intTypePromotion=1
ADSENSE

Khen thưởng Huân chương Hồ Chí Minh cho tập thể về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị

Chia sẻ: Nguuyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

75
lượt xem
2
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Lĩnh vực thống kê:Thi đua khen thưởng Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Chủ tịch nước Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban TĐKT TW Cơ quan phối hợp (nếu có): Bộ, ngành, địa phương Cách thức thực hiện:Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:30 ngày Đối tượng thực hiện:Tổ chức TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC:Quyết định khen thưởng, hiện vật kèm theo Các bước Tên bước Mô tả bước 1. Ban TĐKT Trung ương tiếp nhận đề nghị khen thưởng của Bộ, ngành, địa phương Tên bước Mô...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khen thưởng Huân chương Hồ Chí Minh cho tập thể về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị

  1. Khen thưởng Huân chương Hồ Chí Minh cho tập thể về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị Thông tin Lĩnh vực thống kê:Thi đua khen thưởng Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Chủ tịch nước Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban TĐKT TW Cơ quan phối hợp (nếu có): Bộ, ngành, địa phương Cách thức thực hiện:Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:30 ngày Đối tượng thực hiện:Tổ chức TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC:Quyết định khen thưởng, hiện vật kèm theo Các bước Tên bước Mô tả bước Ban TĐKT Trung ương tiếp nhận đề nghị khen thưởng của Bộ, 1. ngành, địa phương
  2. Tên bước Mô tả bước Thẩm định hồ sơ, xin ý kiến Ban Cán sự đảng Chính phủ và các cơ quan liên quan. Sau khi có đầy đủ hồ sơ quy định, Ban 2. TĐKT Trung ương trình Thủ tướng Chính phủ đề nghị Chủ tịch nước quyết định khen thưởng Khi có quyết định của Chủ tịch nước, Ban thông báo, viết 3. bằng, đóng dấu tại Văn phòng Chủ tịch nước và cấp phát cho Bộ, ngành, địa phương. Các trường hợp không được khen thưởng (không đúng đối tượng, không đủ tiêu chuẩn, không đảm bảo hồ sơ hoặc vi 4. phạm pháp luật...), Ban TĐKT Trung ương thông báo đến Bộ, ngành, địa phương. Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Tờ trình Thủ tướng Chính phủ của Bộ, ngành, địa phương
  3. Thành phần hồ sơ 2. Biên bản Hội đồng TĐKT cấp Bộ, ngành, địa phương 3. Báo cáo thành tích 4. Hiệp y khen thưởng của cơ quan liên quan Số bộ hồ sơ: 03 bộ Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định Mẫu hướng dẫn thực hiện báo cáo thành Mẫu hướng dẫn thực hiện báo 1. tích c... Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2