intTypePromotion=1
ADSENSE

Thông tin thư viện

Xem 1-0 trên 0 kết quả Thông tin thư viện
 • Nghiên cứu ứng dụng công nghệ mới trong xuất bản điện tử và phát triển thư viện số gồm một số bài tham luận của các thành viên hội thảo được tổ chức nhằm mục đích giới thiệu những nền tảng công nghệ và truyền thông mới trong lĩnh vực thư viện và xuất bản điện tử đã được triển khai ứng dụng trong thời gian qua cũng như phân tích những vướng mắc, những vấn đề đang đặt ra trong bối cảnh mới. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf159p bakerboys09 01-08-2022 1 1   Download

 • Giáo trình Quản trị hệ thống Webserver và Mailserver (Nghề: Quản trị mạng - Cao đẳng) với mục tiêu nhằm chuẩn hóa kiến thức nền tảng về tin học cho sinh viên các hệ cao đẳng nghề chuyên ngành Quản trị mạng máy tính. Giáo trình kết cấu gồm 8 bài và chia thành 2 phần, phần 2 tiếp tục trình bày những nội dung về: khái niệm chung hệ thống thư điện tử; giới thiệu Mail Server; cài đặt máy chủ Mail Server; quản lý người nhận và chính sách người nhận;...

  pdf106p hayatogokudera 18-07-2022 1 1   Download

 • Giáo trình Mạng máy tính và Internet (Nghề: Quản trị mạng - Cao đẳng) nhằm cung cấp cho sinh viên một tài liệu tham khảo chính về môn học Mạng máy tính đáp ứng cho hệ đào tạo Cao đẳng. Giáo trình được chia thành 2 phần, phần 1 trình bày những nội dung về: tổng quan Internet và mạng máy tính; dịch vụ WWW; tìm kiếm thông tin trên Internet; thư điện tử – Email; mô hình OSI;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf62p hayatogokudera 18-07-2022 1 1   Download

 • Giáo trình Công tác văn thư trong tổ chức Đảng - Đoàn thể (Nghề: Kế toán tin học - Cao đẳng) nhằm giúp học viên trình bày được nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng Cộng sản Việt Nam; kể tên hệ thống văn bản của các cơ quan, tổ chức Đảng. Giáo trình được chia thành 2 phần, phần 1 trình bày những nội dung về: hệ thống văn bản của Đảng; tên cơ quan ban hành văn bản; lập hồ sơ và nộp hồ sơ vào lưu trữ; quản lý và sử dụng con dấu;...

  pdf67p hayatogokudera 18-07-2022 1 1   Download

 • Giáo trình Công tác văn thư trong tổ chức Đảng - Đoàn thể (Nghề: Kế toán tin học - Cao đẳng) nhằm giúp học viên trình bày được nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng Cộng sản Việt Nam; kể tên hệ thống văn bản của các cơ quan, tổ chức Đảng. Giáo trình được chia thành 2 phần, phần 2 trình bày những nội dung về: công tác văn thư trong tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; công tác văn thư trong Tổng liên đoàn lao động Việt Nam; công tác văn thư trong Mặt trận tổ quốc Việt Nam;...

  pdf72p hayatogokudera 18-07-2022 1 1   Download

 • Giáo trình Công tác văn thư trong cơ quan quản lý hành chính (Nghề: Kế toán tin học - Trung cấp) nhằm giúp học viên trình bày được quy định về tổ chức, quản lý công tác văn thư ở các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban nhân dân các cấp. Giáo trình kết cấu gồm 5 chương và chia thành 2 phần, phần 2 trình bày những nội dung về: công tác văn thư ở ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; công tác văn thư ở ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh,...

  pdf118p hayatogokudera 18-07-2022 1 1   Download

 • Môn Toán rời rạc là một trong những môn cơ bản nhất của ngành Công nghệ thông tin. Cuốn giáo trình Toán rời rạc này được viết cho sinh viên năm thứ nhất ngành Công nghệ thông tin. Giáo trình gồm có 7 chương và được chia thành 2 phần, phần 1 gồm 4 chương với những nội dung chính như sau: Chương 1 - logic mệnh đề, chương 2 - lý thuyết tập hợp, chương 3 - một số công thức tổ hợp, chương 4 - suy luận và kiểm chứng chương trình. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf84p runordie4 05-07-2022 2 0   Download

 • Giáo trình Quản trị văn phòng trang bị cho sinh viên những kiến thức cần thiết của quy trình quản trị các hoạt động hành chính trong các văn phòng, đặc biệt là văn phòng doanh nghiệp. Cùng với đó là những kỹ năng cơ bản trong hoạt động nghiệp vụ văn phòng như: Tiến trình xử lý công văn, thu thập xử lý thông tin, hoạch định tổ chức các cuộc hội họp, các chuyến công tác,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 2 giáo trình!

  pdf23p namkimcham25 19-07-2022 2 1   Download

 • Bài viết Bảo đảm quyền con người, quyền công dân trong Luật Thư viện năm 2019 của Việt Nam tập trung tổng quan, phân tích và nhận diện quy định của pháp luật về bảo đảm quyền con người, quyền công dân trong Luật Thư viện, từ đó khuyến nghị các biện pháp để tăng cường việc thực thi Luật trong thời gian tới.

  pdf7p vimelindagates 18-07-2022 7 2   Download

 • Giáo trình Kiểm toán (Nghề: Kế toán tin học - Trung cấp) không chỉ cung cấp cho sinh viên chuyên ngành Kế toán tin học những kiến thức cơ bản mang tính lý luận mà còn giúp sinh viên nắm được những phương pháp, trình tự, thủ tục của kiểm toán. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf44p hayatogokudera 18-07-2022 14 1   Download

 • Giáo trình Lý thuyết Tài chính Tiền tệ giới thiệu cho sinh viên hiểu được những vấn đề cơ bản về tài chính, về hoạt động của các khâu tài chính, về hoạt động thu – chi ngân sách nhà nước, về tín dụng ngân hàng và các phương thức thanh toán trong nền kinh tế thị trường, khái quát về cơ chế vận hành của tài chính – tiền tệ tác động đến nền kinh tế. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 1 giáo trình!

  pdf62p dongcoxanh25 12-07-2022 9 1   Download

 • Phần 1 cuốn sách "Danh mục các công trình khoa học xã hội và nhân văn 2006-2010" giới thiệu tới bạn đọc danh mục các tài liệu về các lĩnh vực ngôn ngữ học, quốc tế học, tâm lý học, thông tin - thư viện, triết học, văn học, xã hội học, tiếng Việt và Việt Nam học,... mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf165p bakerboys07 05-07-2022 6 0   Download

 • Giáo trình "Cơ sở lập trình" được biên soạn làm giáo trình cho sinh viên hệ đại học chuyên ngành Quản trị hệ thống thông tin thị trường và thương mại; đồng thời là tài liệu tham khảo cho các giáo viên trong quá trình giảng dạy môn học. Giáo trình kết cấu gồm 5 chương và chia thành 2 phần, phần 1 trình bày những nội dung về: tổng quan cơ sở lập trình; các thành phần cơ sở;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf77p ryomaechizen 01-07-2022 13 2   Download

 • Bài viết Nghiên cứu thực trạng công tác quản lý chất thải rắn y tế trên địa bàn thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu đánh giá thực trạng và chỉ ra những tồn tại, nguyên nhân trong công tác quản lý chất thải rắn y tế tại thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu. Tác giả sử dụng phương pháp điều tra, khảo sát để thu thập những thông tin về công tác quản lý chất thải rắn y tế tại 3 nhóm cơ sở y tế: Khối bệnh viện công lập, các trạm y tế phường xã và các phòng tư nhân điển hình.

  pdf8p vichristinelagarde 11-07-2022 6 0   Download

 • Giáo trình "Tổ chức công tác kế toán" được biên soạn nhằm mục tiêu đáp ứng nhu cầu tài liệu giảng dạy, học tập giúp sinh viên hệ thống hóa các kiến thức khoa học về tổ chức công tác kế toán phù hợp với phát triển của nghề nghiệp và ứng dụng các thành tựu khoa học kỹ thuật trong kế toán. Giáo trình gồm có 6 chương và được chia thành 2 phần, phần 1 gồm các chương: Chương 1: tổng quan về tổ chức công tác kế toán; chương 2 tổ chức bộ máy, lựa chọn chính sách kế toán và kiểm tra kế toán; chương 3: tổ chức thu nhận thông tin kế toán.

  pdf135p ryomaechizen 01-07-2022 8 2   Download

 • Giáo trình "Tin học đại cương" được biên soạn nhằm mang lại cho sinh viên các kiến thức cơ bản cũng như các kĩ năng cần thiết của Tin học như: khái niệm chung về máy tính điện tử, sự hoạt động của hệ điều hành, các kĩ năng cơ bản để soạn thảo và tính toán, cũng như các hiểu biết chung về mạng máy tính và Internet. Phần 1 của giáo trình có nội dung gồm 3 chương đầu, mời các bạn cùng tham khảo chi tiết!

  pdf105p ryomaechizen 01-07-2022 14 1   Download

 • Phần 1 của Giáo trình "Tin học đại cương (Tái bản năm 2020)" có nội dung gồm 3 chương, cung cấp cho học viên những kiến thức về: những khái niệm cơ bản của tin học; thuật toán và ngôn ngữ lập trình; hệ điều hành cho máy tính điện tử; hệ soạn thảo văn bản Microsoft Word;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf105p ryomaechizen 01-07-2022 9 1   Download

 • Phần 1 của "Tài liệu dạy học môn Tin học" (Trình độ: Cao đẳng) có nội dung gồm 3 chương, cung cấp cho học viên những kiến thức về: công nghệ thông tin cơ bản; sử dụng máy tính cơ bản; xử lý văn bản cơ bản;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf186p ryomaechizen 01-07-2022 21 2   Download

 • Bài viết "Tình hình ứng dụng phần mềm quản lý thư viện hiện nay" nhằm đánh giá và tìm ra xu hướng lựa chọn một giải pháp phần mềm quản lý thư viện tổng thể là một điều tất yếu và đúng với quy luật của sự phát triển. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf8p loz123nhe 06-07-2022 28 1   Download

 • Bài viết Xây dựng chính sách an toàn thông tin cho các cơ quan thông tin thư viện với ISO 17799 - 27001 trình bày những vấn đề cơ bản về an toàn thông tin, chính sách an toàn thông tin, sự cần thiết của việc xây dựng chính sách an toàn thông tin, các tiêu chuẩn an toàn thông tin-cơ sở để xây dựng chính sách an toàn thông tin cho các cơ quan thông tin-thư viện.

  pdf5p visherylsandber 04-07-2022 3 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
207 tài liệu
1303 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Thông tin thư viện
p_strCode=thongtinthuvien

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2