intTypePromotion=1

Phụ lục bảng phân bổ số thuế thu nhập doanh nghiệp ((Mẫu số: 02-1/TĐ-TNDN)

Chia sẻ: Ocmo999 Ocmo999 | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
11
lượt xem
0
download

Phụ lục bảng phân bổ số thuế thu nhập doanh nghiệp ((Mẫu số: 02-1/TĐ-TNDN)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Phụ lục bảng phân bổ số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của cơ sở sản xuất thủy điện cho các địa phương (Mẫu số: 02-1/TĐ-TNDN) kèm theo tờ khai tạm tính thuế thu nhập doanh nghiệp mẫu số .../TNDN hoặc tờ khai quyết toán thuế TNDN mẫu số……/TNDN)

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Phụ lục bảng phân bổ số thuế thu nhập doanh nghiệp ((Mẫu số: 02-1/TĐ-TNDN)

  1. Mẫu số: 02­1/TĐ­TNDN (Ban hành kèm theo Thông tư số  156/2013/TT­BTC  ngày 6/11/2013  của  Bộ Tài chính) PHỤ LỤC BẢNG PHÂN BỔ SỐ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP PHẢI NỘP CỦA CƠ SỞ SẢN XUẤT THỦY ĐIỆN CHO CÁC ĐỊA PHƯƠNG (Kèm theo tờ khai tạm tính thuế thu nhập doanh nghiệp mẫu số .../TNDN hoặc tờ   khai quyết toán thuế TNDN mẫu số……/TNDN) [01] Kỳ tính thuế:  Quý……… năm ...……            Năm ……….. [02] Tên người nộp thuế:…………………………………….............................................              [03] Mã số thuế: [04] Tên đại lý thuế (nếu có):…………………………………….......................................              [05] Mã số thuế:                                                                                                   Đơn vị tiền: đồng Việt Nam  Cơ quan thuế  Tỷ lệ  Số thuế thu nhập  địa phương  phân bổ (%) doanh nghiệp phải  STT Chỉ tiêu Mã số  nơi phát sinh  nộp thuế hoạt động sản  xuất thủy điện (1) (2) (3) (4) (5) (6) I Đơn vị thủy điện  phụ thuộc I:  1 Nhà máy thủy điện X Cơ quan thuế  A Cơ quan thuế B 2 Nhà máy thủy điện Y Cơ quan thuế C Cơ quan thuế  D ... ... ... II Đơn vị thủy điện  phụ thuộc II 1 Nhà máy thủy điện Z … ... ... … ....., ngày …tháng …năm … NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc  NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ Họ và tên:……. (Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có))
  2. Chứng chỉ hành nghề số:.......
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2