intTypePromotion=1

Khảo sát sự hiểu biết của bệnh nhân về bệnh thoái hóa khớp

Chia sẻ: Trần Thị Hạnh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
67
lượt xem
3
download

Khảo sát sự hiểu biết của bệnh nhân về bệnh thoái hóa khớp

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề tài này được tiến hành để khảo sát sự hiểu biết của bệnh nhân về bệnh thoái hóa khớp. Và nghiên cứu thực hiện mô tả, cắt ngang, sử dụng bảng câu hỏi phỏng vấn trực tiếp, đối tượng là bệnh nhân điều trị nội trú có chẩn đoán thoái hóa khớp.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khảo sát sự hiểu biết của bệnh nhân về bệnh thoái hóa khớp

Y Học TP. Hồ Chí Minh * Tập 18 * Số 3 * 2014<br /> <br /> Nghiên cứu Y học<br /> <br /> KHẢO SÁT SỰ HIỂU BIẾT CỦA BỆNH NHÂN<br /> VỀ BỆNH THOÁI HÓA KHỚP<br /> Nguyễn Thị Ngần*, Đinh Thị Việt*<br /> <br /> TÓM TẮT<br /> Cơ sở nghiên cứu: Thoái hóa khớp là bệnh phổ biến, có thể gây tàn phế nếu không được điều trị. Trên thực<br /> tế người bệnh còn thiếu kiến thức về bệnh thoái hóa khớp.<br /> Mục tiêu: Khảo sát sự hiểu biết của bệnh nhân về bệnh thoái hóa khớp<br /> Phương pháp: mô tả, cắt ngang, sử dụng bảng câu hỏi phỏng vấn trực tiếp, đối tượng là bệnh nhân điều trị<br /> nội trú có chẩn đoán thoái hóa khớp.<br /> Kết quả: Đa số bệnh nhân biết mình bị thoái hóa khớp (80%) và mắc bệnh từ 1 năm trở lên (75,7%). Phần<br /> lớn bệnh nhân không hiểu về các yếu tố nguy cơ của bệnh thoái hóa khớp như công việc hằng ngày (54,3%) thừa<br /> cân béo phì (61,4%). Có 65,7% bệnh nhân không biết về cách vận động các tư thế phù hợp cho bệnh nhân thoái<br /> hóa khớp và 78,6% bệnh nhân không dùng thuốc để điều trị. Đa số bệnh nhân có tìm hiểu về bệnh thoái hóa khớp<br /> 54,3% .<br /> Kết luận: phần lớn bệnh nhân có hiểu biết về bệnh thoái hóa khớp nhưng sự hiểu biết không đầy đủ, việc<br /> điều trị chưa toàn diện.<br /> Từ khoá: thoái hoá khớp<br /> <br /> ABSTRACT<br /> STUDYING ON PATIENTS’ KNOWLEDGE OF OSTEOARTHRITIS<br /> Nguyen Thi Ngan, Dinh Thi Viet * Y Hoc TP. Ho Chi Minh * Vol. 18 - No 3- 2014: 252-255<br /> Background: OA (osteoarthritis) is a commm disease, which can result in disability unless it is treated<br /> appro privately. In reality, many people do not have basic knowledge of the diseare.<br /> Object: to study patients, knowledge of OA<br /> Methods: descriptive, cross-sectional, using questionnaire, indusding in-patients. Whith diagnosis of OA<br /> Results: Most patients have known that they had osteoarthritis (80%) and had it for over 1 year (75.7%).<br /> Most of them don’t have knowledge of risk factors of osteoarthritis such as daily works (54.3%), obesity (61.4%)<br /> as well as appropriate body positions for osteoarthritis (65.7%). There is 78.6% of patient use no-drug for<br /> treatment and there is 54.3% patient search for osteoarthritis’ informations on their own.<br /> Conclusions: Most of the patient know about OA, but their knowledge is insufficient, resulting in unproper<br /> treatment.<br /> Key words: osteoarthritis<br /> <br /> ĐẶT VẤN ĐỀ<br /> Khớp cấu tạo gồm: sụn, xương dưới sụn,<br /> dịch khớp, màng hoạt dịch và bao khớp. Thoái<br /> hóa khớp là bệnh của toàn bộ thành phần cấu<br /> tạo khớp, là sự mòn của sụn che phủ ở đầu<br /> <br /> xương trong khớp, xương dưới sụn dày lên tăng<br /> sinh dẫn đến gai xương, màng hoạt dịch xơ hóa.<br /> Thoái hóa khớp thường gây ra những cơn<br /> đau cấp hoặc đau kéo dài làm hạn chế vận động,<br /> ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày. Ngoài ra<br /> <br /> * Khoa Nội cơ xương khớp Bệnh viện Thống Nhất Tp. Hồ Chí Minh<br /> Tác giả liên lạc: BS. Nguyễn Thị Ngần<br /> ĐT: 0985363469<br /> Email: thienphubui@gmail.com<br /> <br /> 252<br /> <br /> Hội Nghị Khoa Học Nội Khoa Toàn Quốc năm 2014<br /> <br /> Y Học TP. Hồ Chí Minh * Tập 18 * Số 3 * 2014<br /> thoái hóa khớp gây đau và biến đổi cấu trúc<br /> khớp dẫn đến tàn phế làm ảnh hưởng đến chất<br /> lượng cuộc sống và còn là gánh nặng cho kinh tế<br /> gia đình và toàn bộ xã hội .<br /> - Điều trị thoái hóa khớp bao gồm:<br /> + Nội khoa: Điều trị triệu chứng và điều trị<br /> cơ bản kết hợp với chế độ ăn và chế độ vận động<br /> thích hợp.<br /> + Ngoại khoa: phẫu thuật.<br /> - Thoái hóa khớp nếu được chẩn đoán sớm<br /> và điều trị kịp thời có thể làm chậm phát triển<br /> của bệnh, giảm triệu chứng đau đớn, hạn chế tàn<br /> phế, giúp duy trì chất lượng cuộc sống cho bệnh<br /> nhân…<br /> Trên thực tế thoái hóa khớp phổ biến nhưng<br /> người dân thiếu kiến thức về bệnh và không<br /> được điều trị đầy đủ. Theo thống kê của WHO<br /> có khoảng 0,3-0,5% dân số bị mắc các bệnh về<br /> khớp trong đó thoái hóa khớp chiếm 20%. Ở Mỹ<br /> 80% trên 55 tuổi bị thoái hóa khớp. Ở Pháp thoái<br /> hóa khớp chiếm 28% số bệnh về khớp. Ở Việt<br /> Nam thoái hóa khớp chiếm 10.41% các bệnh về<br /> xương khớp(1).<br /> - Mục tiêu nghiên cứu: khảo sát sự hiểu biết<br /> của người bệnh đối với bệnh thoái hóa khớp.<br /> - Mục đích: Hướng tới điều trị toàn diện và<br /> dự phòng bệnh thoái hóa khớp cho mọi người.<br /> <br /> PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU<br /> Phương pháp nghiên cứu<br /> Mô tả, cắt ngang.<br /> <br /> Đối tượng nghiên cứu<br /> Bệnh nhân điều trị nội trú tại khoa Nội Cơ<br /> Xương Khớp từ tháng 4/2013 đến tháng 10/2013,<br /> có chẩn đoán thoái hóa khớp.<br /> <br /> Tiêu chuẩn loại trừ<br /> Bệnh nhân không hợp tác; bệnh nặng, đang<br /> bất ổn<br /> <br /> Thu thập số liệu<br /> - Sử dụng bảng câu hỏi, khảo sát:<br /> + Trình độ học vấn của bệnh nhân<br /> <br /> Nghiên cứu Y học<br /> + Hiểu biết của bệnh nhân về bệnh thoái hóa<br /> khớp<br /> + Biết mình bị mắc bệnh và thời gian mắc<br /> bệnh<br /> + Các yếu tố nguy cơ của bệnh thoái hóa<br /> khớp: cân nặng, công việc<br /> + Cách vận động và tư thế phù hợp cho bệnh<br /> nhân thoái hóa khớp<br /> + Dùng thuốc điều trị thoái hóa khớp<br /> + Tái khám<br /> + Tìm hiểu về bệnh thoái hóa khớp<br /> - Người phỏng vấn hỏi trực tiếp bệnh nhân,<br /> bệnh nhân tự trả lời hoặc nhờ sự giúp đỡ của<br /> người nhà khi không nhớ rõ các dữ kiện.<br /> - Xử lý số liệu: sử dụng phần mềm thống kê<br /> SPSS.<br /> <br /> KẾT QUẢ<br /> Đặc điểm chung của mẫu nghiên cứu<br /> Tổng số bệnh nhân: 70. Giới nữ: 41 chiếm<br /> (58,6%); nam 29 chiếm (41,4%).<br /> Độ tuổi: nhỏ nhất 50 tuổi, lớn nhất 88 tuổi.<br /> Nhóm tuổi: 50-59 (12,9%), 60-69 (24,3%), 70-79<br /> (37,1%), >80 (25,7%).<br /> <br /> Trình độ học vấn<br /> Bệnh nhân có trình độ đại học chiếm 23/70<br /> (32,9%).<br /> Bảng 1: Trình độ học vấn<br /> Trình độ học vấn<br /> Mù chữ<br /> Cấp 1<br /> Cấp 2<br /> Cấp 3<br /> Đại học<br /> Tổng số<br /> <br /> Số bệnh nhân<br /> 2<br /> 20<br /> 10<br /> 15<br /> 23<br /> 70<br /> <br /> %<br /> 2,8<br /> 28,6<br /> 14,3<br /> 21,4<br /> 32,9<br /> 100<br /> <br /> Hiểu biết của bệnh nhân về bệnh<br /> Ý thức về bệnh<br /> Số bệnh nhân biết mình bị bệnh chiếm tỉ lệ<br /> cao 56/70 (80%).<br /> Bảng 2: Ý thức về bệnh<br /> Biết<br /> Không biết<br /> Tổng<br /> <br /> Hội Nghị Khoa Học Nội Khoa Toàn Quốc năm 2014<br /> <br /> Số bệnh nhân<br /> 56<br /> 14<br /> 70<br /> <br /> %<br /> 80<br /> 20<br /> 100<br /> <br /> 253<br /> <br /> Y Học TP. Hồ Chí Minh * Tập 18 * Số 3 * 2014<br /> <br /> Nghiên cứu Y học<br /> Thời gian mắc bệnh<br /> Bảng 3: Thời gian mắc bệnh<br /> Đa số bệnh nhân có thời gian mắc bệnh từ 1<br /> năm trở lên 53/70 (75,7%).<br /> Số bệnh nhân<br /> 17<br /> 53<br /> 70<br /> <br /> < 1 năm<br /> >= 1 năm<br /> Tổng<br /> <br /> %<br /> 24,3<br /> 75,7<br /> 100<br /> <br /> Hiểu biết của bệnh nhân<br /> Tỉ lệ bệnh nhân không biết công việc có liên<br /> quan đến thoái hóa khớp chiếm 38/70 (54,3%).<br /> Bảng 4: Hiểu biết của bệnh nhân về ảnh hưởng của<br /> công việc đến bệnh thoái hóa khớp<br /> Số bệnh nhân<br /> <br /> %<br /> <br /> 32<br /> 38<br /> 70<br /> <br /> 45,7<br /> 54,3<br /> 100<br /> <br /> Biết<br /> Không biết<br /> Tổng<br /> <br /> Bảng 5: Hiểu biết của bệnh nhân về cân nặng có liên<br /> quan đến bệnh thoái hóa khớp<br /> Tỉ lệ bệnh nhân biết cân nặng có liên quan<br /> đến thoái hóa khớp là 27/70 chiếm (38,6%), có<br /> 24/70 (34,3%) bệnh nhân áp dụng các biện pháp<br /> giảm cân và không để tăng cân quá mức.<br /> Không Tổng<br /> biết<br /> số<br /> <br /> Có biết<br /> <br /> Số bệnh<br /> nhân<br /> %<br /> <br /> Áp dụng biện Không áp dụng<br /> pháp giảm biện pháp giảm<br /> cân<br /> cân<br /> 24<br /> 3<br /> 34,3<br /> <br /> 4,3<br /> <br /> 43<br /> <br /> 70<br /> <br /> 61,4<br /> <br /> 100<br /> <br /> Tỉ lệ số bệnh nhân biết cách vận động và các<br /> tư thế cho bệnh thoái hóa khớp là 24/70 (34,3%)<br /> <br /> 254<br /> <br /> Sử dụng thuốc đều đặn, liên tục<br /> Sử dụng thuốc không đều đặn<br /> Tổng<br /> <br /> Số bệnh nhân<br /> 25<br /> 30<br /> 55<br /> <br /> %<br /> 45,5<br /> 54,5<br /> 100<br /> <br /> Tỉ lệ bệnh nhân sử dụng thuốc đều đặn, liên<br /> tục là 25/55 (45,5%)<br /> Bảng 9: Hiểu biết của bệnh nhân về cách dùng thuốc<br /> Tỉ lệ bệnh nhân biết rõ cách sử dụng thuốc là<br /> 20/55(36,4%)<br /> Số bệnh nhân<br /> 20<br /> 30<br /> 05<br /> 55<br /> <br /> Biết rõ<br /> Biết không đầy đủ<br /> Không biết<br /> Tổng<br /> <br /> %<br /> 36,4<br /> 54,5<br /> 9,1<br /> 100<br /> <br /> Bảng 10: Tái khám<br /> Tỉ lệ bệnh nhân tái khám đều đặn là 45/70<br /> (64,2%)<br /> Tái khám đều đặn<br /> Không tái khám đều đặn<br /> Tổng<br /> <br /> Số bệnh nhân<br /> 45<br /> 25<br /> 70<br /> <br /> %<br /> 64,2<br /> 35,8<br /> 100<br /> <br /> Bảng 11: Tìm hiểu về bệnh<br /> <br /> Có tìm hiểu về bệnh<br /> <br /> Không Tổng<br /> tìm<br /> hiểu<br /> Qua sách, Qua<br /> Qua bệnh<br /> về<br /> báo,<br /> nhân nhân khác và<br /> bệnh<br /> internet viên y tế người nhà<br /> Số bệnh<br /> nhân<br /> %<br /> <br /> 16<br /> <br /> 18<br /> <br /> 4<br /> <br /> 32<br /> <br /> 70<br /> <br /> 22,9<br /> <br /> 25,7<br /> <br /> 5,7<br /> <br /> 45,7<br /> <br /> 100<br /> <br /> Số bệnh nhân<br /> 24<br /> <br /> %<br /> 34,3<br /> <br /> BÀN LUẬN<br /> <br /> 46<br /> 70<br /> <br /> 65,7<br /> 100<br /> <br /> Tổng số bệnh nhân là 70, trong đó nữ 41<br /> người (58,6%), nam 29 người (41,4%).<br /> <br /> Bảng 7: Thuốc người bệnh sử dụng để điều trị bệnh<br /> thoái hóa khớp<br /> Có dung thuốc điều trị<br /> Không dung thuốc điều trị<br /> Tổng số<br /> <br /> Bảng 8: Hiểu biết của bệnh nhân về cách dùng thuốc<br /> <br /> Tỉ lệ số bệnh nhân tìm hiểu về bệnh qua<br /> nhân viên y tế chiếm 25,7%<br /> <br /> Bảng 6: Hiểu biết của bệnh nhân về vận động và các<br /> tư thế cho bệnh thoái hóa khớp<br /> <br /> Có biết áp dụng các tư thế vận<br /> động<br /> Không biết<br /> Tổng số<br /> <br /> Tỉ lệ bệnh nhân dùng thuốc do bác sĩ kê đơn<br /> là 55/70 (78,6%) (Bảng 7).<br /> <br /> Số bệnh nhân<br /> 55<br /> 15<br /> 70<br /> <br /> %<br /> 78,6<br /> 21,4<br /> 100<br /> <br /> Đặc điểm chung của mẫu nghiên cứu<br /> <br /> Hiểu biết của bệnh nhân về bệnh thoái hóa<br /> khớp<br /> - Số bệnh nhân biết mình bị thoái hóa khớp<br /> là (80%), số bệnh nhân không biết mình bị bệnh<br /> chiếm tỉ lệ nhỏ (20%). Qua đây cho ta thấy bệnh<br /> nhân có ý thức về bệnh của mình<br /> <br /> Hội Nghị Khoa Học Nội Khoa Toàn Quốc năm 2014<br /> <br /> Y Học TP. Hồ Chí Minh * Tập 18 * Số 3 * 2014<br /> - Chỉ có (24,3%) bệnh nhân mắc bệnh < 1<br /> năm còn lại (75,7%) mắc bênh từ 1 năm trở lên.<br /> Điều này cho ta thấy bệnh không được phát<br /> hiện sớm.<br /> - Tuy đa số bệnh nhân (80%) biết mình mắc<br /> bệnh thoái hóa khớp nhưng phần lớn lại không<br /> biết các yếu tố nguy cơ liên quan đến thoái hóa<br /> khớp như công việc hằng ngày (54,3%), thừa<br /> cân, béo phì (61,4%) Trong số những bệnh nhân<br /> biết thừa cân béo phì có ảnh hưởng đến thoái<br /> hóa khớp thì vẫn còn (4,3%) số bệnh nhân không<br /> áp dụng biện pháp kiểm soát cân nặng. Điều này<br /> cho ta thấy từ nhận thức đến thực hành của bệnh<br /> nhân vẫn còn khoảng cách.<br /> - Về điều trị: đa số bệnh nhân (65,7%) không<br /> biết cách vận động và tư thế phù hợp với bệnh<br /> thoái hóa khớp. Mặc dù đa số bệnh nhân 55/70<br /> (78,6%) có dùng thuốc điều trị nhưng số bệnh<br /> nhân dùng thuốc đều đặn chỉ là 25/55 (45,5%) và<br /> chỉ có 20/55 (36,4%) số người biết rõ cách sử<br /> dụng thuốc. Điều này phản ánh sự hiểu biết của<br /> bệnh nhân về bệnh thoái hóa khớp chưa đầy đủ<br /> và toàn diện. Qua đó cho thấy nhân viên y tế<br /> chưa phát huy hết vai trò của mình trong việc<br /> truyền thông giáo dục kiến thức y học.<br /> - Có (64,2%) bệnh nhân tái khám đều đặn và<br /> có (54,3 %) tìm hiểu về bệnh. Kết quả này có thể<br /> liên quan đến trình độ học vấn của bệnh nhân<br /> (54,3%) bệnh nhân trong mẫu nghiên cứu có<br /> trình độ từ cấp 3 trở lên. Điều này chứng tỏ bệnh<br /> nhân ngày nay đã quan tâm nhiều đến tình<br /> trạng sức khỏe của bản thân<br /> - Chỉ có(25,7%) tìm hiểu thông qua nhân viên<br /> y tế. Điều này cho thấy nhân viên y tế chưa phải<br /> là nguồn thông tin quan trọng nhất đối với bệnh<br /> nhân trong việc phổ biến kiến thức y học.<br /> - Từ những kết quả trên chúng tôi thấy mặc<br /> dù bệnh nhân có quan tâm đến tình trạng sức<br /> <br /> Nghiên cứu Y học<br /> khỏe của bản thân nhưng hiểu biết của bệnh<br /> nhân về bệnh thoái hóa khớp chưa đầy đủ. Từ<br /> đó dẫn đến thái độ thiếu tích cực trong điều trị<br /> và kiểm soát bệnh . Nhân viên y tế chưa giữ vai<br /> trò chủ đạo trong việc giáo dục truyền thông<br /> kiến thức y học.<br /> <br /> KẾT LUẬN<br /> - Đa số bệnh nhân biết mình bị thoái hóa<br /> khớp (80%). Phần lớn bệnh nhân có thời gian<br /> mắc bệnh từ 1 năm trở lên (75,7%)<br /> - Phần lớn bệnh nhân không hiểu về các yếu<br /> tố nguy cơ của bệnh thoái hóa khớp như công<br /> việc hằng ngày (54,3%) thứa cân béo phì (61,4%).<br /> - Tỉ lệ bệnh nhân không biết về cách vận<br /> động các tư thế phù hợp cho bệnh nhân thoái<br /> hóa khớp (65,7%)<br /> - Tỉ lệ bệnh nhân không dùng thuốc điều<br /> trị 55/70 (78,6%), trong đó có 25/55 (45,5%)<br /> dùng thuốc đều, có 20/55 (36,4%) hiểu rõ cách<br /> dùng thuốc.<br /> - Tỉ lệ bệnh nhân tái khám đều là 64,2%<br /> - Đa số bệnh nhân có tìm hiểu về bệnh thoái<br /> hóa khớp 54,3%. Chỉ có 25,7% tìm hiểu bệnh qua<br /> nhân viên y tế.<br /> <br /> ĐỀ XUẤT<br /> Để dự phòng và điều trị toàn diện bệnh<br /> thoái hóa khớp nhân viên y tế cần tích cực chủ<br /> động tuyên truyền phổ biến kiến thức y học<br /> cho bệnh nhân.<br /> <br /> TÀI LIỆU THAM KHẢO<br /> 1.<br /> <br /> http://www.medinet.hochiminhcity.gov.vn/ttyh/bshkhkt/thoa<br /> ihoakhop.htm. Nguyễn Thị Bay Bài giảng Thoái hóa khớp.<br /> <br /> Ngày nhận bài báo:<br /> <br /> 11-04-2014<br /> <br /> Ngày phản biện nhận xét bài báo:<br /> <br /> 20-04-2014<br /> <br /> Ngày bài báo được đăng:<br /> <br /> 20-05-2014<br /> <br /> Hội Nghị Khoa Học Nội Khoa Toàn Quốc năm 2014<br /> <br /> 255<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2