Kiểm tra sức khỏe khi bé 42 ngày tuổi

Chia sẻ: Bun Bo | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
60
lượt xem
4
download

Kiểm tra sức khỏe khi bé 42 ngày tuổi

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Khi bé được 42 ngày tuổi, bạn cần đưa bé trở lại bệnh viện để khám sức khỏe. Mục đích việc này là để xem quá trình phát triển của bé có diễn ra bình thường không?

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Kiểm tra sức khỏe khi bé 42 ngày tuổi

  1. Ki m tra s c kh e khi bé 42 ngày tu i Khi bé ư c 42 ngày tu i, b n c n ưa bé tr l i b nh vi n khám s c kh e. M c ích vi c này là xem quá trình phát tri n c a bé có di n ra bình thư ng không. Khám s c kh e s ki m tra nh ng gì? Hãy Babytree nói cho b n rõ v quá trình khám s c kh e khi bé 42 ngày tu i nhé!
  2. Bé 42 ngày tu i c n khám v nh ng v n : th tr ng, chi u cao, vòng u, vòng b ng, nh n xét v quá trình phát tri n năng l c trí tu c a bé. Tr ng lư ng: Là phán oán, nh n nh m t s ch tiêu quan tr ng v ch dinh dư ng và phát tri n c a bé. Ba m không ch nên chú ý n tr ng lư ng c a bé có t n các tiêu chu n tham kh o hay không, mà còn nên chú ý nt c tăng trư ng th tr ng c a bé. Có bé lúc m i sinh, tr ng lư ng tương i nh , nhưng v n phát tri n nhanh bình thư ng. Trong trư ng h p này, cho dù th tr ng lúc m i sinh không t n nh ng tiêu chu n tham kh o, cha m cũng ng quá lo l ng, b i vì quá trình phát tri n c a bé r t bình thư ng. Ngư c l i có m t s bé khi sinh có ch s th tr ng bình thư ng, nhưng tăng trư ng tương i ch m, thì ba m nên tìm nguyên nhân, k p th i có cách i u tr thích h p. Chi u cao
  3. Là m t ch tiêu ch y u cho s phát tri n h xương c a bé. Chi u cao c a con ngư i ch u nh hư ng c a r t nhi u y u t , như di truy n, n i ti t t , dinh dư ng, s rèn luy n th d c… Cho nên, nh t nh ph i mb o dinh dư ng cho bé m t cách toàn di n, cân b ng, cho bé ng gi c, hơn n a m i ngày ph i giúp bé rèn luy n thân th . Vòng u Ph n ánh s phát tri n c a não b , cũng là m t ch s quan tr ng trong quá trình phát tri n c a bé. Vòng u c a bé l n hay nh cũng r t quan tr ng như th tr ng, chi u cao. Có ngư i ng r ng, n u vòng u c a bé l n thì não s phát tri n l n, bé s thông minh hơn nh ng bé khác. i u này không h n là úng. Vòng u c a bé phát tri n quá nhanh hay quá ch m, u là không bình thư ng. N u lúc sinh ra, vòng u c a bé nh hơn bình thư ng, mà sau ó t c tăng trư ng cũng r t ch m, th m chí không tăng
  4. trư ng, thì ph i t d u h i nghi ng cho s phát tri n không t t não bé. Vòng b ng Nói lên s phát tri n c a l p m dư i da, l p cơ dư i lưng … Ch dinh dư ng, rèn luy n có liên quan n s phát tri n vòng b ng l n hay nh c a bé. Cho nên, ngư i m ph i thư ng xuyên giúp bé v n ng, có ch rèn luy n thích h p cho cơ và xương. Ngoài ra, qu n áo cho bé m c cũng không ư c quá ch t ch i. N u m c quá ch t, quá ôm sát s nh hư ng t i s phát tri n vùng b ng c a bé. Năng l c trí tu Bác sĩ s dùng m t s phương pháp ki m tra trình năng l c trí tu c a bé. i v i nh ng bé ư c nh n th y r ng ch m phát tri n năng l c trí tu , bác sĩ s k p th i có phương pháp i u tr thích h p.
Đồng bộ tài khoản