Khắc dấu ướt đối với cơ quan chyên môn, tổ chức sự nghiệp thuộc thẩm quyền thành lập của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

1
66
lượt xem
4
download

Khắc dấu ướt đối với cơ quan chyên môn, tổ chức sự nghiệp thuộc thẩm quyền thành lập của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'khắc dấu ướt đối với cơ quan chyên môn, tổ chức sự nghiệp thuộc thẩm quyền thành lập của bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo.', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khắc dấu ướt đối với cơ quan chyên môn, tổ chức sự nghiệp thuộc thẩm quyền thành lập của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

  1. Khắc dấu ướt đối với cơ quan chyên môn, tổ chức sự nghiệp thuộc thẩm quyền thành lập của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thông tin Lĩnh vực thống kê:Giáo dục và Đào tạo Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Bộ Giáo dục và Đào tạo Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Bộ Giáo dục và Đào tạo Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Vụ Pháp chế Cách thức thực hiện:Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:05 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Đối tượng thực hiện:Tổ chức TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC:Quyết định hành chính
  2. Các bước Tên bước Mô tả bước Cơ quan, tổ chức gửi hồ sơ đề nghị khắc dấu về bộ phận một cửa 1. Bước 1 của Bộ. Bộ phận một cửa của Bộ kiểm tra hồ sơ. Nếu hồ sơ đầy đủ thì trong vòng một ngày Văn phòng chuyển sang Vụ Pháp chế xử lý; 2. Bước 2 nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì gửi lại cho cơ quan, tổ chức để hoàn chỉnh hồ sơ. Trong thời hạn một ngày làm việc kề từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Vụ Pháp chế soạn thảo công văn gửi Bộ Công an (C13), viết giấy giới thiệu người đại diện của cơ quan, tổ chức xin khắc dấu 3. Bước 3 đến cơ quan công an để làm thủ tục khắc dấu, soạn quyết định cho phép sử dụng con dấu nếu trong Quyết định thành lập chưa cho phép sử dụng con dấu. Vụ Pháp chế chuyển công văn và giấy giới thiệu cho Bộ phận 4. Bước 4 một cửa để Bộ phận một cửa gửi lại cho cơ quan, tổ chức.
  3. Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Bản sao chứng thực Quyết định thành lập cơ quan, tổ chức. Công văn của cơ quan, tổ chức đề nghị Bộ cấp công văn, giấy giới thiệu và Quyết định cho phép sử dụng con dấu (nếu trong Quyết định thành lập chưa 2. cho phép sử dụng con dấu)để đại diện của cơ quan, tổ chữcin khắc dấu đến cơ quan công an làm thủ tục khắc dấu. Bản photocopy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của người được cử đến 3. cơ quan công an làm thủ tục khắc dấu (bản photocopy trên sẽ được cán bộ ở bộ phận một cửa của Văn phòng kiểm tra, đối chiếu với bản gốc). Số bộ hồ sơ: 01 bộ Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản