Kể chuyện - KỂ CHUYỆN ĐƯỢC CHỨNG KIẾN HOẶC THAM GIA - Câu chuyện về đồ chơi

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
228
lượt xem
10
download

Kể chuyện - KỂ CHUYỆN ĐƯỢC CHỨNG KIẾN HOẶC THAM GIA - Câu chuyện về đồ chơi

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

- Kể được một câu chuyện về đồ chơi của mình hoặc của các bạn mà em có dịp quan sát. - Biết sắp xếp các sự việc theo trình tự thành một câu chuyện. - Hiểu ý nghĩa truyện các bạn kể. - Lời kể tự nhân , chân thực , sáng tạo , kết hợp lời nói , cử chỉ , điệu bộ. - Biết nhận xét , đánh giá lời kể của bạn theo các tiêu chí đã nêu.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Kể chuyện - KỂ CHUYỆN ĐƯỢC CHỨNG KIẾN HOẶC THAM GIA - Câu chuyện về đồ chơi

  1. K chuy n K CHUY N Ư C CH NG KI N HO C THAM GIA I. M c tiêu : -K ư c m t câu chuy n v chơi c a mình ho c c a các b n mà em có d p quan sát. - Bi t s p x p các s vi c theo trình t thành m t câu chuy n. - Hi u ý nghĩa truy n các b n k . - L i k t nhân , chân th c , sáng t o , k t h p l i nói , c ch , i u b . - Bi t nh n xét , ánh giá l i k c a b n theo các tiêu chí ã nêu. II. dùng d y h c : - bài vi t s n trên b ng l p. III. Các ho t ng d y - h c : Tg Ho t ng c a th y Ho t ng c a trò 1. Ki m tra bài cũ :
  2. - G i 2 HS k l i câu chuy n 2 HS th c hi n yêu c u. các em ã ư c c hay ư c nghe có nhân v t là nh ng chơi c a tr em ho c nh ng con v t g n gũi v i tr em ( M i HS ch k m t o n ). - G i HS nh n xét b n k . L ng nghe. - Nh n xét và cho i m HS. 2. Bài m i : 2.1. Gi i thi u bài : - Ti t h c trư c các em ã gi i thi u v i các b n chơi c a -1 HS c thành ti ng. mình. Hôm nay , các em s k nh ng -L ng nghe. câu chuy n v chơi c a em ho c c a b n em. 2.2. Hư ng d n k chuy n : a. Tìm hi u bài : 3 HS ti p n i nhau c thành ti ng. C l p c th m. - G i 1 HS c bài. + Khi k chuy n xưng - c , phân tích bài , dung tôi , mình. ph n màu g ch chân dư i nh ng t ng : chơi c a em , c a các b n. + Em mu n k cho các Câu chuy n c a các em k ph i là b n nghe câu chuy n vì sao chuy n có th t , nghĩa là liên quan n em có con búp bê bi t bò , bi t
  3. chơi c a em ho c c a b n em. Nhân hát. v t k chuy n là em ho c b n em. + Em mu n k câu b. G i ý k chuy n : chuy n v con th nh i bông c a em. - G i 3 HS ti p n i nhau c 3 g i ý và M. + Em xin k câu chuy n v chú siêu nhân mang m t n -H i: nâu… + Khi k em nên dùng t 2 HS ng i cùng bàn k xưng hô như th nào ? chuy n , trao i ý nghĩa + Em hãy gi i thi u câu truy n , s a ch a cho nhau. chuy n v chơi mà mình nh k . -3 n 5 HS thi k . c. K trư c l p : - K trong nhóm. + Yêu c u HS k chuy n trong nhóm. GV i hư ng d n các nhóm g p khó khăn.
  4. - K trư c l p. + T ch c cho HS thi k trư c l p. GV khuy n khích HS dư i l p theo dõi , h i l i b n v n i dung , các s vi c , ý nghĩa truy n. + G i HS nh n xét t ng b n k . - Nh n xét chung và cho i m t ng HS. 3. C ng c d n dò : - Nh n xét ti t h c. - D n HS v nhà vi t l i câu chuy n và chu n b bài sau.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản