Java nâng cao: Java và XML

Chia sẻ: Nguyen Hung Tien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:9

0
212
lượt xem
79
download

Java nâng cao: Java và XML

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

XML trong tương lai của việc phát triển Web. XML sẽ ở khắp mọi nơi. Chúng ta sẽ thấy ngạc nhiên khi thấy được chuẩn XML được phát triển nhanh chóng như thế nào va số lượng các nhà cung cấp phần mềm tuân theo chuẩn này lớn thế nào. Chúng ta tin tưởng rằng XML sẽ trở nên quan trọng trong tương lai của Web và XML sẽ trở thành công cụ chuẩn cho tất cả việc thực thi dữ liệu và trao đổi dữ liệu....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Java nâng cao: Java và XML

  1. Java nâng cao Java và XML (phần 1) 16:51:55 20-06-2005 XML được thiết kế để mô tả dữ liệu và xác định dữ liệu là gì. Tại sao lại là XML? * XML viết tắt của eXtensible Markup Language * XML là một ngôn ngữ đánh dấu như HTML * XML được thiết kế để mô tả dữ liệu * Các thẻ XML không được định nghĩa lại. Bạn phải định nghĩa các thẻ của riêng bạn * XML sử dụng môt Đặc tả Kiểu Dữ liệu (Data Type Definition - DTD) hoặc một schema để mô tả dữ liệu * XML với một DTD hoặc một Schema được thiết kế để mô tả bản thân * XML là chuẩn của W3C XML trong tương lai của việc phát triển Web. XML sẽ ở khắp mọi nơi. Chúng ta sẽ thấy ngạc nhiên khi thấy được chuẩn XML được phát triển nhanh chóng như thế nào va số lượng các nhà cung cấp phần mềm tuân theo chuẩn này lớn thế nào. Chúng ta tin tưởng rằng XML sẽ trở nên quan trọng trong tương lai của Web và XML sẽ trở thành công cụ chuẩn cho tất cả việc thực thi dữ liệu và trao đổi dữ liệu 01/ Mở đầu về XML Phần cuối cùng về lập trình Web là ta học về XML. Dưới đây là một file document.xml cơ bản nhất Hello Welcome * Internal DTD (đặc tả dữ liệu nội) file này muốn sử dụng cần có phần đặc tả dữ liệu (Data Type Definition-DTD) nội
  2. ]> Hello Welcome * External DTD (đặc tả dữ liệu ngoại) Mặc định của standalone đã là yes rồi. Nếu muốn sử dụng tập tin .dtd ngoại thì khai báo Hello Welcome Nội dung của file mydtd.dtd * Định nghĩa thẻ rỗng (không mang dữ liệu) ]>
  3. * Các tham chiếu thực thể được định nghĩa trước '"& &lt &gt &apos &quot &amp This text is inside the <greeting> 02/ Qui tắc về kí tự đại diện a* đại diện cho nhiều a hoặc không có a nào a+ đại diện cho nhiều a hoặc ít nhất một a nào a|b chỉ được chứa a hay b nhưng không được chứa cả 2 Ví dụ bạn khai báo thì khi đó tài liệu xml của bạn được phép có nhiều cặp thẻ name hoặc không có cặp nào cũng được Nhưng nếu bạn khai báo thì khi đó tài liệu xml của bạn được phép có nhiều cặp thẻ name nhưng ít nhất phải có một cặp thẻ 03/ Hiển thị XML trên trình duyệt dùng CSS ]> Bill Gates First Nội dung file hocsinh.css của bạn
  4. name { color: red; font-style: italic; } class { font-weight: bold; font-size: 24; } Sau đó hãy dùng trình duyệt để hiển thị file hocsinh.xml của bạn. Trình duyệt sẽ không hiển thị mã nữa mà hiển thị nội dung đã được định dạng bằng hocsinh.css Bạn cũng có thể khai báo luôn nội dung CSS trong trang XML như sau ]> Bill Gates First 04/ Khai báo thực thể ENTITY
  5. ]> Mr.John &today; Khi đó date có giá trị là "January 21,2004" 05/ Danh sách thuộc tính ATTLIST Cũng giống như HTML, thẻ trong XML có thuộc tính, ví dụ ]> Hoàn toàn tương đương với dữ liệu sau ]> "001"
  6. "Tracy" "18" * Định nghĩa tổng quát trong đó CDATA là dữ liệu văn bản đơn giản không có phần định dạng còn DEFAULT_VALUE bao gồm - giá trị mặc định của thuộc tính - #REQUIRED:không có giá trị mặc định nhưng thuộc tính này bắt buộc phải có giá trị - #IMPLIED:không có giá trị mặc định nhưng thuộc tính này không nhất thiết phải có giá trị * Ngoài CDATA còn có các kiểu sau đây - Kiểu danh sách các giá trị mà thuộc tính được phép mang Trong khai báo vừa rồi thì thuộc tính sex chỉ được mang 1 trong 2 giá trị male hay female và mặc định là "male" - Kiểu ENTITY ]>
  7. Đưa dữ liệu non-XML vào tài liệu XML Có rất nhiều loại dữ liệu non-XML mà ta cần đưa vào như hình ảnh, âm thanh, file thực thi ... dùng cú pháp sau với loại chẳng qua là ta tự đặt để dễ nhớ Java nâng cao Java và XML (phần 2) 16:22:50 21-06-2005 06/ Hiển thị XML trong một trang HTML * XML nằm trong HTML Ta dùng thẻ xml để báo cho IE biết là nội dung là mã XML ]> Bill Gates First // mã HTML như bình thường * XML nằm ngoài HTML Bạn muốn dùng hocsinh.html để hiển thị hocsinh.xml dùng table để hiển thị dữ liệu. Bạn viết trang hocsinh.html như sau
  8. 07/ XML Object Model - Nạp tài liệu XML xmldoc=document.all.xmldso - Lấy nút gốc của XML rootNode=xmldoc.documentElement - Lấy nút con đầu tiên firstNode=rootNode.firstChild - Lấy nút con cuối cùng lastNode=rootNode.lastChild - Lấy nút cùng cấp tiếp theo nextNode=firstNode.nextSibling - Lấy nút cùng cấp trước đó previousNode=lastNode.previousSibling - Lấy giá trị text của một nút
  9. firstNode.text - Lấy tên của một nút firstNode.nodeName * Dưới đây là tài liệu person.xml ]> James Surlivan 26 Henry Heartrow 32 * Ta sẽ lấy ra tên người thứ 2 xmldoc=document.all.xmldso rootNode=xmldoc.documentElement lastNode=rootNode.lastChild document.write(lastNode.firstChild.text) Nó sẽ ra "Henry"

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản