intTypePromotion=1
ADSENSE

Khóa luận tốt nghiệp: Công tác đào tạo người dùng tin tại Trung tâm thông tin – thư viện trường Đại học Hà Nội. Thực trạng và giải pháp

Chia sẻ: Tri Nhân | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:80

11
lượt xem
0
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục đích nghiên cứu của đề tài được xác định là khảo sát thực tế công tác đào tạo người dùng tin tại Trung tâm thông tin – thư viện trường Đại học Hà Nội. Qua đó, đề tài sẽ đưa ra những nhận xét, đánh giá và đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo NDT cũng như hiệu quả hoạt động phục vụ NDT tại đây.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khóa luận tốt nghiệp: Công tác đào tạo người dùng tin tại Trung tâm thông tin – thư viện trường Đại học Hà Nội. Thực trạng và giải pháp

 1. Khóa luận tốt nghiệp LỜI CAM ĐOAN Do lần đầu tiên thực hiện một đề tài nghiên cứu còn khá mới mẻ, tác giả không tránh khỏi những bỡ ngỡ và thiếu sót. Với trình độ có hạn, trong thời gian làm khóa luận, tác giả phải sử dụng nhiều tài liệu tham khảo của các tác giả khác nhau. Tuy nhiên, những tài liệu này chỉ được sử dụng ở mục đích làm rõ hơn vấn đề có liên quan đến đề tài đang nghiên cứu. Mọi ý kiến, khái niệm không phải của riêng tác giả đều được nêu trong danh mục tài liệu tham khảo của khóa luận. Tác giả rất mong nhận được sự quan tâm, góp ý của các thầy, cô giáo và các bạn để khóa luận được hoàn thiện hơn. Phạm Vũ Thủy Tiên-K51 Thông tin – Thư viện 1
 2. Khóa luận tốt nghiệp LỜI CẢM ƠN Em xin chân thành cảm ơn Cô giáo, ThS. Nguyễn Thị Kim Dung người đã tận tình hướng dẫn, giúp đỡ em trong suốt quá trình thực hiện và hoàn thành Khóa luận này. Em xin gửi lời cảm ơn tới các Thầy, Cô trong Khoa Thông tin – Thư viện Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn đã tận tình chỉ bảo, dạy dỗ em trong suốt 4 năm học tập tại Trường. Em xin gửi lời cảm ơn tới Ban lãnh đạo và các cô chú, anh chị đang công tác tại Trung tâm Thông tin – Thư viện Trường Đại học Hà Nội đã giúp đỡ em rất nhiều trong quá trình thực tập và hoàn thành Khóa luận. Em xin chân thành cảm ơn gia đình và bạn bè – những người luôn bên em, động viên và khuyến khích để em có thể hoàn thành Khóa luận và có được kết quả như ngày hôm nay. Em xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, ngày 20 tháng 05 năm 2010 Sinh viên Phạm Vũ Thủy Tiên K51 Thông tin – Thư viện Phạm Vũ Thủy Tiên-K51 Thông tin – Thư viện 2
 3. Khóa luận tốt nghiệp MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU .................................................................................................. 1 1. Lý do chọn đề tài ............................................................................................ 1 2. Mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu của đề tài .................................................... 1 3. Tình hình nghiên cứu theo hướng đề tài ........................................................ 2 4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài ................................................. 3 5. Phương pháp nghiên cứu ................................................................................ 3 6. Đóng góp về lý luận và thực tiễn của đề tài ................................................... 3 7. Bố cục của khóa luận .................................................................................... 4 CHƢƠNG 1. TRUNG TÂM THÔNG TIN – THƢ VIỆN TRƢỜNG ĐẠI HỌC HÀ NỘI VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ CÔNG TÁC ĐÀ O TẠO NGƢỜI DÙ NG TIN...................................................................... 5 1.1. Khái quát về Trung tâm thông tin – thư viện trường Đại học Hà Nội ........ 5 1.1.1. Lịch sử hình thành ................................................................................... 5 1.1.2. Đội ngũ cán bộ ........................................................................................ 8 1.1.3. Vốn tài liệu .............................................................................................. 9 1.1.4. Cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin ........................................................ 10 1.1.5. Sản phẩm và dịch vụ thông tin thư viện................................................ 11 1.2. Tầm quan trọng của công tác đào tạo người dùng tin đối với Trung tâm Thông tin – thư viện trường Đại học Hà Nội ................................................... 14 1.2.1. Một số khái niệm chung ........................................................................ 14 1.2.2. Vai trò của công tác đào tạo người dùng tin đối với Trung tâm Thông tin – thư viện trường Đại học Hà Nội .................................................. 16 1.3. Nhu cầu tin của người dùng tin tại Trung tâm thông tin – thư viện trường Đại học Hà Nội ..................................................................................... 17 1.3.1. Đặc điểm người dùng tin ....................................................................... 17 1.3.2. Đặc điểm nhu cầu tin............................................................................. 18 Phạm Vũ Thủy Tiên-K51 Thông tin – Thư viện 3
 4. Khóa luận tốt nghiệp CHƢƠNG 2. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO NGƢỜI DÙNG TIN TẠI TRUNG TÂM THÔNG TIN – THƢ VIỆN TRƢỜNG ĐẠI HỌC HÀ NỘI ......................................................................................... 22 2.1. Đào tạo người dùng tin sử dụng Trung tâm thông tin – thư viện ............. 22 2.1.1. Hướng dẫn người dùng tin về nội quy sử dụng thư viện ...................... 22 2.1.2. Cách thức sử dụng nguồn lực thông tin ................................................ 24 2.2. Đào tạo kỹ năng thông tin ........................................................................ 36 2.2.1. Kỹ năng trích dẫn tài liệu ...................................................................... 36 2.2.2. Kỹ năng tìm tin trên Internet ................................................................. 40 2.3. Đào tạo sau khóa học ............................................................................... 42 2.4. Năng lực đào tạo người dùng tin của cán bộ tại Trung tâm...................... 43 2.5. Hiệu quả của hoạt động đào tạo người dùng tin tại Trung tâm thông tin - thư viện trường Đại học Hà Nội....................................................................... 45 2.5.1. Đối với người dùng tin .......................................................................... 46 2.5.2. Năng lực đào tạo của cán bộ thư viện ................................................... 47 2.6. Nhận xét và đánh giá ................................................................................. 47 2.6.1. Những điểm mạnh ................................................................................. 47 2.6.2. Những điểm yếu .................................................................................... 48 CHƢƠNG 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CHO CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NGƢỜI DÙNG TIN TẠI TRUNG TÂM THÔNG TIN -THƢ VIỆN TRƢỜNG ĐẠI HỌC HÀ NỘI ...................... 50 3.1. Xây dựng chính sách phát triển nguồn tin phù hợp với nhu cầu tin ......... 50 3.2. Đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ công tác đào tạo người dùng tin ...................................................................... 52 3.2.1. Xây dựng cơ sở vật chất ........................................................................ 53 3.2.2. Phát triển hạ tầng công nghệ thông tin .................................................. 53 3.3. Đa dạng hóa các sản phẩm và dịch vụ thông tin – thư viện ..................... 54 Phạm Vũ Thủy Tiên-K51 Thông tin – Thư viện 4
 5. Khóa luận tốt nghiệp 3.4. Xây dựng chương trình đào tạo người dùng tin phong phú về nội dung và hình thức ........................................................................................................... 55 3.4.1. Về nội dung ........................................................................................... 55 3.4.2. Về hình thức .......................................................................................... 55 3.5. Nâng cao năng lực cán bộ thư viện ........................................................... 57 3.6. Xây dựng chiến lược marketing, giới thiệu, quảng bá về hoạt động đào tạo người dùng tin tại Trung tâm .............................................................. 58 KẾT LUẬN ..................................................................................................... 60 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO ...................................................... 73 PHỤ LỤC Phạm Vũ Thủy Tiên-K51 Thông tin – Thư viện 5
 6. Khóa luận tốt nghiệp BẢNG CÁC TỪ VIẾT TẮT TRONG KHÓA LUẬN CSDL Cơ sở dữ liệu NDT Người dùng tin Phạm Vũ Thủy Tiên-K51 Thông tin – Thư viện 6
 7. Khóa luận tốt nghiệp DANH MỤC BIỂU ĐỒ ĐƢỢC THỂ HIỆN TRONG KHÓA LUẬN STT Tên biểu đồ Trang 1 Biểu đồ thể hiện trình độ chuyên môn nghiệp vụ của 45 cán bộ tham gia đào tạo NDT 2 Biểu đồ thống kê số lượng bạn đọc đã qua tập huấn 46 sử dụng thư viện Phạm Vũ Thủy Tiên-K51 Thông tin – Thư viện 7
 8. Khóa luận tốt nghiệp LỜI NÓI ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài Ngày nay, cùng với sự phát triển của khoa học kỹ thuật – kinh tế - văn hóa – xã hội, vai trò của thư viện trong đời sống càng ngày càng được khẳng định. Ở Việt Nam, các nguồn lực thông tin – tư liệu và các dịch vụ mà thư viện cung cấp, trong đó có các thư viện đại học, ngày càng phát triển cả về số lượng và chất lượng. Thư viện đại học đóng góp một phần rất quan trọng trong việc mở cánh cửa thông tin để giúp sinh viên và giảng viên tự chủ trong việc tìm được thông tin phù hợp, hỗ trợ nhu cầu giảng dạy, học tập và nghiên cứu của họ trong một môi trường dạy và học đang thay đổi mạnh mẽ, từ việc lấy người học làm trung tâm đến việc học online. Thư viện đảm bảo rằng những nguồn lực thông tin và dịch vụ của thư viện sẽ đem lại lợi ích tốt nhất cho người sử dụng. Tuy nhiên, sự phát triển của các nguồn lực thông tin cũng làm cho người sử dụng phải đối diện với những thách thức trong việc tìm và sử dụng các nguồn lực đó một cách hiệu quả. Vì vậy, các hoạt động hướng dẫn, đào tạo người dùng tin (NDT) sử dụng các nguồn lực thông tin trong và ngoài cơ quan thông tin – thư viện là hết sức cần thiết đối với cơ quan thông tin – thư viện nói chung và hệ thống cơ quan trung tâm thông tin – thư viện các trường Đại học nói riêng. Xuất phát từ tầm quan trọng của công tác đào tạo người dùng tin đối với các thư viện, trung tâm thông tin, tôi đã chọn đề tài “Công tác đào tạo người dùng tin tại Trung tâm thông tin – thư viện trường Đại học Hà Nội. Thực trạng và giải pháp” làm đề tài khóa luận của mình. 2. Mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu của đề tài 2.1. Mục đích nghiên cứu của đề tài Mục đích nghiên cứu của đề tài được xác định là khảo sát thực tế công tác đào tạo người dùng tin tại Trung tâm thông tin – thư viện trường Đại học Phạm Vũ Thủy Tiên-K51 Thông tin – Thư viện 1
 9. Khóa luận tốt nghiệp Hà Nội. Qua đó, đề tài sẽ đưa ra những nhận xét, đánh giá và đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo NDT cũng như hiệu quả hoạt động phục vụ NDT tại đây. 2.2 Nhiệm vụ nghiên cứu của đề tài Để giải quyết được mục tiêu đề ra, khóa luận sẽ thực hiện một số nhiệm vụ sau: - Giới thiệu sơ lược về Trung tâm thông tin- thư viện trường Đại học Hà Nội. - Trình bày những vấn đề lý luận chung về NDT, đào tạo NDT - Tìm hiểu những nhân tố trực tiếp tác động tới công tác đào tạo NDT và những cách thức mà Trung tâm đã tiến hành nhằm nâng cao kỹ năng thông tin cho các đối tượng NDT tại Trung tâm của mình. - Nhận xét, đánh giá và đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo NDT. 3. Tình hình nghiên cứu theo hƣớng đề tài Trung tâm TT – TV trường Đại học Hà Nội là đối tượng nghiên cứu của nhiều đề tài từ nghiên cứu khoa học, niên luận, khóa luận cho đến các luận văn, trên nhiều góc độ khác nhau như đề tài : “Tìm hiểu về tổ chức quản lý và khai thác nguồn lực thông tin” của tác giả Lê Thị Anh Thư (khóa luận 2009), “Tìm hiểu về tổ chức và hoạt động của trung tâm TT – TV trường Đại học Hà Nội” của tác giả Nguyễn Thị Chinh (khóa luận 2009 ).... Nhưng vấn đề đào tạo NDT chưa được đề cập, nghiên cứu một cách tổng thể mà mới chỉ dừng lại trong những vấn đề nhỏ của các đề tài trước đó. Với đề tài của mình, tôi muốn có được cái nhìn toàn diện, cụ thể hơn về công tác đào tạo NDT tại Trung tâm thông tin – thư viện trường Đại học Hà Nội. Qua đó, nhằm đưa ra một số giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác đào tạo NDT tại Trung tâm trong thời gian tới. Phạm Vũ Thủy Tiên-K51 Thông tin – Thư viện 2
 10. Khóa luận tốt nghiệp 4. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu của đề tài 4.1. Đối tượng nghiên cứu Công tác đào tạo NDT tại Trung tâm thông tin – thư viện trường Đại học Hà Nội. 4.2. Phạm vi nghiên cứu Công tác đào tạo NDT tại Trung tâm thông tin – thư viện trường Đại học Hà Nội trong giai đoạn hiện nay. 5. Phƣơng pháp nghiên cứu 5.1.Phương pháp luận Đề tài nghiên cứu dựa trên cơ sở của phép biện chứng duy vật lịch sử, quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác thư viện; các chỉ thị và nghị quyết của Đảng và Nhà nước về đường lối phát triển sự nghiệp thông tin – thư viện. 5.2. Phương pháp cụ thể Trong quá trình nghiên cứu, tác giả đã sử dụng các phương pháp sau : - Phương pháp quan sát - Phương pháp phỏng vấn các cán bộ thư viện, NDT. - Phương pháp điều tra bằng bảng hỏi. - Phương pháp tổng hợp, thống kê số liệu - Phương pháp phân tích, tổng hợp các tài liệu có liên quan đến đề tài. 6. Đóng góp về lý luận và thực tiễn của đề tài 6.1. Đóng góp về lý luận Khóa luận xem xét và khái quát các đặc trưng riêng về công tác đào tạo NDT cũng như tầm quan trọng của hoạt động này đối với Trung tâm thông tin – thư viện trường Đại học Hà Nội. 6.2. Đóng góp về thực tiễn : Khóa luận đưa ra những nhận xét, đánh giá về công tác đào tạo NDT tại Trung tâm thông tin – thư viện trường Đại học Hà Nội, từ đó đề xuất các giải Phạm Vũ Thủy Tiên-K51 Thông tin – Thư viện 3
 11. Khóa luận tốt nghiệp pháp nhằm nâng cao hiệu quả của công tác đào tạo NDT, thúc đẩy sự phát triển của sự nghiệp thông tin – thư viện. 7. Bố cục của khóa luận : Ngoài phần mở đầu, kết luận, tài liệu tham khảo và phụ lục, khóa luận gồm có 3 chương : Chương 1 : Trung tâm thông tin – thư viện trường Đại học Hà Nội và những vấn đề chung về công tác đào tạo người dùng tin. Chương 2 : Thực trạng hoạt động đào tạo người dùng tin tại Trung tâm thông tin – thư viện trường Đại học Hà Nội. Chương 3 : Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả cho công tác đào tạo người dùng tin tại Trung tâm thông tin – thư viện trường Đại học Hà Nội. Phạm Vũ Thủy Tiên-K51 Thông tin – Thư viện 4
 12. Khóa luận tốt nghiệp CHƢƠNG 1 TRUNG TÂM THÔNG TIN – THƢ VIỆN TRƢỜNG ĐẠI HỌC HÀ NỘI VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ CÔNG TÁC ĐÀ O TẠO NGƢỜI DÙ NG TIN 1.1. Khái quát về Trung tâm thông tin – thƣ viện trƣờng Đại học Hà Nội 1.1.1. Lịch sử hình thành Trường Đại học Hà Nội (tiền thân là trường Đại học Ngoại ngữ) là trường đại học công lập, được thành lập năm 1959. Trường Đại học Hà Nội là cơ sở đào tạo và cung cấp nguồn nhân lực trình độ đại học, sau đại học có khả năng sử dụng ngôn ngữ nước ngoài, đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động trong và ngoài nước. Ngoài ra, trường Đại học Hà Nội được Bộ Giáo dục và Đào tạo giao nhiệm vụ đào tạo ngoại ngữ cho lưu học sinh, nghiên cứu sinh, thực tập sinh đi học nước ngoài; bồi dưỡng, nâng cao trình độ ngoại ngữ cho cán bộ chuyên môn, cán bộ quản lý của các Bộ, ban, ngành Trung ương và địa phương trong cả nước. Trường Đại học Hà Nội có khả năng giảng dạy các ngoại ngữ: Anh, Nga, Pháp, Trung quốc, Đức, Nhật, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Italia, Hàn Quốc, Bungari, Hung-ga-ri, Séc, Slô-văk, Ru-ma-ni, Thái, A rập… Trong số các ngoại ngữ nêu trên có 10 chuyên ngành đào tạo cử nhân ngoại ngữ, 4 chuyên ngành tiếng đào tạo thạc sỹ và tiến sỹ. Trường Đại học Hà Nội đã triển khai đào tạo cử nhân các chuyên ngành khác dạy bằng ngoại ngữ từ năm 2002 như: Quản Trị kinh doanh, Du lịch, Quốc tế học, Khoa học máy tính, Tài chính-Ngân hàng, Kế toán (giảng dạy bằng tiếng Anh); ngành Khoa học máy tính (giảng dạy bằng tiếng Nhật). Ngoài ra, trường còn đào tạo cử nhân ngành Việt Nam học cho người nước ngoài. Trong tương lai sẽ mở thêm những chuyên ngành đào tạo khác bằng ngoại ngữ mà thị trường lao động trong và ngoài nước đang có nhu cầu cao. Phạm Vũ Thủy Tiên-K51 Thông tin – Thư viện 5
 13. Khóa luận tốt nghiệp Mục tiêu đào tạo của nhà trường không chỉ cung cấp kiến thức mà còn coi trọng định hướng phát triển năng lực làm việc cho sinh viên. Chính vì vậy, nhà trường đã thực hiện phương châm mở rộng quy mô, đa dạng hóa loại hình đào tạo đi đôi với nâng cao chất lượng đào tạo. Từng bước hội nhập giáo dục quốc tế, tăng cường ứng dụng công nghệ tiên tiến, cải tiến nội dung và phương pháp đào tạo nhằm trang bị cho người học kỹ năng làm việc, kỹ năng vận dụng sáng tạo kiến thức chuyên môn và khả năng thích ứng với môi trường hoạt động nghề nghiệp trong tương lai, Trường Đại học Hà Nội phấn đấu trở thành trường đại học nghiên cứu ngang tầm các nước có nền giáo dục phát triển trong khu vực và trên thế giới. Nghiên cứu ứng dụng là nhiệm vụ trọng tâm của nhà trường. Thế mạnh về nghiên cứu khoa học ngoại ngữ, trong đó có phương pháp giảng dạy ngoại ngữ cho các trường chuyên ngữ, nghiên cứu giảng dạy ngoại ngữ chuyên ngành, nghiên cứu đối chiếu ngôn ngữ, văn hoá – văn minh…đã được khẳng định. Nhà trường là cơ quan chủ quản của “Tạp chí khoa học ngoại ngữ” - tạp chí chuyên ngành duy nhất của Việt Nam nghiên cứu về khoa học ngoại ngữ. Nhà trường có các Trung tâm đào tạo, viện nghiên cứu đáp ứng nhu cầu của xã hội như: Trung tâm ngôn ngữ và Văn hóa Việt Nam, Trung tâm tư liệu và tiếng Anh chuyên ngành, Trung tâm Đào tạo từ xa, Trung tâm Dịch thuật, Trung tâm Công nghệ - thông tin, Viện nghiên cứu xã hội và phát triển. Nhà trường đã ký kết hợp tác đào tạo với trên 30 trường đại học nước ngoài; có quan hệ đối ngoại với trên 60 tổ chức, cơ sở giáo dục quốc tế; có quan hệ trực tiếp với hầu hết các đại sứ quán nước ngoài tại Việt Nam; tham gia các hoạt động văn hoá đối ngoại, giao lưu ngôn ngữ-văn hoá với nhiều tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam và quốc tế. Nhiều Đại sứ quán, các tổ chức quốc tế, doanh nghiệp nước ngoài đã hợp tác hỗ trợ Nhà trường trong lĩnh vực phát triển nguồn nhân lực thông qua những chương trình hỗ trợ năng lực quản lý, đào tạo giáo viên trẻ và tài trợ sinh viên có hoàn cảnh khó khăn. Phạm Vũ Thủy Tiên-K51 Thông tin – Thư viện 6
 14. Khóa luận tốt nghiệp Nhiều đoàn khách cấp cao, các tổ chức giáo dục quốc tế các trường đại học nước ngoài đến thăm và làm việc với Trường. Trung bình mỗi tuần có khoảng 4 đến 5 đoàn khách nước ngoài đến thăm trường. Một số trường đại học nổi tiếng của nước ngoài, như Đại học Westminster, Central Lancashire (Vương Quốc Anh), Đại học Dublin City (Ireland), Đại học AUT (New Zealand), Đại học La Trobe, Victoria, Griffith(Australia), Đại học IMC (Australia) đã công nhận chương trình đào tạo của Trường Đại học Hà Nội... Theo đó, sinh viên của Trường đại học Hà Nội sau 3 năm đầu học tại Trường và học năm cuối tại các trường đối tác này đã được các trường đối tác cấp bằng cử nhân. Để phấn đấu thành trường đại học quốc tế trong khu vực, nhiều năm qua, Trường Đại học Hà Nội đã liên tục tích lũy kinh nghiệm, không ngừng phấn đấu, học hỏi các trường có đẳng cấp quốc tế trên thế giới về quy trình đào tạo, xây dựng chương trình, hệ thống giáo trình, tăng cường cơ sở vật chất... Trường duy trì phương châm hợp tác với các trường đại học khác trong khu vực và trên thế giới trong lĩnh vực đào tạo. Trung tâm Thông tin – Thư viện trường Đại học Hà Nội ra đời ngay sau khi trường Đại học Hà Nội được thành lập. Thời kỳ mới thành lập Trung tâm hoạt động trên cơ sở một tổ công tác phục vụ tư liệu cho trường, trực thuộc phòng giáo vụ. Hoạt động thư viện nghèo nàn, tài liệu chủ yếu là sách giáo trình, sách tham khảo chuyên ngành như: tiếng Nga và ngôn ngữ các nước Đông Âu (tiếng Ba Lan, tiếng Tiệp Khắc, tiếng Bungari…). Nguồn tài liệu chủ yếu là sách tài trợ, tặng biếu của các nước trong hệ thống xã hội chủ nghĩa. Năm 1967, trước yêu cầu mở rộng quy mô đào tạo và nâng cao chất lượng giảng dạy, trường Đại học Ngoại ngữ Hà Nội đã mở thêm một số chuyên ngành như: tiếng Anh, tiếng Pháp. Cùng với việc thành lập thêm một số khoa và bộ môn, vốn tư liệu tăng lên đáng kể. Đến năm 1984, lãnh đạo nhà Phạm Vũ Thủy Tiên-K51 Thông tin – Thư viện 7
 15. Khóa luận tốt nghiệp trường quyết định tách tổ tư liệu ra khỏi phòng giáo vụ thành một đơn vị độc lập với tên gọi là: “Thư viện trường Đại học Ngoại ngữ Hà Nội”. Sau khi tách thành đơn vị độc lập, năm 1994 Thư viện đã xây dựng mới được toà nhà 2 tầng, vốn tài liệu ngày càng nhiều, phần nào đáp ứng được yêu cầu về tư liệu cho công tác đào tạo của trường. Trong quá trình hoạt động, Trung tâm đã không ngừng nâng cấp cơ sở vật chất kỹ thuật, đổi mới hoàn thiện tổ chức và hoạt động, từng bước ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động nghiệp vụ. Năm 2000 với việc đổi mới chương trình, phương pháp giảng dạy, nâng cao chất lượng đào tạo ngoại ngữ ở nước ta trong thời kỳ đổi mới, Ban Giám hiệu trường quyết định sáp nhập Thư viện với phòng Thông tin và đổi tên thành “Trung tâm Thông tin – Thư viện Trường Đại học Ngoại ngữ Hà Nội”. Trung tâm thực hiện dự án nâng cấp hiện đại theo hướng mở, bằng nguồn vốn vay của Ngân hàng thế giới WB (World Bank) mức A vốn đầu tư 500.000 USD để đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất - kỹ thuật trụ sở, trang thiết bị. Ngày 5/12/2003 Trung tâm đã đi vào hoạt động tại trụ sở mới và không ngừng hoàn thiện cơ sở vật chất, trang thiết bị. Đặc biệt, năm 2005 Trung tâm đã ứng dụng và triển khai phần mềm quản trị thư viện điện tử Libol để nâng cao hiệu quả hoạt động thông tin thư viện. Hiện nay, Trung tâm đã đi vào hoạt động ổn định và từng bước hiện đại, ngày càng đóng góp vào sự nghiệp giáo dục của trường Đại học Hà Nội nói riêng và của ngành giáo dục đào tạo của nước ta nói chung trong thời đại mới. 1.1.2. Đội ngũ cán bộ Cán bộ thư viện là cầu nối hết sức quan trọng giữa người dùng tin với thư viện – kho tri thức của nhân loại. Tài liệu trong thư viện có được sử dụng và khai thác một cách triệt để hay không đó là điều phụ thuộc rất nhiều vào vai trò của người cán bộ thư viện. Những cuốn sách chỉ thực sự trở nên hữu ích khi có người đọc và nghiên cứu nó. Một thư viện phục vụ tốt là thư viện Phạm Vũ Thủy Tiên-K51 Thông tin – Thư viện 8
 16. Khóa luận tốt nghiệp có nhiều bạn đọc đến nhất. Bởi vậy, người ta nói cán bộ thư viện là linh hồn của thư viện thật có ý nghĩa. Hiện nay, tổng số cán bộ của Trung tâm gồm có 22 cán bộ, trong đó có 16 cán bộ tốt nghiệp đại học ngành thông tin - thư viện (thư viện viên), 4 người tốt nghiệp ngành công nghệ Thông tin và Điện tử viễn thông (kỹ thuật viên), 2 cán bộ phụ trách an ninh, môi trường. Trong số 22 cán bộ của Trung tâm có 1 thạc sĩ, 7 cán bộ đang học cao học, 6 cán bộ đang theo học văn bằng 2 các thứ tiếng. Trung tâm với một đội ngũ cán bộ thư viện trẻ, dễ dàng tiếp thu những cái mới, có trình độ chuyên môn ngày càng được nâng cao, có khả năng nắm bắt nhanh sự phát triển của khoa học kỹ thuật, biết sử dụng thành thạo các trang thiết bị của Trung tâm, có tinh thần thái độ phục vụ nhiệt tình, biết tư vấn, hướng dẫn thông tin cho NDT. 1.1.3. Vốn tài liệu Hiện nay, Trung tâm đang sở hữu một khối lượng vốn tài liệu hết sức đa dạng và phong phú. Với đặc thù là một Trường đào tạo chuyên ngành về ngoại ngữ, do vậy phần lớn nguồn tài liệu của Trung tâm là ngoại văn với nhiều thứ tiếng khác nhau như: tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Trung, tiếng Hàn Quốc, tiếng Nhật, tiếng Ý, tiếng Tây Ban Nha… Ngoài ra còn có nhiều tài liệu giáo trình bằng tiếng Việt để phục vụ cho bạn đọc trong quá trình học tập tiếng nước ngoài. Cụ thể như sau: 1.3.1.1. Tài liệu truyền thống - Tài liệu dạng sách STT Loại Tổng số tên sách Tổng số bản sách 1 Tiếng Việt 6449 tên 10997 bản. 2 Ngoại văn 21458 tên 28727 bản. Phạm Vũ Thủy Tiên-K51 Thông tin – Thư viện 9
 17. Khóa luận tốt nghiệp - Tài liệu dạng khác STT Loại Tổng số Tổng số tên sách bản sách 1 Báo, tạp chí 166 tên 49593 bản. 2 Luận án, luận văn 486 tên 998 bản. 1.3.1.2. Tài liệu điện tử STT CSDL Số biểu ghi 1 Sách 20924 2 Báo, tạp chí 1024 3 Luận án, luận văn 286 4 Các loại băng từ 349 Ngoài ra, Trung tâm còn mua CSDL ProQuest – là một CSDL nước ngoài rất được người dùng tin quan tâm và thường xuyên truy cập. ProQuest là một CSDL toàn văn tổng hợp lớn nhất hiện nay các tạp chí, luận văn toàn văn, hồ sơ doanh nghiệp, báo cáo công nghiệp, bao trùm nhiều chuyên ngành, lĩnh vực khác nhau như quản trị kinh doanh, tài chính, thương mại, ngân hàng, kế toán…Trung tâm có hướng dẫn cụ thể cho sinh viên trên Website và trên phòng máy để có thể truy nhập vào CSDL này. 1.1.4. Cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin Về cơ sở vật chất kỹ thuật, hiện nay, Trung tâm thông tin – thư viện trường Đại học Hà Nội có 205 máy tính, trong đó có 5 máy chủ và 200 máy trạm. Dưới sự quan tâm của Ban Giám hiệu nhà trường, Trung tâm đã từng bước được đầu tư, nâng cấp, hoàn thiện cơ sở vật chất nhằm đáp ứng nhu cầu tin của NDT. Hệ thống trang thiết bị của Trung tâm hiện có : Phạm Vũ Thủy Tiên-K51 Thông tin – Thư viện 10
 18. Khóa luận tốt nghiệp - 6 máy in : 1 máy in lazer khổ A3 và 1 máy in khổ A4 có chức năng in trực tiếp qua mạng; 1 máy in màu khổ A3; 1 máy in thẻ; 1 máy in mã vạch. - 2 tivi 21 inch phục vụ chiếu các video bài giảng ; máy chiếu đa chức năng phục vụ tập huấn người sử dụng thư viện và giảng ngoại ngữ qua máy tính. - Trung tâm còn tiến hành khai thác thông tin từ các chảo thu vệ tinh với 4 đầu giải mã kỹ thuật số thu các kênh chính thống trên thế giới để in ra đĩa, đưa vào mạng để phục vụ bạn đọc. Ngoài ra, Trung tâm có 4 đầu DVD kỹ thuật số, 2 đầu video thường, 2 máy photocopy tốc độ cao, 30 máy cassette, 2 máy từ hóa và khử từ cho sách, đĩa CD, 3 máy đọc mã vạch cùng với hệ thống camera,cổng từ và hệ thống điều hòa hiện đại. Bên cạnh đó, Trung tâm còn có hệ thống bàn ghế, tủ kệ gồm 86 bàn, 300 ghế, 140 giá sách bằng gỗ, 63 giá sách bằng sắt…là những phương tiện không thể thiếu của Trung tâm thông tin – thư viện trường Đại học Hà Nội trong công tác tổ chức, sắp xếp tài liệu. 1.1.5. Sản phẩm và dịch vụ thông tin thư viện Hiện nay, tại Trung tâm thông tin – thư viện Đại học Hà Nội có các sản phẩm và dịch vụ sau : 1.1.5.1. Sản phẩm - Thư mục giới thiệu sách mới : giới thiệu các cuốn sách mới nhập về thư viện cho bạn đọc biết và sử dụng. Thư mục thông báo sách mới được cập nhật hàng tháng. - Thư mục chuyên đề : giới thiệu những cuốn sách theo những chủ đề nhất định. Một số thư mục chuyên đề tiêu biểu như : thư mục về quản trị du lịch, quản trị tài chính, quản trị kinh doanh, thư mục chuyên đề về khoa học máy tính, về văn hóa xã hội… Phạm Vũ Thủy Tiên-K51 Thông tin – Thư viện 11
 19. Khóa luận tốt nghiệp - Hệ thống mục lục truy nhập công cộng trực tuyến (OPACs) là sự tích hợp của phần mềm Libol trên Website của Trung tâm giúp người dùng tin tra cứu trực tuyến trên mạng tới nguồn lực thông tin của Trung tâm ở mọi lúc, mọi nơi, trong hoặc ngoài thư viện. - Cơ sở dữ liệu do Trung tâm xây dựng (gồm có CSDL sách, báo, tạp chí, luận án, luận văn, băng từ) và CSDL mua của nước ngoài (CSDL ProQuest). - Bản tin luyện dịch : là sản phẩm đặc trưng của Trung tâm, bao gồm những tin tức, sự kiện, bài bình luận về các lĩnh vực khác nhau như ; kinh tế, văn hóa, xã hội, thể thao, du lịch… 1.1.5.2. Dịch vụ - Đọc tại chỗ: Là hình thức bạn đọc tiếp nhận thông tin bằng cách đọc tài liệu tại Trung tâm. Đây là hình thức truyền thống được thực hiện từ khi Trung tâm mới được thành lập và cho đến nay vẫn tiếp tục duy trì. Vì tất cả phòng phục vụ của Trung tâm đều được tổ chức theo kho mở nên trước khi bạn đọc được sử dụng thư viện phải trải qua các lớp tập huấn sử dụng kho mở và qua kiểm tra nếu đạt yêu cầu mới được cấp quyền sử dụng. Tại các phòng, bạn đọc có thể tự tra tìm và tiếp cận với tài liệu theo nhu cầu. - Dịch vụ cho mượn tài liệu: Đây là dịch vụ có thể nói là quan trọng nhất tại Trung tâm trong điều kiện hiện nay khi diện tích kho rất hạn chế không thể đáp ứng hết yêu cầu đọc tài liệu tại chỗ của bạn đọc. Hiện nay Trung tâm đã thực hiện chế độ đặt trước tài liệu, thực hiện trực tiếp trên phần mềm LIBOL bởi các cán bộ của Trung tâm với mục đích nhằm đặt chỗ trước cho tài liệu mà NDT cần nhưng tài liệu đó hiện đang bận. Nếu NDT yêu cầu được đặt trước tài liệu thì sau khi tài liệu được yêu cầu được trả về Trung tâm, Trung tâm sẽ gửi e-mail thông báo cho NDT biết và có thể đến mượn tài liệu. - Dịch vụ cung cấp bản sao tài liệu: Dịch vụ này không thể thiếu được bởi số lượng bản tài liệu ở Thư viện là có hạn do đó không thể cung cấp đủ Phạm Vũ Thủy Tiên-K51 Thông tin – Thư viện 12
 20. Khóa luận tốt nghiệp cho sinh viên. Nặt khác có nhiều tài liệu ở Thư viện là tài liệu quý được dán dấu đỏ và quy định chỉ được sử dụng tại Thư viện không được mượn về nhà. Do đó để nghiên cứu được tài liệu sinh viên phải photo tài liệu để mang về nhà. - Dịch vụ phổ biến thông tin chọn lọc: Bạn đọc muốn được cung cấp dịch vụ phải viết phiếu yêu cầu gồm các thông tin cá nhân, đề tài đang tìm hiểu, các dạng tài liệu và nội dung tài liệu cần tìm. Cán bộ thư viện sẽ tìm trong CSDL của Trung tâm để tìm các tài liệu đáp ứng yêu cầu bạn đọc và đưa ra danh sách các tài liệu bạn đọc có thể tìm thấy tại Trung tâm phục vụ viết luận văn, luận án. Đây là dịch vụ hoàn toàn miễn phí nhằm thúc đẩy việc khai thác một cách tối đa nguồn lực thông của Trung tâm. - Đào tạo người dùng tin: Nhận thức tầm quan trọng của việc đào tạo NDT nên Trung tâm thông tin – thư viện Đại học Hà Nội sau khi áp dụng công nghệ hiện đại và chuyển sang phục vụ theo kiểu kho mở (từ năm 2005), Trung tâm đã nhanh chóng triển khai công tác tổ chức đào tạo người dùng tin để giúp họ khai thác các nguồn lực thông tin của Trung tâm một cách hiệu quả, nhanh chóng, kịp thời. - Triển lãm, giới thiệu sách: Với những cuốn sách mới nhập về Trung tâm, việc thông báo sách mới được cán bộ thư viện thực hiện và đưa lên Website của Trung tâm, phổ biến rộng rãi với các đối tượng người dùng tin. Đồng thời Thư viện sẽ trưng bày sách mới tại các tủ kính được đặt ngay trước của chính vào Thư viện, thu hút sự chú ý của bạn đọc nhằm tăng cường lượng bạn đọc sử dụng các tài liệu mới. - Dịch vụ cung cấp đài cassette, băng cassette, đĩa CD – ROM phục vụ học ngoại ngữ: Đây là dịch vụ rất hữu ích cho việc học ngoại ngữ của sinh viên trong trường. Phạm Vũ Thủy Tiên-K51 Thông tin – Thư viện 13
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2