KẾ MUỐN BẮT HÃY THẢ

Chia sẻ: Thanh Phuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
91
lượt xem
37
download

KẾ MUỐN BẮT HÃY THẢ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đó là mưu kế muốn giành thắng lợi vững bền, thì hãy nới lỏng cho địch một lối thoát, chứ không nên dồn họ vào chỗ chết để kéo đến hậu quả "cùng đường đứt dậu" khó mà lường hết hậu quả xấu. Mưu kế dục cầm cố tung có nhiều cách thực hiện.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: KẾ MUỐN BẮT HÃY THẢ

  1. KẾ MUỐN BẮT HÃY THẢ (Dục cầm cố tung kế): Đó là mưu kế muốn giành thắng lợi vững bền, thì hãy nới lỏng cho địch một lối thoát, chứ không nên dồn họ vào chỗ chết để kéo đến hậu quả "cùng đường đứt dậu" khó mà lường hết hậu quả xấu. Mưu kế dục cầm cố tung có nhiều cách thực hiện. Cách thứ nhất: đó là cách "nuôi lợn béo để giết thịt" · Trong "mưu kế và xử thế" (của Mã Sâm Lượng - NXB Lao động, 1995 trang 141) có thể thấy kế này khi Khổng Minh (trong Tam Quốc Diễn Nghĩa tập 7) sử dụng Nguỵ Diên, một tướng khoẻ nhưng biết sau gáy Nguỵ Diên có tướng làm phản, muốn chén đi. Vì tiếc Nguỵ Diên khoẻ mạnh, cho nên tạm để lại dùng. Lúc Khổng Minh ốm sắp chết cho gọi Dương Nghi (một tướng tâm phúc) đến trước giường trao cho một cái túi gấm, dặn rằng: - Ta mất rồi, Nguỵ Diên tất làm phản. Khi nào lâm đến trận mới được mở túi này. Bấy giờ khắc có mẹo chém được Nguỵ Diên" Sau đó Khổng Minh đã bố trí Mã Đại một tướng tâm phúc khác của mình, giả tuân theo Nguỵ Diên để chém Nguỵ Diên. Cách thứ hai: Muốn được an toàn lâu dài phải cho kẻ thù một lối thoát, không dồn họ vào chỗ chết, để họ ơn mình mà thôi không chống đối nữa. Cũng trong Tam Quốc Diễn Nghĩa, tập 6. Vào năm 226 Khổng Minh bốn phía đất đai của mình đều có đối thủ tiến đánh, phức tạp nhất là Mạnh Hoạch ở phía Nam, đó là một bộ lạc thiện chiến, có căn cứ hiểm trở rất khó đánh. Khổng Minh đã phải tự dẫn quân đi tiến đánh, 7 lần đánh 7 lần bắt được Mạnh Hoạch, nhưng Hoạch không phục nên lại tha (Khổng Minh thất cầm Mạnh Hoạch). Sau Mạnh Hoạch thấy đánh không nổi mà Khổng Minh lại nhân đức và đối đãi thực tâm, nên đã quy hàng và Khổng Minh hoàn toàn yên tâm không phải lo gì về mặt trận phía Nam.
Đồng bộ tài khoản