Kinh tế học vi mô bài giảng 4

Chia sẻ: Tran Nguyen An Khanh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:8

0
165
lượt xem
113
download

Kinh tế học vi mô bài giảng 4

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'kinh tế học vi mô bài giảng 4', kinh tế - quản lý, kinh tế học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Kinh tế học vi mô bài giảng 4

  1. KINH TẾ HỌC VI MÔ    BÀI GIẢNG 4   Tác Giả: Dennis McCornac, Ðặng Văn Thanh, Trần Hoàng Thị, Nguyễn Quý Tâm, Trần Thị Hiếu  Hạnh, FETP, Fulbright Economics Teaching Program  HÀNH VI NGƯỜI TIÊU DÙNG   Mục tiêu của chúng ta là xây dựng một mô hình đơn giản về hành vi người tiêu  dùng cho phép ta dự đoán phản ứng của người tiêu dùng trước những thay đổi về  cơ hội và hạn chế của họ. Ta coi thị hiếu và sở thích là cho trước, nhưng ta sẽ thể  hiện chúng bằng một mô hình phân tích rất tổng quát.   Độ thỏa dụng: khái niệm lý thuyết diễn tả mức độ thỏa mãn hay hưởng thụ mà  người tiêu dùng nhận được qua việc tiêu dùng một sản phẩm.   Ta không đo độ thỏa dụng. Người tiêu dùng không thể đo độ thỏa dụng của mình  bằng bất kỳ đơn vị đo lường nào, nhưng họ có thể xếp hạng mức độ thỏa dụng mà  họ đạt được từ những phối hợp tiêu dùng khác nhau.   Hiện tại ta hãy định nghĩa Tổng Thỏa dụng là độ thỏa dụng người tiêu dùng nhận  được từ việc tiêu dùng tất cả mọi đơn vị của một sản phẩm cụ thể.   Định nghĩa  Thoả dụng Biên là số tăng lên trong Tổng Thỏa dụng ứng với việc tiêu dùng thêm  một đơn vị sản phẩm.   Thỏa   dụng   biên   giảm   dần:   đóng vai  trò rất quan  trọng trong phân tích của  chúng ta về hành vi người tiêu dùng.   Khi số lượng của một sản phẩm được tiêu dùng tăng lên (các yếu tố khác  không đổi), thoả dụng biên ứng với việc tiêu dùng thêm những đơn vị sản  phẩm đó cuối cùng sẽ giảm xuống.  
  2.      Qx         TU      MU               TUx                                                   MUx                                                          1            10       10                                    2           18        8                                    3           24        6                                   4           28        4                                    5           30        2                                    6           30        0                                                                                                                                     X                              X     Lý thuyết thứ tự (thứ bậc) – đặt rổ hàng theo thứ tự từ ưa thích nhiều nhất đến  ưa thích ít nhất, nhưng không cho biết rổ hàng này được ưa thích hơn rổ hàng kia  bao nhiêu.   Lý thuyết độ thỏa dụng theo số lượng (số đếm) – đo lường sự thỏa mãn của  người tiêu dùng về mặt lượng, nhưng đây gần như là một khái niệm lý thuyết.   Giả định Một: Hoàn chỉnh.   Giả định Hai: Nhiều hơn thì tốt hơn.   Giả định Ba: Tỷ lệ Thay thế Biên Giảm dần  
  3. Anh chị thích điều đó như thế nào? Trong tiếng Anh điều đó có nghĩa là khi tôi có  ngày càng nhiều hơn  một sản phẩm, tôi muốn từ bỏ ngày càng ít hơn những  sản phẩm khác để có sản phẩm đó. Điều đó hàm ý một đường đẳng dụng lồi.   Giả định Bốn: Tính bắc cầu Tính bắc cầu nghĩa là gì? Nghĩa là sự ưa thích hay lựa chọn của tôi thì nhất quán.  Nói cách khác, nếu tôi thích A hơn B và B hơn C, thì tôi cũng thích A hơn C. Hay  tương tự, tôi bàng quan giữa A và B. . . .  và bàng quan giữa B và C, thì tôi cũng  bàng quan giữa A và C.   Cho ví dụ. Điều này có nghĩa là các đường đẳng dụng không bao giờ có thể  chạm hoặc cắt nhau. (Anh chị có thể biểu diễn trên một đồ thị)   Diễn giải Đường Đẳng dụng   Việc diễn giải đường đẳng dụng đưa ta trở lại giả định thứ  ba về tỷ lệ thay thế biên  giảm dần. Tỷ lệ thay thế biên(MRS) là gì? Đó là độ giảm của biến số trên trục  tung khi đuợc tăng thêm một đơn vị của biến số trên trục hoành mà lợi ích của cá  nhân không thay đổi.   Sẽ rõ ràng hơn nhiều nếu ta thể hiện điều này trên một đồ thị.   Nói cách khác MRS là số lượng tối đa của mặt hàng này mà một người sẽ từ  bỏ để có thêm một đơn vị của mặt hàng khác. Số lượng tối đa là số lượng làm  cho anh ta cảm thấy lợi ích không đổi.   Ta diễn giải đường đẳng dụng đối với những sản phẩm là hàng thay thế hoàn hảo  hoặc hàng bổ sung hoàn hảo như  thế nào?   Độ dốc của Đường Đẳng dụng   Trước khi bàn về giới hạn ngân sách, ta nói về độ thỏa dụng và đặt đường đẳng  dụng vào một hàm thỏa dụng. Các nhà kinh tế giả định rằng cá nhân tối đa hóa độ  thỏa dụng – tức mức độ phúc lợi hay sự thỏa mãn cá nhân. Nói cách khác, ta có  hàm U = U(X, Y).  
  4. ủa X đơn giản là:       và    Dọc theo một đường đẳng dụng, ta nói rằng độ thỏa dụng không đổi – nói cách  khác, nếu tôi bàng quan giữa hai rổ hàng, điều đó có nghĩa là nó cho tôi cùng mức  độ thỏa dụng như nhau.   Do vậy ta có:   MUX∆X + MUY∆Y = 0   Số hạng thứ nhất là độ thỏa dụng tăng thêm do có thêm X (như vậy X>0); số hạng  thứ hai là độ thỏa dụng giảm đi do giảm Y (như vậy Y
  5.             hay                   hay          Số hạng thứ nhất là tung độ gốc của trục Y; số hạng thứ hai là độ dốc. Lưu ý rằng  độ dốc là giá của X trên giá của Y – giá tương đối hay  .   Những thay đổi trong Đường Giới hạn Ngân sách.   Có ba yếu tố cho sẵn khi ta xây dựng đường ngân sách là thu nhập, giá của X và  giá của Y – nếu bất cứ yếu tố nào thay đổi, đường ngân sách sẽ thay đổi. Điều gì  xảy ra nếu: a)      Thu nhập tăng? b)      Giá của X tăng? c)      Giá của Y giảm? d)      Một phiếu tặng quà $20 cho X?   Cân bằng tiêu dùng   Giờ là lúc ta đem hai khái niệm này lại với nhau và xây dựng một mô hình hành vi  con người. Điều này có thể được biểu diễn bằng đồ thị và toán học.   Nhớ rằng độ dốc của đường đẳng dụng là tỷ lệ thay thế biên:   Độ dốc đường giới hạn ngân sách là tỷ số giá:  .   Do vậy, điều sau đây đúng tại điểm E:     hay    Cách diễn giải kinh tế của điều này là: Khi đạt cân bằng (tối đa hoá độ thoả dụng),  độ thỏa dụng biên của mỗi đô la chi tiêu cho các mặt hàng khác nhau phải bằng 
  6. nhau. Nói cách khác, nếu tôi có thể lấy đi từ Y một đô la và tiêu nó vào X và làm  tăng thêm độ thỏa dụng thì tôi sẽ làm điều đó (và ngược lại).   Tác động của thay đổi thu nhập: Đường  Thu nhập Tiêu dùng (Cũng được  gọi là  “Đường cong chào hàng”)   Ta có thể thể hiện đối với Hàng hóa thông thường: cầu tăng cùng với thu nhập Hàng hóa thứ cấp: cầu giảm khi thu nhập tăng.   Giờ đây ta có thể rút ra đường cầu và thể hiện khái niệm Tác động Thu  nhập và Tác động Thay thế. Hãy tham khảo sách và các tấm slides.   Tổng tác động của Thay đổi Giá là sự thay đổi số lượng cầu khi người tiêu dùng  đi từ một phối hợp cân bằng sang một phối hợp cân bằng khác.   Tổng Tác động  =        Tác động Thay thế           +     Tác động Thu nhập                            = ∆Qd  gây   + ∆Qd  gây  ra bởi sự  ra bởi sự  thay   đổi  thay   đổi  giá tương  thu   nhập  đối,   giữ  thực   tế,  thu   nhập  giữ   giá  thực   tế  tương đối  không  không  đổi đổi     Tác động Thay thế – Sự thay đổi số lượng cầu ứng với thay đổi giá tương đối sau  khi đền bù cho sự thay đổi thu nhập thực tế (do thay đổi giá tương đối gây ra).   1. Nhìn chung, tác động thay thế là  âm a. Nếu giá tương đối của một  mặt   hàng   giảm,   thì   số  lượng cầu tăng 
  7. b. Nếu giá tương đối của một  mặt hàng tăng, thì số lượng  cầu giảm    2. Thể hiện trên đồ thị bằng cách  giữ sao cho độ thoả dụng của  người   tiêu   dùng   trên   cùng  đường đẳng dụng , nhưng với  tỷ số giá tương đối mới!   Tác động Thu nhập – Sự thay đổi số lượng cầu một món hàng do kết quả của  chỉ riêng thay đổi thu nhập thực tế (do thay đổi giá tương đối gây ra).   1. Nhìn chung, tác động thu nhập  là dương a. Nếu   thu   nhập   thực   tế  tăng,   người   tiêu   dùng  mua   món   hàng   với   số  lượng nhiều hơn. b. Nếu   thu   nhập   thực   tế  giảm,   người   tiêu   dùng  mua   món   hàng   với   số  lượng ít hơn.   2. Hàng hóa thông thường và  hàng   hóa   cao   cấp   có   tác  động thu nhập dương.   3. Hàng   hóa   thứ   cấp   có  tác động thu nhập âm.   4. Thể hiện trên đồ thị  bằng   cách   chuyển  độ   thoả   dụng   của  người   tiêu   dùng  lên  đường   đẳng   dụng 
  8. cao   hơn   hoặc   thấp  hơn.   Nhìn chung, tác động thu nhập dương tăng cường tác động thay thế âm.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản