Khai thác vẻ đẹp của hoa

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
91
lượt xem
34
download

Khai thác vẻ đẹp của hoa

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Với sự sáng tạo cùng một vài lưu ý cơ bản, những bông hoa cũng có thể trở thành nhân vật chính trong tác phẩm nghệ thuật bằng ảnh. Hoa luôn là chủ đề giành được rất nhiều sự quan tâm của cả những nhiếp ảnh gia nghiệp dư lẫn chuyên nghiệp. Nhưng chính vì thế, người chụp cần sử dụng tối đa sức sáng tạo của mình để làm cho bức ảnh chụp được thật sự nổi bật và khác biệt. ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khai thác vẻ đẹp của hoa

  1. Khai thác v p c a hoa • V i s sáng t o cùng m t vài lưu ý cơ b n, nh ng bông hoa cũng có th tr thành nhân v t chính trong tác ph m ngh thu t b ng nh. • Hoa luôn là ch giành ư c r t nhi u s quan tâm c a c nh ng nhi p nh gia nghi p dư l n chuyên nghi p. Nhưng chính vì th , ngư i ch p c n s d ng t i a s c sáng t o c a mình làm cho b c nh ch p ư c th t s n i b t và khác bi t. S p x p nh ng bông hoa trên m t phông n n khác l . nh: Photoradar.
  2. Th t ch th trên nh ng phông n n khác l . Ngư i ch p có th th t nh ng bông hoa trên m t phông n n c bi t, k t qu thu ư c s có th t o ra nh ng tác ph m tuy t v i. Ví d , bông hoa t trên b n r a, m t cây hoa th y tiên t trên bàn phím máy tính... Vi c tìm ki m nh ng phông n n p, c và s d ng trí tư ng tư ng th c s quan tr ng. Không d ng l i nh ng bông hoa h p d n nh t. Hãy nhìn bao quát c khu vư n hay trong công viên m b o tìm ư c ch th phù h p nh t cho l n b m máy c a mình. N u ngư i ch p mu n c g ng th s c sáng t o c a b n thân thì i u ó ch c ch n không ng nghĩa v i vi c ch d ng l i nh ng bông hoa h p d n nh t. M t bông hoa bình thư ng cũng có th t o ra nh ng góc c nh khác bi t cho b c nh. Th nghi m các góc ch p khác nhau. nh: Newalk1.
  3. Mang theo nh ng thi t b phù h p. Không như nhi u ngư i nghĩ, m t chi c chân máy (tripod) t t cũng khá c n thi t cho nh ng b c hình ch p c n c nh. Thêm vào ó, ng kính chuyên d ng macro và b kính l c (filter) là nh ng thi t b không th thi u n u b n yêu thích th lo i nh này. Tìm ki m oc . Cũng gi ng như khi quay m t b phim, ch p nh cũng c n ư c dàn d ng b c c c n th n trư c khi b m máy. Và i u này ch c ch n không th thi u nh ng o c c n thi t. Ngư i ch p có th tìm th y các v t d ng ơn gi n nh ng y u t khác bi t t o nên m t khung c nh p. Ví d , m t t m thi p v i nh ng màu s c s có th làm n n t t cho m t bông hoa. Hay khi ch p c m t khu vư n, m t bình tư i, vòi phun nư c, ôi ng cao su có th là nh ng oc t t làm n i b t hơn b c hình. Th nghi m nh ng góc ch p khác nhau. Thư ng thì m t bông hoa có th cho b n nhi u k t qu nh ng góc ch p khác nhau. Ví d , hoa xu t hi n trong toàn b khung hình có th cho ra b c nh p, nhưng khi ch p c n c nh, t ng ph n c a nó l i t o ra nh ng nét tr u tư ng thú v cho ngư i xem. ây cũng là m t y u t r t quan tr ng trong vi c th hi n quan i m, c m xúc c a ngư i ch p trong tác ph m c a mình.
  4. Ch p c n chi ti t có th t o ra nh ng hi u ng p. nh: Photoradar. S d ng n n tr i. Thông thư ng, nh v hoa thư ng ơn gi n là ch p c n c nh m t chi ti t c th , nhưng b n có th thu ư c nh ng cái nhìn khác l v i vi c ưa n n tr i vào trong khung hình. Ví d , ngư i ch p có th hư ng góc máy t dư i m t cái cây (ho c bông hoa) h t lên b u tr i, hi u ng hình nh mà nó t o ra có th ngoài s c mong i. ng b phí nh ng bông hoa ã héo. Nh ng bông hoa còn tươi không ph i là cách duy nh t t o nên thành công c a b c nh. M t bông hoa b héo ho c ã ch t cũng có th t o nên nh ng k t qu thú v v i nh ng s khác bi t và tương ph n v màu s c, hình dáng so v i a ph n các b c nh ch p hoa mà ta thư ng th y.
  5. Hoa héo m t chút cũng t o nên m t b c hình thú v . nh: Photorada. T n d ng th i ti t như m t l i th . i u ki n lý tư ng ch p hoa thư ng là m t ngày tr i trong xanh và có n ng nh . Tuy nhiên, v i s sáng t o c a b n thân, ngư i ch p có th t o nên m t b c nh p v i m t th i ti t b t kỳ. N u tr i có mưa, nh ng gi t nư c ng trên cánh hoa s t o nên nh ng hình nh lung linh hơn. Còn khi tr i có n ng to, t n d ng bóng v i hoa s t o nên nh ng b c hình tr u tư ng thú v . Nh ng ngày gió l n thư ng là m t n i ác m ng v i nh ng nhi p nh gia chuyên ch p th lo i này. Nhưng vi c ch p hình v i th i gian phơi sáng lâu, b n có th nh n ư c nh ng b c nh th hi n s chuy n ng r t p.
  6. Th nghi m v i Photoshop. ng b qua vi c th nghi m chuy n i b c nh sang gam màu ơn s c ho c nâu en. B l c c a Photoshop trong m t s trư ng h p s t o ra nh ng b c hình tr u tư ng và ngh thu t hơn.
Đồng bộ tài khoản