Kĩ thuật chiếu sáng

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
236
lượt xem
135
download

Kĩ thuật chiếu sáng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Như chúng ta thấy trong mỗi bộ phim khi kết thức phim thường có hiện lên rất nhiều chữ trong đó có dòng chữ nói về người phụ trách ánh sáng Thông thường trong 1 đoàn làm phim cần có chuyên gia lo riêng về ánh sáng. Một số ý kiến còn cho rằng chính người phụ trách ánh sáng là người thổi hồn vào cho bộ phim, vì một cảnh vật xấu xí khi được chiếu sáng bỗng bừng lên sức sống. ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Kĩ thuật chiếu sáng

  1. Kĩ thu t chi u sáng Như chúng ta th y trong m i b phim khi k t th c phim thư ng có hi n lên r t nhi u ch trong ó có dòng ch nói v ngư i ph trách ánh sáng Thông thư ng trong 1 oàn làm phim c n có chuyên gia lo riêng v ánh sáng. M t s ý ki n còn cho r ng chính ngư i ph trách ánh sáng là ngư i th i h n vào cho b phim, vì m t c nh v t x u xí khi ư c chi u sáng b ng b ng lên s c s ng. Chuyên viên ánh sáng thư ng c m theo thi t b o sáng tính toán v i các ơn v như : +nhi t Kenvin + Lux
  2. + cư ng Lumen +hay tương ph n Candela. Ngoài ánh sáng m t tr i và các t m ph n quang, chuyên viên ánh sáng còn s h u r t nhi u lo i èn khác nhau, mà v cơ b n có èn chính, èn ph ph thêm, èn chi u phông, hay èn ánh ngư c t phía sau. ây cũng chính là 4 ngu n sáng cơ b n dùng trong i n nh, nhưng o di n có th quy t nh gi m b t hay tăng thêm, ho c thay i góc chi u èn th hi n ý mu n th hi n. Thông thư ng các t m ph n quang và t m l c sáng còn chia thành hai lo i, dùng t o c m giác ánh sáng ngoài tr i hay trong nhà, bu i sáng hay bu i t i. tôi l y 1 vài vd cho các b n hình dung nhé:
  3. +Ác qu -Ngu n sáng chính thư ng chi u t phía trư c vào m t di n viên. N u ngu n sáng này chi u ch ch t dư i lên s khi n m t cô di n viên xinh p tr thành hung th n ác qu trong phim kinh d .(Nh t là trong phim kinh d Mĩ) =>Các b n có th th b ng cách b t èn pin chi u t dư i c m lên m t r i xem l i mình trong gương ph n chi u. +Thiên th n -Ngư c l i v i cách chi u èn t dư i lên là chi u t trên xu ng.
  4. N u làm th các b n s có c m giác ngư i trong gương trông gi ng như là thiên th n v i ánh sáng t a d n t trên tóc xu ng hai bên và ra xung quanh. M t s phim như H sơ X thích dùng hi u ng này khi cho hai nhân viên c nh sát Mulder và Scully ch y qua cánh r ng êm b t th n g p m t ngư i ng gi a tr ng tr ng v i ngu n sáng chi u xu ng t trên u... +Ngoài hành tinh M t trong s nh ng n tư ng có th dùng ánh sáng t o ra là làm lóa m t ngư i xem. Các b n th nh l i nh ng o n phim quay ngư i ngoài hành tinh b mà xem, bao gi trư c ó cũng là m t tia sáng chói lòa. Gi i chuyên nghi p g i ây là chi u quá sáng. + n tư ng Nhi u o di n thích s d ng ngu n sáng bên c nh.
  5. Các b n ch c ch n ã xem không ít phim v i di n viên ư c chi u sáng ch m t n a khuôn m t t o tương ph n. Ngư i ta thư ng ph i h p cách chi u sáng này v i khung c nh c a m t căn phòng tr ng, hay m t góc t i, nh n m nh k ch tính c a c nh quay. Các b n cũng có th t tư ng tư ng ra cho phim c a m t c nh mà nhân v t ang ng i trên bàn và ph i suy nghĩ căng th ng, chu n b ra quy t nh quan tr ng. M t trong s nh ng hi u ng có th làm là chi u sáng m t bên. +Ngư c sáng Các b n có th chi u sáng t phía sau lưng c a di n viên. N u dùng ki u chi u sáng này khi quay ám cư i thì ch c không phù h p nhưng trong phim quí v có th cho nhân v t chính bư c ra t m t cánh c a m toang, phía sau tràn ng p ánh sáng, r i d n d n khuôn m t s hi n d n ra trư c m t khán gi . +Phân chia ngu n sáng
  6. M i c nh phim u có m t ngu n sáng chính, thông thư ng ư c coi như là n t các ngu n sáng mà ngư i xem trông th y trên phim, như là t c a s vào, t bóng èn trong nhà h t ra, t ánh trăng bên trên chi u xu ng. V im ts o di n, ánh sáng chính không có nghĩa là ph i chi u sáng h t toàn b c nh quay. Có nh ng c nh quay mà ngư i xem s nhìn th y di n viên t t bư c t ch t i ra ch sáng, hay i t ch sáng vào ch t i, khi n khán gi lên vì vui m ng hay s hãi =>Còn nhi u y u t và ý tư ng c a các nhà làm phim s t o nên thành công c a anh sáng trong phim.Các b n hãy t tìm hi u trong quá trình làm phim nhé.
Đồng bộ tài khoản