Khai tạm nộp thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân cư trú có thu nhập từ kinh doanh nộp thuế theo kê khai

Chia sẻ: Kieu Oanh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
414
lượt xem
67
download

Khai tạm nộp thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân cư trú có thu nhập từ kinh doanh nộp thuế theo kê khai

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm ngay sau thủ tục a):  Tờ khai tạm nộp thuế thu nhập cá nhân (dành cho cá nhân kinh doanh thực hiện nộp thuế theo kê khai) - mẫu số 08/KK-TNCN, Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/09/2008

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khai tạm nộp thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân cư trú có thu nhập từ kinh doanh nộp thuế theo kê khai

  1. Thủ tục: Khai tạm nộp thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân cư trú có thu nhập từ kinh doanh nộp thuế theo kê khai - Trình tự thực hiện: + Người nộp thuế chuẩn bị số liệu, lập tờ khai và gửi đến cơ quan thuế chậm nhất là ngày 30 của tháng đầu quý sau - Cách thức thực hiện: Gửi trực tiếp tại cơ quan thuế hoặc qua hệ thống bưu chính - Thành phần, số lượng hồ sơ: Thành phần hồ sơ, bao gồm: + Tờ khai tạm nộp thuế thu nhập cá nhân (dành cho cá nhân kinh doanh thực hiện nộp thuế theo kê khai) - mẫu số 08/KK-TNCN Số lượng hồ sơ: 01 (bộ) - Thời hạn giải quyết: Không phải trả lại kết quả cho người nộp thuế - Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: + Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục thuế + Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục thuế - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính : Tờ khai thuế gửi đến cơ quan thuế không có kết quả giải quyết - Lệ phí (nếu có): - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm ngay sau thủ tục a): + Tờ khai tạm nộp thuế thu nhập cá nhân (dành cho cá nhân kinh doanh thực hiện nộp thuế theo kê khai) - mẫu số 08/KK-TNCN, Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/09/2008 - Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: + Luật Thuế Thu nhập cá nhân số 04/2007/QH12 ngày 21/11/2007 + Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08/9/2008 + Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/09/2008
  2. Mẫu số: 08/KK - TNCN (Ban hành kèm theo Thông tư số 84 /2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính) CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc TỜ KHAI TẠM NỘP THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN (Dành cho cá nhân kinh doanh thực hiện nộp thuế theo kê khai) Chính thức: [ Bổ sung: [ Lần: [ ] ] ] [01] Kỳ tính thuế: Quý …… Năm .......... [02] Họ và tên cá nhân có thu nhập:………………………….…………………... [03] Mã số thuế: - [04] Địa chỉ: ..................................................................................................................... [05] Điện thoại:…………[06] Fax:……..….... [07] Email:…………............................ Đơn vị tiền: đồng Việt Nam Chỉ tiêu Số tiền STT Tổng doanh thu phát sinh trong kỳ 1 [08] Tổng chi phí phát sinh trong kỳ 2 [09] Thu nhập chịu thuế 3 [10] Các khoản giảm trừ [11] - Cho bản thân [12] - Cho người phụ thuộc [13] 4 - Cho từ thiện, nhân đạo, khuyến học [14] - Các khoản đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm [15] trách nhiệm bắt buộc Thu nhập tính thuế 5 [16] Thuế thu nhập cá nhân tạm nộp trong kỳ 6 [17] Thu nhập chịu thuế phát sinh ngoài Việt Nam 7 [18] CHI TIẾT GIẢM TRỪ CHO NGƯỜI PHỤ THUỘC (áp dụng đối với cá nhân có thu nhập chịu thuế bình quân trên 4 triệu đồng/tháng) Số tháng Ngày Số CMND/ hộ Quan hệ với được tính Thu nhập Họ và tên STT sinh chiếu (nếu có) giảm trừ trong được giảm trừ ĐTNT quý [19] [20] [21] [22] [23] [24] 1 2 …
  3. Tổng cộng [25] [26] Tôi cam đoan những nội dung kê khai là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những nội dung đã khai./. ………………, ngày ………… tháng ………… năm ………… CÁ NHÂN CÓ THU NHẬP (Ký và ghi rõ họ tên)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản