intTypePromotion=1
ADSENSE

Khóa luận tốt nghiệp ngành Kỹ thuật môi trường: Tái sinh dầu nhờn thải bằng phương pháp hóa lý, góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường

Chia sẻ: Đinh Phương | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:53

76
lượt xem
5
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Dầu mỏ và khí thiên nhiên đóng vai trò hết sức quan trọng đối với bất kì quốc gia nào trên thế giới. Ban đầu dầu mỏ được sử dụng làm nguyên liệu đốt cháy, thắp sáng, nhưng cùng với sự phát triển của xã hội thì dầu mỏ được sử dụng như nguồn nguyên liệu chính cho mọi phương tiện giao thông và cho nền kinh tế quốc dân. Từ dầu mỏ có thể tạo ra nhiều loại sản phẩm khác nhau trong đó có dầu nhờn. Hiện nay trên thế giới dầu nhờn là chất bôi trơn chủ yếu trong các ngành công nghiệp và dân dụng. Với vai trò quan trọng của mình dầu nhờn đã trở thành một vật không thể thiếu trong bất kì ngành kinh tế nào. Tái sinh dầu nhờn cho phép không những tiết kiệm đáng kể nhiên liệu mà còn giải quyết được vấn đề ô nhiễm môi trường, một vấn đề thế giới đang quan tâm. Vì vậy ngay cả khi công việc cung ứng dầu nhờn đảm bảo thì vấn đề tái sinh dầu nhờn vẫn phải đề cập đến. Để tìm hiểu rõ hơn, mời các bạn cùng xem và tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khóa luận tốt nghiệp ngành Kỹ thuật môi trường: Tái sinh dầu nhờn thải bằng phương pháp hóa lý, góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG<br /> <br /> -------------------------------<br /> <br /> ISO 9001:2008<br /> <br /> KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP<br /> NGÀNH: KỸ THUẬT MÔI TRƢỜNG<br /> <br /> Sinh viên<br /> : Phan Hải Phong<br /> Giảng viên hƣớng dẫn: ThS. Đặng Chinh Hải<br /> <br /> HẢI PHÒNG - 2017<br /> <br /> BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG<br /> -----------------------------------<br /> <br /> TÁI SINH DẦU NHỜN THẢI BẰNG PHƢƠNG PHÁP<br /> HÓA LÝ, GÓP PHẦN GIẢM THIỂU Ô NHIỄM<br /> MÔI TRƢỜNG<br /> <br /> KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY<br /> NGÀNH: KỸ THUẬT MÔI TRƢỜNG<br /> <br /> Sinh viên<br /> : Phan Hải Phong<br /> Giảng viên hƣớng dẫn: ThS. Đặng Chinh Hải<br /> <br /> HẢI PHÒNG - 2017<br /> <br /> BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG<br /> --------------------------------------<br /> <br /> NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP<br /> <br /> Sinh viên: Phan Hải Phong<br /> <br /> Mã SV: 1312301040<br /> <br /> Lớp: MT1701<br /> <br /> Ngành: Kỹ thuật Môi Trường<br /> <br /> Tên đề tài: Tái sinh dầu nhờn thải bằng phương pháp hóa lý, góp phần giảm<br /> thiểu ô nhiễm môi trường<br /> <br /> NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI<br /> 1. Nội dung và các yêu cầu cần giải quyết trong nhiệm vụ đề tài tốt nghiệp (về lý<br /> luận, thực tiễn, các số liệu cần tính toán và các bản vẽ)<br /> ……………………………………………………………………………………<br /> ……………………………………………………………………………………<br /> ……………………………………………………………………………………<br /> ……………………………………………………………………………………<br /> ……………………………………………………………………………………<br /> ……………………………………………………………………………………<br /> ……………………………………………………………………………………<br /> 2. Các số liệu cần thiết để thiết kế, tính toán<br /> ……………………………………………………………………………………<br /> ……………………………………………………………………………………<br /> ……………………………………………………………………………………<br /> ……………………………………………………………………………………<br /> ……………………………………………………………………………………<br /> ……………………………………………………………………………………<br /> 3. Địa điểm thực tập tốt nghiệp.<br /> ……………………………………………………………………………………<br /> ……………………………………………………………………………………<br /> ……………………………………………………………………………………<br /> ……………………………………………………………………………………<br /> ……………………………………………………………………………………<br /> ……………………………………………………………………………………<br /> ……………………………………………………………………………………<br /> <br /> CÁN BỘ HƢỚNG DẪN ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP<br /> Ngƣời hƣớng dẫn thứ nhất:<br /> Họ và tên: Đặng Chinh Hải<br /> Học hàm, học vị: Thạc sĩ<br /> Cơ quan công tác: Trường đại học dân lập Hải Phòng<br /> Nội dung hướng dẫn: ..............................................................................................<br /> Ngƣời hƣớng dẫn thứ hai:<br /> Họ và tên: ………………………………………………………………………...<br /> Học hàm, học vị: ………………………………………………………………….<br /> Cơ quan công tác: ………………………………………………………………...<br /> Nội dung hướng dẫn: ..............................................................................................<br /> Đề tài tốt nghiệp được giao ngày…..tháng …..năm 2017<br /> Yêu cầu phải hoàn thành xong trước ngày…. tháng ….năm 2017<br /> Đã nhận nhiệm vụ ĐTTN<br /> Sinh viên<br /> <br /> Đã giao nhiệm vụĐTTN<br /> Người hướng dẫn<br /> <br /> Phan Hải Phong<br /> <br /> Hải Phòng, ngày ...... tháng ......năm 2017<br /> Hiệu trưởng<br /> <br /> GS.TS.NGƢT Trần Hữu Nghị<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2