Khả năng ảo thuật của ống kính

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
102
lượt xem
32
download

Khả năng ảo thuật của ống kính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Với độ mở đủ lớn, ống kính có thể làm cho vật thể trước mặt biến mất hoàn toàn. Nếu nhìn bức ảnh chụp bông hoa ở trên, hẳn sẽ không thấy có điều gì khác biệt. Tuy nhiên, trên thực tế, bông hoa này đã được chụp với một chiếc bút chì được buộc chắn ngay phía trước ống kính. Điều kỳ lạ là ở bức ảnh, chiếc bút chì đã biến mất hoàn toàn

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khả năng ảo thuật của ống kính

  1. Kh năng o thu t c a ng kính V i m l n, ng kính có th làm cho v t th trư c m t bi n m t hoàn toàn. N u nhìn b c nh ch p bông hoa trên, h n s không th y có i u gì khác bi t. Tuy nhiên, trên th c t , bông hoa này ã ư c ch p v i m t chi c bút chì ư c bu c ch n ngay phía trư c ng kính. i u kỳ l là b c nh, chi c bút chì ã bi n m t hoàn toàn.
  2. hông i sâu vào các c tính c a th u kính, hi n tư ng này v cơ b n d a trên th c t r ng v i m l n, ánh sáng ư c thu nh n t g n như toàn b b m t c a ng kính và ư c ghi l i trên các i m nh c a c m bi n. Khi khép d n kh u , di n tích l y sáng trên ng kính b gi m d n, vì th , các v t th trư c ng kính s b l d n ra. Do ó v i m l n, và nh t là do các i m l y nét thư ng khá xa ng kính, v t th ngay phía trư c ng s b xóa g n như hoàn toàn, s nh hư ng c a các v t này lên b c nh cu i ch là sáng b gi m i m t chút do nó ch n m t ph n ánh sáng vào ng kính. Dư i ây là hai b c nh ư c ch p so sánh v i cùng m , cùng t c , cùng i u ki n ánh sáng và ISO. B c bên ph i sáng hơn do không có bút ch n, trong khi b c bên trái cũng y h t như v y, ch t i hơn m t chút.
  3. c tính h u ích này c a ng kính s giúp ngư i ch p yên tâm ph n nào v vi c li u các v t xư c hay b i trên b m t ng ho c kính l c có nh hư ng n ch t lư ng b c nh cu i hay không. V i m l n, các v t này h u như s không xu t hi n, tr phi b n ch p macro v i i tư ng r tg n ng kính. Các v t m nhìn th y trên nh (n u có) ch y u là do b i trên c m bi n hơn là trên ng kính. Ngoài ra, khi ch p mưa ho c ng g n thác nư c, ngư i ch p cũng không c n quá lo l ng v vi c nh ng h t nư c hay màn nư c li ti trư c ng kính có th làm x u i b c nh c n ch p.
Đồng bộ tài khoản