Ích huyết nhuận tràng nam dược - sinh tân dịch, bổ khí huyết, hết táo bón

Chia sẻ: Bun Bo | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
92
lượt xem
6
download

Ích huyết nhuận tràng nam dược - sinh tân dịch, bổ khí huyết, hết táo bón

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Người già, phụ nữ sau sinh và người sau phẫu thuật thường hay bị táo bón. Táo bón gây nhiều khó chịu, đau đớn và nếu không khắc phục ngay sẽ thành táo bón kinh niên với nhiều hệ lụy nguy hiểm như trĩ, sa trực tràng, ruột kết to (mégacolon)... Vậy giải pháp nào là phù hợp cho những đối tượng trên?

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Ích huyết nhuận tràng nam dược - sinh tân dịch, bổ khí huyết, hết táo bón

  1. Ích huy t nhu n tràng nam dư c - sinh tân d ch, b khí huy t, h t táo bón Ngư i già, ph n sau sinh và ngư i sau ph u thu t thư ng hay b táo bón. Táo bón gây nhi u khó ch u, au n và n u không kh c ph c ngay s thành táo bón kinh niên v i nhi u h l y nguy hi m như trĩ, sa tr c tràng, ru t k t to (mégacolon)... V y gi i pháp nào là phù h p cho nh ng i tư ng trên? T i sao ngư i già, ph n sau sinh và ngư i sau ph u thu t hay b táo bón? Theo ông Y, táo bón là do tân d ch trong cơ th không ho c khô ki t khi n phân ít nư c và khô c ng, vì v y n u tân d ch thì i ti n t s bình thư ng. i u này lý gi i t i sao ngư i già, ph n sau sinh và ngư i sau ph u thu t thư ng b táo bón.
  2. ngư i già, cơ th b suy như c, khí huy t kém lưu thông, ch c năng c a các t ng ph b suy gi m trong ó có t ng th n ch v 5 ch t d ch c a cơ th h tr vi c i ti n, ti u ti n cũng suy gi m. Hình nh ch p m ch máu cho th y ngư i cao tu i do hi n tư ng xơ v a ng m ch khá ph bi n d n n thi u máu c cb i tràng, máu i nuôi i tràng gi m t ó có th làm h p i tràng và gi m kh năng co th t c a i tràng gây táo bón. Táo bón cũng r t ph bi n ph n sau sinh, ngư i v a tr i qua ph u thu t và ngư i thi u máu vì các i tư ng này cơ th m i b m t máu ho c m t s n d ch nhi u khi n ru t khô, không nhu nhu n nên táo bón là i u không th tránh kh i. Táo bón còn ư c gia tăng khi ph n sau sinh và ngư i v a ph u thu t thư ng ph i h n ch v n ng và tuân th m t ch ăn kiêng khem hơn bình thư ng. Lo i b táo bón ngư i già, ph n sau sinh và ngư i sau ph u thu t b ng Ích huy t nhu n
  3. tràng? "Ích huy t nhân nhu n tràng Nam Dư c" có tác d ng b i b khí huy t, sinh tân d ch, lo i tr táo bón. Như trên ã phân tích, chúng ta th y có nh ng c i m chung nh t c a ch ng táo bón ngư i già, ph n sau sinh và ngư i sau ph u thu t là thi u tân d ch, khí huy t nuôi i tràng kém c ng v i cơ th y u nên trương l c cơ gi m, kh năng co th t c a i tràng gi m mà gây táo bón. Theo H i Thư ng Lãn Ông nh ng trư ng h p b hao t n tinh huy t như trên mu n ch a ph i dùng phép tư nhu n, t c là b i b cơ th , giúp cơ th tái t o huy t, sinh tân d ch. Khí huy t ư c sinh ra d i dào t kh c táo bón s h t. Còn n u không b i b cơ th mà ch t p trung vào ch a tri u ch ng v i thu c x (thu c tăng th m th u) hay thu c kích thích cơ h c,... thì càng làm cho tân d ch b khô i, cơ th càng ngày càng suy ki t. Táo
  4. bón không ch a ư c căn nguyên s d n n các bi n ch ng tr m tr ng như trĩ, ung thư i tràng, sa tr c tràng, ru t k t to làm nhi m c, th ng ru t... Trong dân gian có nhi u loài th o dư c dành cho táo bón, tuy nhiên v i nh ng i tư ng ư c c p bài vi t này thì phù h p nh t ph i là nh ng s n ph m có tác d ng ích huy t nhu n tràng. Xin gi i thi u v ib n c s n ph m “Ích huy t nhu n tràng Nam Dư c” v i tác d ng b i b khí huy t, sinh tân d ch, lo i tr táo bón. S n ph m là s k t h p c a nhi u v dư c li u quý như Nh c thung dung v i tác d ng b th n âm, sinh tân d ch; Sinh a, ương quy b huy t, nhu n táo; Hoàng kỳ có tác d ng b khí; Tr n bì hành khí cùng v i M t ong giúp nhu nhu n, làm m m ch t táo. Kinh nghi m s d ng cho th y thông thư ng s n ph m s c i thi n tri u ch ng táo bón sau 2 n 3 ngày s d ng nhưng b n nên dùng s n ph m t 10-15 ngày b i b khí huy t và nhanh chóng ph c h i s c kho .
Đồng bộ tài khoản