp  1. ZIF Socket Nạp 40 chân khe hẹp  Hình 1. ZIF Socket Nạp 40 pin khe hẹp  ­ ZIF Socket Nạp 40 chân khe hẹp cho phép nạp các loại chip các loại chip sau:  • T ab 89Sxxxx:  ­  AT89S51  ­  AT89LS51  ­  AT89S52  ­AT89LS52  ­  AT89S53  ­  AT89S53,  AT89S8252  ­  ,  AT89LS8252 (Vi Điều Khiển 40 chân)  • T ab 89Cxxxx:  ­ AT89C51 ­ AT89C52 ­ AT89C55 ­ AT89LV51 ­ AT89LV52 ­ AT89LV55  (Vi Điều Khiển  40 chân) ­ AT89C1051, AT89C2051, AT89C4051 (Vi Điều Khiển 20 chân)  • T ab ROM 93Cxx:  ­ 93C46, 93C56, 93C66 (Serial EPROM 8 chân)  • T ab ROM 24Cxx:  ­  24C01,  24C02,  24C04,  24C08,  24C16,  24C32,  24C64,  24C128,  24C256,  24C512  (Serial EPROM 8 chân)  Hình 2: Cách đặt chip vào Socket nạp Development Microcontroller 8051  Wedsite: http://www.machdien.com.vn 
  3. • Vị trí số 1: cách đặt họ serial EPROM AT24Cxxx và AT93Cxx (EPROM 8 chân)  • Vị trí số 2: cách đặt họ AT89Cxx51 (Vi Điều Khiển 20 chân)  • Vị trí số 3: cách đặt họ AT89xxx (Vi Điều Khiển 40 chân)  2. ZIF Socket Nạp 28 chân  Hình 3. Socket nạp EPROM  ­ ZIF Socket Nạp 28 chân cho phép nạp các loại parallel EPROM sau:  • T ab ROM 28Cxxx: 28C16, 28C64, 28C256  • T ab ROM 27xxx:  Danh sách EPROM nạp với VPP = 12.75V:  AMD  AM2716B, AM2732B, AM27C64, AM27C128, AM27C256, AM27C512  FUJITSU  MBM27256, MBM27C256, MBM27C512  FAIRCHILD  NM27C128, FM27C256, FM27C512  GENERAL  27C128  HITACHI  HN27C256, HN27512  INTEL  D2764A, 2764A, M27128A, D27128A, M27256, D27C256, D27C512  MICROCHIP  27C64, 27C128, 27C512A  NMC27C16B,  NMC27C32B,  NMC27C64,  27C64,  NMC27C128,  NMC27C256,  NATIONAL  27C256, NMC27C512  ST  M27C64A, M27C256B, M27256, M27C512, M27512  THOMSON  M27C64A, M27C64, M27128A, M27C128, M27256, M27C256, M27512  ZUM INDEX  TMS27C128, TMS27C256, TMS27C512, TMS27PC512  Danh sách EPROM nạp với VPP = 21V:  AMD  AM2764, AM27128  FUJITSU  MBM2764, MBM27C64, MBM27128, MBM27C128, MBM27C128P  INTEL  M2732A, D2732A, D2764, D27128  MITSUBISHI  2732A, M5L2764K, M5L2764P  NATIONAL  NMC2764  NEC  uPD2732A, uPD2764, uPD27128, uPD27256  TOSHIBA  TMM2732A, TMM2764D, TMM27128D  SGS  M2732A, M2764, M27128  Danh sách EPROM nạp với VPP = 25V:  AMD  AM2716, AM2732  FUJITSU  MBM2716  HITACHI  HN462716, HN462732  INTEL  M2716, D2716, D2732  MITSUBISHI  2716, 2732  NATIONAL  27C16, NMC2716, NMC2732 Development Microcontroller 8051  Wedsite: http://www.machdien.com.vn 
  4. NEC  uPD2716, uPD2732  ST  M2716  THOMSON  M2716, M2732  TOSHIBA  TMM2716, TMM2732  Hình 4. Cách đặt họ EPROM vào Socket nạp EPROM  • Vị trí số 4: cách đặt họ Parallel EPROM 28 chân (28C64, 28C256, 27xxx)  • Vị trí số 5: cách đặt họ Parallel EPROM 24 chân (28C16, 2716, 2732)  3. ZIF Socket TEST RUN khe rộng 40 chân  a. ZIF Socket T est Run 40 chân khe lớn  ­  Bạn  sẽ  thấy  ZIF  Socket  Test  Run  này  trên  tất  cả  các  loại  KIT  của  chúng  tôi.  Socket  này  dùng  để  chạy  kiểm  tra  chương  trình  cho  các  Vi  Điều  Khiển:  AT89Sxxxx,  AT89Cxx  và  tất  cả  các loại Vi Điều Khiển có cùng sơ đồ chân.  ­  Như  đã  đề  cập  ở  đầu  trang  trong  phần  Tab  ISPro  (In­System  Programmable)  các  chip  AT89S51  –  AT89S52  –  AT89S53  –  AT89LS53  –  AT89S8252  –  AT89LS8252  –  AT89S8253  sẽ  được  nạp  trực  tiếp  trên  ZIF  Socket  Test  Run  này,  chương  trình  sẽ  thực  thi  ngay  sau  khi  nạp,  rất  tiện  lợi.  Còn  đối  với  AT89Cxx  bạn  phải  nạp  chúng  từ  ZIF  Socket  Nạp  40  chân  khe  hẹp sau đó mới lắp chúng vào ZIF Socket T est Run này nếu bạn muốn chạy kiểm tra chương  trình.  b. ZIF Socket T est Run 20 chân  ZIF  Socket  Test  Run 20 chân này dùng để chạy kiểm tra chương trình cho Vi  Điều Khiển  loại nhỏ 20 chân: AT89C1051, AT89C2051, AT89C4051 Development Microcontroller 8051  Wedsite: http://www.machdien.com.vn 
  5. III. Tuần tự các bước nạp chương trình xuống Chip:  Bước 1: Mở chương trình Microcontroller_V3.0  Bước 2: Cấp nguồn cho Board nếu có  Bước 3: Kết nối cáp tín hiệu từ Board tới PC  Bước 4: Đặt Chip cần nạp vào Board  Bước 5: Chọn loại chip cần nạp trên phần mềm Micrcontroller_V3.0  Bước 6: Nhấn biểu tượng  “Read Chip” nếu bạn muốn đọc chương trình từ chip lên PC.  Ngược  lại  nếu  bạn  muốn  nạp  chương  trình  xuống  chip  thì  click  biểu  tượng  “  W rite  Chip”.  Nếu  phần  cứng  đã  được  kết  nối  thì  một  hộp  thoại  bên  dưới  sẽ  xuất  hiện  cho  phép  bạn  chọn  chương trình File.Hex để nạp vào chip.  Hình 2: Hộp thoại cho phép chọn File.HEX để nạp vào chip  Lưu  ý:  Nếu  bạn  muốn  sử  dụng  chức  năng  “Lock  Code”  (khóa  mã,  chức  năng  này  ngăn  cấm  sao  chép  chương  trình  trong  chip)  thì  hãy  chọn  check  “Lock  Code”  trước  khi  Click  “W rite  Chip”  Bước  7:  Chọn  một  File.Hex  sau  đó  Click  nút  “Open”  hay  double  click  vào  File  cần  nạp  xuống  Chip. Development Microcontroller 8051  Wedsite: http://www.machdien.com.vn 
  6. Hình 6: Download File Port0.Hex vào chip AT89C51 Development Microcontroller 8051  Wedsite: http://www.machdien.com.vn 
Đồng bộ tài khoản