intTypePromotion=1

không phải huyền thoại (tiểu thuyết lịch sử đầu tiên về Đại tướng võ nguyên giáp trong chiến dịch Điện biên phủ): phần 1 - nxb trẻ

Chia sẻ: Trần Thị Hạnh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:313

0
56
lượt xem
9
download

không phải huyền thoại (tiểu thuyết lịch sử đầu tiên về Đại tướng võ nguyên giáp trong chiến dịch Điện biên phủ): phần 1 - nxb trẻ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

không phải huyền thoại vượt ra khỏi khuôn khổ biên niên sử bĩnh thường ở chỗ còn lột tả được khía cạnh khắc nghiệt của chiến tranh. khốc liệt ở chiến hào, quyết liệt ở trên những căn hầm sà chỉ huy, và không khoan nhượng ở bàn nghị sự quốc tế. số phận của một xu thế chính trị rơi vào những thời điểm quyết định, và người cầm quân phải thỏa mãn được đáp số kép: phương án đúng và thời điểm đúng. phía sau những chiến thắng vẻ vang là những tâm sự gì, hữu mai đã tìm được câu trả lời đầy sức nặng qua hình tượng Đại tướng võ nguyên giáp, người được đài cnn nhận định là “một trong số những hĩnh tượng quan trọng nhất trong thời kỳ đầu lịch sứ nước việt nam cộng sản”. mời các bạn cùng tham khảo phần 1 để tim hiểu về chân dung Đại tướng võ nguyên giáp, hay trở về với trận đánh Điện biên phủ,...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: không phải huyền thoại (tiểu thuyết lịch sử đầu tiên về Đại tướng võ nguyên giáp trong chiến dịch Điện biên phủ): phần 1 - nxb trẻ

“Người đọc có thé tìm tháy trong<br /> Không phái huyền thoại nhũng<br /> tư liệu đầy đủ nhát, mới nhất vè<br /> so sánh binh lực hai bẽn, vè tình<br /> hình chiến cuộc, vè nhưng gánh<br /> nạng, sưc ép mà đại tướng Vo<br /> Nguyên Giáp phải mang trên vai<br /> khi nhận trọng trách làm tồng tư<br /> lệnh. Là một nhà vân quán đội,<br /> Hữu Mai còn có một sự thích thú<br /> đặc biệt khi tái hiện các chiến<br /> dịch, các trận đánh với một sự am<br /> hiểu nghệ thuật quân sự mà chác<br /> chấn ông ảnh hưởng từ nhân vật<br /> cùa mình.” - báo Tuồi Trê<br /> “Những tư liệu từ phía Pháp thẻ<br /> hiện trong Không phdi huyền<br /> thoại đâ giúp người đọc hiểu<br /> thêm quy mô cùa cuộc chiến.<br /> Nhà vân đã đưa những huyền<br /> thoại nhu Võ Nguyên Giáp, Điện<br /> Biên Phủ lại gần vôi cuộc đời,<br /> nhưng huyền thoại đó được tạo<br /> nên bởi đóng góp của nhũng<br /> người giần dị, võ danh. Không<br /> phải huyền thoại - mượt mà<br /> trong câu chữ, sác sảo trong lập<br /> luận, và cô đọhg trong tu liệu là<br /> một cuốn sách quý cho người đọc<br /> ngày hõm nay.” - báo Quân Đội<br /> Nhãn Dân<br /> <br /> Không phái .<br /> <br /> huỷen thoại<br /> <br /> BIỂU GHI BỂN MỤC TRƯỚC XUẤT BẢN DO THƯ VIỆN KHTH TP.HCM THựC HIỆN<br /> General Sciences Libraiy CaUloging-in-Publìcation Data<br /> HỈBMai,192ỉ-2M7<br /> Khống phẩi huyền thoại: tiéu thuyết lịch sử ầ u tiên v ỉ Đại tuthig Vô NguyỀn Giáp Dong<br /> chiến dịch Điện Biên Phỉ / Hữu Mai. - Tái bán Èn thứ 9. - T.P. Hồ Chí Minh: Trẻ, 2015.<br /> 572tr.;24cm.<br /> 1. Võ Nguyên Giáp, 1911-2013.2. Tuđng— Việt Nam — Tiểu sử.<br /> 1. Võ Nguyên Giip, 1911-2013.2, Generals— Vietnam— Biography.<br /> 959.704092- d c 22<br /> H985-M22<br /> <br /> ISBN 978- 604-1 - 00765-9<br /> Khbng phải huyền thoại<br /> <br /> eli i i<br /> " 934 97 4<br /> <br /> 08 6833 "<br /> <br /> Hữu<br /> <br /> Mai<br /> <br /> Không phâi .<br /> <br /> iiuỹẻn thoại<br /> T iếu t h u y ế t l ịc h s ử đ â u t iê n<br /> vầ ĐẠI TƯỚNG VÕ N g u y ê n G iá p<br /> TRONG CHIẾN DỊCH ĐlỆN BlÊN P hủ<br /> (Tái bản lần thứ chín)<br /> <br /> N H À X U Ấ T BẢN TRÈ<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2