intTypePromotion=1

Kiểm soát doanh thu và chi phí

Chia sẻ: Tailieu Upload | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:33

0
196
lượt xem
33
download

Kiểm soát doanh thu và chi phí

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục đích: Đánh giá hiệu quả từng giám đốc vùng, đồng thời tìm ra nguyên nhân và hướng khắc phục. Phương pháp: so sánh số liệu thực hiện và số liệu dự toán đã phê duyệt, tuy nhiên cần phải xem xét thật kỹ ảnh hưởng của nhân tố lượng tiêu thụ và giá bán sản phẩm.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Kiểm soát doanh thu và chi phí

 1. Phâncấpquảnlývàcáctrungtâmtráchnhiệm  Chi phíđịnhmức  Nội dung kiểmsoátdoanhthuvà chi phí  Kiểmsoátdoanhthu, chi  phítrongcáctổchứcphânquyền
 2. Nhưthếnàolàtổchứcphânquyền?  Ưuđiểmcủahệthốngphânquyền  Cáctrungtâmtráchnhiệmtrongtổchứcphânquyền 
 3. Quảnlýcáccấpđềucóqu Qyềnraquyếtpđềucóqu uảnlýcáccấ định yềnraquyếtđịnh
 4. Nhàquảntrịcấpcaosẽcónhiềuthờigianhơnchocácvấ  nđềchiếnlược Cơ hộiđểpháttriểnnănglựccủaquảnlýởcáccấp  Khuyếnkhíchsựnỗlựctrongcôngviệccuảcácnhàquả  ntrịcáccấp. Cácquyếtđịnhđưarasẽcóchấtlượnghơn  Thuậntiệnhơnchoviệcđánhgiáthànhquả. 
 5. Trungtâmđầut Trungtâmđầut ư ư Trungtâmlợinh Trungtâmlợinh uận CÁC uận CÁC TRUNG TRUNG TÂM TÂM TRÁCH Trungtâmdoanh TRÁCH Trungtâmdoanh NHIỆM thu NHIỆM thu Trungtâm chi Trungtâm chi phítự do phítự do Trungtâm chi Trungtâm chi phí Trungtâm chi phí pTrungtâm c híđịnhmứ chi phíđịnhmức
 6. Kháiniệm, vaitròcuả chi phíđịnhmức  Cácphươngphápxâydựngđịnhmức chi phí  Xâydựngđịnhmức chi phísảnxuất 
 7. Chi phíđịnhmức (standard costs) là chi  phídựtínhchoviệcsảnxuấtsảnphẩmhoặccungcấpdị chvụ. Cơ sởđểkiểmsoáttìnhhìnhthựchiện chi phí  Cơ sởchoviệclậpdựtoán  Cơ sởđểthựchiệnkếtoántráchnhiệm 
 8. Phântíc Phương Phương hdữliệuíc Phânt phápkỹng Phươ t phápkếng Phươ t lịchsử ệu hdữli phápkỹt phápkết huật hợp lịchsử huật hợp CHI PHÍ ĐỊNH MỨC CHI PHÍ ĐỊNH MỨC
 9. Xâydựngđịnhmức chi phínguyênvậtliệu  Xâydựngđịnhmức chi phínhâncôngtrựctiếp  Xâydựngđịnhmức chi phísảnxuấtchung 
 10. Lượngvậtliệut ínhchosảnphẩ ut Lượngvậtliệ LƯỢNG VẬT LIỆU SẢN XUẤT 1 SẢN PHẨM LƯỢNG VẬT LIỆU SẢN XUẤT 1 SẢN PHẨM ínhchosảnphẩ mhỏng mhỏng ĐỊNH MỨC LƯỢNG VẬT LIỆU ĐỂ SẢN XUẤT 1 SẢN ĐỊNH MỨC LƯỢNG VẬT LIỆU ĐỂ SẢN XUẤT 1 SẢN PHẨM PHẨM Chi Giámua 1 đơnvịvậtliệu Chi phíthumua Giámua 1 đơnvịvậtliệu phíthumua ĐỊNH MỨC VỀ GIÁ VẬT ĐỊNH MLIC U Ề GIÁ VẬT ỨỆV LIỆU
 11. T/gnghỉngơiv T/glauchùimá Thờigiancơbảnđểsảnxuất 1 T/gnghỉngơ àchonhucầuc iv T/glauchùimá ymócvàngừng Thờigiancơbảẩm sảnxuất 1 sảnph nđể àchonhucầuc ymócvàngừng việc ánhân sảnphẩm việc ánhân Địnhmứclượngthờigia Địnhmsảnxuất 1 ờigia nđểứclượngth nđểsảnxuất 1 sảnphẩm sảnphẩm Tiềnlươngcơbản 1 giờcông Tiềnlươngcơbản 1 giờcông Địnhmứcđơngiágiờcông Địnhmứcđơngiágiờcông Cáckhoảntríchtheolương Cáckhoảntríchtheolương Phụcấp Phụcấp
 12. Địnhphísảnxuấtchung Biếnphísảnxuấtchung Địnhphísảnxuấtchung Biếnphísảnxuấtchung Mứcđộhoạtđ Nếucóthểxácđ Cầnthiếtxâydựn ộngxtcđộhoạtđ Mứ ỉlệphân ịnhđucóthểxácđ Nế ượctheot Cầnthiếức? ựn gđịnhm txâyd ộngxtỉlệphân bổ ừịngnội dung nhđượctheot gđịnhmức? bổ ừngnội dung chi chi phíthìlậpđịnh phíthìlậpđịnh mứctươngtự VLTT, NCTT ự mứctươngt VLTT, NCTT
 13. Kháiquátchungvềnhântốgiávànhântốlượng  Kiểmsoátkếtquảbánhàng (kiểmsoátdoanhthu)  Kiểmsoát chi phísảnxuất  Kiểmsoát chi phíbánhàng, chi  phíquảnlýdoanhnghiệpvà chi phítàichính
 14. CẤP QUẢN LÝ NỘI DUNG KIỂM SOÁT TỔNG GIÁM ĐỐC DOANH THU, SỰ THAY ĐỔI DOANH THU CUẢ TỪNG SẢN PHẨM GIÁM ĐỐC KINH DOANH KIỂM SOÁT HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG Ở CÁC VÙNG GIÁM ĐỐC VÙNG HOẠT ĐỘNG CUẢ CÁC ĐẠI DIỆN VỀ KHỐI LƯỢNG BÁN VÀ GIÁ BÁN
 15. Mụcđích: Đánhgiáhiệuquảtừngngườibánhàng,  đồngthờitìmranguyênnhânvàhướngkhắcphục Phươngpháp: so  sánhsốliệuthựchiệnvàsốliệudựtoánđãphêduyệt
 16. Mụcđích: Đánhgiáhiệuquảtừnggiámđốcvùng,  đồngthờitìmranguyênnhânvàhướngkhắcphục Phươngpháp: so  sánhsốliệuthựchiệnvàsốliệudựtoánđãphêduyệt, tuynhiêncầnphảixemxétthậtkỹảnhhưởngcủanhânt ốlượngtiêuthụvàgiábánsảnphẩm.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản