Khắc phục hiệu ứng méo hình trong ảnh góc rộng

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
100
lượt xem
37
download

Khắc phục hiệu ứng méo hình trong ảnh góc rộng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Lens góc rộng giúp bạn cho ra những bức ảnh có góc độ hơi “lạ” so với bình thường. Lens góc rộng thường được sử dụng để chụp ảnh phong cảnh và đôi khi là chụp một nhóm rất đông người. Nếu chức năng góc rộng trong máy ảnh số của bạn không thực sự rộng, bạn có thể mua bộ phụ kiện (screw-on hoặc snap-on) cho máy ảnh của mình. Nhưng lens góc rộng cũng có nhược điểm: đôi khi nó làm méo hình các bức ảnh. Tất nhiên, máy ảnh số cũng có cái lợi của nó, bạn...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khắc phục hiệu ứng méo hình trong ảnh góc rộng

  1. Kh c ph c hi u ng méo hình trong nh góc r ng Lens góc r ng giúp b n cho ra nh ng b c nh có góc hơi “l ” so v i bình thư ng. Lens góc r ng thư ng ư c s d ng ch p nh phong c nh và ôi khi là ch p m t nhóm r t ông ngư i. N u ch c năng góc r ng trong máy nh s c a b n không th c s r ng, b n có th mua b ph ki n (screw-on ho c snap-on) cho máy nh c a mình. Nhưng lens góc r ng cũng có như c i m: ôi khi nó làm méo hình các b c nh. T t nhiên, máy nh s cũng có cái l i c a nó, b n có th d dàng lo i b s méo hình này. Méo hình: V t b bi n d ng cong trong nh ư c g i là méo hình. Lens góc r ng làm cho méo hình b i nó làm cong các ư ng th ng. B c hình b n ch p có th trông không gi ng ngoài i l m vì các b c tư ng trong căn phòng b cong gi ng như hình ph n chi u trong gương l i. Dư i ây là 2 b c hình, bên trái là hình b méo và bên ph i là hình th t.
  2. T t c các lens góc r ng u làm méo hình như th này không ít thì nhi u, hi u ng này xu t hi n nhi u hay ít còn tùy thu c vào lo i lens. Lens càng r ng thì hi u ng này càng rõ và càng hay x y ra. Lens m t cá, trên th c t , nó chính là lens góc siêu r ng và là lo i lens t o ra nh b méo nhi u nh t. ôi lúc b n không thích hi u ng này l m và không mu n t o ra nh ng b c nh gi ng như ch p trong nhà gương. T i gi n hi u ng méo hình M t cách tránh hình méo ơn gi n là h n ch vi c s d ng lens góc quá r ng. N u s d ng lens trong máy nh thì không nên zoom h t c c a lens. N u b n ang s d ng ph ki n lens góc r ng thì ph i h t s c c n th n khi k t h p c zoom c a lens trong máy v i lens ph ki n. B n nên ý n hình b méo qua l ng m/màn hình LCD m c dù nó khá khó phát hi n cho n khi b n xem l i nh trên màn hình máy tính, nh t là v i v t ch hơi cong.
  3. Vì th , l i khuyên là: tránh b méo hình trong nh góc r ng, ng ch góc r ng trong máy nh. L i khuyên này khá c l nhưng cũng áng lưu tâm. B n cũng có th ng y trang m t b c nh méo hình. N u b n ang ch p góc siêu r ng, ng ch p nh ng v t r t th ng mà không có trong t nhiên như tư ng nhà, ư ng ray, nhà cao t ng, và nh ng v t nhân t o khác. H u h t phong c nh thiên nhiên, như là hoa lá, cây c hay ng v t u giúp ta che y nh ng ư ng cong do méo hình m t cách r t tinh t và duyên dáng. C t và n i: B n cũng có th hoàn toàn tránh vi c dùng lens góc r ng b ng cách ch p nhi u b c nh riêng r , sau ó n i chúng l i v i nhau. Ví d b n mu n ch p m t khung c nh r ng, b n có th ch n ch p b ng lens góc r ng trong m t ki u nh, ho c b n có th ch p 3 hay 4 ki u nh riêng r sau ó ghét chúng l i, v y là b n v n có b c nh r ng mà l i không b méo hình. Hi n nay có nhi u ph n m m b n “keo dán” nhi u nh thành m t nh như v y.
  4. Làm th ng: N u b n ch p ra m t b c nh góc r ng v i nh ng ch méo r t to và rõ, ây chưa ph i là d u ch m h t. Có khá nhi u chương trình hi n nay giúp b n gi m thi u ho c th m chí lo i b hoàn toàn các ư ng cong t o ra b i lens góc r ng. Các chương trình này cho phép b n tùy ch nh cong th ng ho c ơn gi n là t nó làm th ng các ư ng áng ra ph i th ng, như là b c tư ng ho c ư ng chân tr i. T t nhiên quá trình này ch y u là do chương trình “ oán” ra ch không chính xác 100%. S d ng linh ho t hi u ng méo hình Nhi u ngư i cho r ng nh phong c nh là th lo i phù h p nh t v i nh góc r ng nhưng lens góc r ng cũng s cho ra nh ng b c nh chân dung p. Hãy th khám phá công d ng hay ho c a lens góc r ng b ng nhi u góc ch p khác nhau. Có th b c nh s b hơi b méo m t cách r t c bi t, ôi khi là r t “ p”. Ví d , b n ch p m u t góc hơi hư ng xu ng, b n s th y lens làm cho u hơi và m t hơi to ra. Ngư c l i, ch p t dư i lên thì ph n nh dư i s ư c kéo dài ra (chân m u dài ra n u ch p toàn thân ho c c m và mi ng dài ra n u ch ch p m t).
  5. Vì v y, thay vì c g ng ch nh s a nh ng ư ng cong khó ch u, n u th y m t t m nh góc r ng kỳ qu c nhưng thú v b n hãy gi chúng l i như là nh ng t m nh p.
Đồng bộ tài khoản