Hướng dẫn xử lý số liệu trên SPSS

Chia sẻ: Anviet Canh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:7

0
550
lượt xem
156
download

Hướng dẫn xử lý số liệu trên SPSS

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Câu 1: Làm sạch dữ liệu như thế nào? Loại các phiếu có nhiều ô trống? Các câu trả lời thiếu nhất quán?

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hướng dẫn xử lý số liệu trên SPSS

  1. Hướng dẫn xử lý số liệu trên SPSS Câu 1: Làm sạch dữ liệu như thế nào? Loại các phiếu có nhiều ô trống? Các câu trả lời thiếu nhất quán? 1
  2. Câu 2: Xác định giá trị tin cậy của các thành phần trong thang đo: Cronbach Alpha Yêu cầu: • Alpha > 0.7 hoặc thấp nhất cũng >0.6 • Corrected Item-Total Correlation >0.4 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance if Corrected Item- Cronbach's Alpha if Item Deleted Item Deleted Total Correlation Item Deleted W1 14.793 11.302 0.551 0.601 W2 14.879 10.036 0.654 0.527 W3 14.929 9.880 0.518 0.620 W4 14.329 13.819 0.257 0.760 Câu 3: Tính EFA. 2
  3. Yêu cầu: kiểm tra KMO and Bartlett's Test; điều kiện: Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. >0.5   Cumulative % Extraction Sums of Squared Loadings >50% Initial Eigenvalues: Là giá trị phương sai tách ra được của mỗi nhân t ố. Vì mong muốn c ủa phn tích nhn tố l tối đa hoá phương sai nên giá trị tối thiểu của ph ương sai là 1. Initial Eigenvalues: >1 Factor loading: >0.4 Pattern Matrix(a) Factor 1 2 3 4 SUP 0.820 SUP1 0.811 T3 0.622 SUP3 0.583 T1 0.499 T2 0.431 SUP4 0.287 0.239 COW4 0.886 COW3 0.833 COW1 0.669 COW2 0.623 P4 0.893 P3 0.824 P2 -0.274 0.751 P1 0.709 T4 0.326 0.239 W4 0.244 0.248 W1 0.776 W3 0.759 W2 0.682 3
  4. Câu 4: Lập bảng thống kê mô tả gioi nam nu trinh LDPT 6.22 5.78 do trung cap 6.61 7.00 cao dang 6.33 5.10 dai hoc 5.35 5.45 4
  5. Câu 5: Tổng hợp (cộng biến): lòng trung thành của nhân viên; mức độ thỏa mãn với công việc, đồng nghiệp, lãnh đạo, tiền lương, cơ hội đào tạo, thăng tiến. • Transform –-> compute  trong phần target variables: cộng các biến, chia số lượng các biến. Câu 6: Kiểm định t-test (1 biến metric, 1 biến non- metric)  one sample: so với kết quả của năm trước 4.2, năm nay có đạt mức cải thiện đáng kể không? (analyze  compare means one sample t - tests) 5
  6.  Paired sample t-test: Tôi thỏa mãn trong quan hệ với đồng nghiệp hơn hay thỏa mãn với lãnh đạo hơn? Thỏa mãn với lương hơn hay thỏa mãn với công việc hơn? (analyze  compare means paired sample t - tests) 6
  7. 7

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản