Kĩ Thuật - Đính khuy hai lỗ (tiết 3)

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
66
lượt xem
6
download

Kĩ Thuật - Đính khuy hai lỗ (tiết 3)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Kiến thức: Biết cách đính khuy hai lỗ. Kỹ năng: Đính được khuy 2 lỗ đúng quy định, đúng kỹ thuật. Thái độ: Rèn luyện tính cẩn thận.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Kĩ Thuật - Đính khuy hai lỗ (tiết 3)

  1. Kĩ Thu t ính khuy hai l (ti t 3) I. M C TIÊU: Ki n th c: Bi t cách ính khuy hai l . K năng: ính ư c khuy 2 l úng quy nh, úng k thu t. Thái : Rèn luy n tính c n th n. II. DÙNG D Y H C: Giáo viên: M t m nh v i 20 x 20cm Kim khâu len và khâu thư ng, ph n v ch. H c sinh: Kim, v i, ch III. CÁC HO T NG D Y H C CH Y U: 1. Kh i ng ( n nh t ch c .............................. ) 2. Ki m tra bài cũ: - Em hãy nêu cách ính khuy 2 l ? - Nêu cách v ch d u các i m ính khuy?
  2. 3. Bài m i: TG HO T NG C A GIÁO HO T NG C A H C VIÊN SINH 1- Gi i thi u bài 2- Gi ng bài Ho t ng 4: ánh giá s n ph m. - H c sinh trình bày s n Giáo viên t ch c cho các em ph m. trưng bày s n ph m. - Ch 1 trong vài nhóm trình bày. - Gv ghi các tiêu chí ánh giá G i2 n 3 em ng d y s n ph m lên l p các em d ánh giá. d a vào tiêu chí ánh giá s n ph m. - Tuyên dương em nào làm p. - L p nh n xét. Giáo viên ánh giá th c hành theo tiêu chí hoàn thành là A chưa
  3. hoàn thành là B và hoàn thành t t là A+. - Giáo viên nh n xét và tuyên dương. IV. C NG C VÀ D N DÒ: - V nhà t p làm t ính khuy 2 - V nhà t p làm l i, th c l . hành l i. Chu n b : ính khuy 4 l Rút kinh nghi m: ............................................................................................................... .................................................................................................................................................. ..................................................................................................................................................
Đồng bộ tài khoản