intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Kinh tế học vi mô_chương số 6

Chia sẻ: Dao Ngoc Bich Van | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:24

423
lượt xem
142
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Một số ứng dụng cơ bản của lý thuyết trò chơi

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Kinh tế học vi mô_chương số 6

 1. Ế Ọ Giảng viên: ThS. Phan Thế Công Chương Ế ƠI Giảng viên: THS. PHAN THẾ CÔNG 1
 2. Nội dung chương 6 • Lý thuyết trò chơi – Một số khái niệm cơ bản – Một số ứng dụng cơ bản của lý thuyết trò chơi 3 THS. PHAN THẾ CÔNG ế chơi THS. PHAN THẾ CÔNG 2
 3. Lý thuyết trò chơi • Lý thuyết trò chơi là một nhánh của toán học ứng dụng thường được sử dụng trong phân tích kinh tế. – Nó sử dụng các mô hình để nghiên cứu các tình huống chiến thuật, trong đó những người tham gia (người chơi) cố gắng để tối đa kết quả thu được của mình có tính đến hành động và phản ứng của các đối thủ khác 5 THS. PHAN THẾ CÔNG Một số khái niệm cơ bản • Trò chơi: một tình huống mà trong đó người chơi (người tham gia) đưa ra quyết định chiến lược có tính đến hành động và phản ứng của các đối thủ – Nếu tôi tin rằng các đối thủ cạnh tranh của tôi là người có lý trí và hành động để tối đa hóa lợi nhuận của họ thì tôi phải tính đến hành vi của họ như thế nào khi ra quyết định tối đa hóa lợi nhuận của mình 6 THS. PHAN THẾ CÔNG 3
 4. Một số khái niệm cơ bản • Người chơi: – Những người tham gia và hành động của họ có tác động đến kết quả của của bạn. • Chiến lược: – Nguyên tắc hoặc kế hoạch hành động trong khi tiến hành trò chơi • Kết cục: – Giá trị tương ứng với một kết quả có thể xảy ra. – Phản ánh lợi ích thu được của mỗi người chơi 7 THS. PHAN THẾ CÔNG Một số khái niệm cơ bản • Trò chơi đồng thời: – Các đối thủ ra quyết định khi không biết đến quyết định của đối phương • Trò chơi tuần tự: – Một người chơi ra quyết định trước, người chơi tiếp theo ra quyết định căn cứ vào quyết định của người đi trước. 8 THS. PHAN THẾ CÔNG 4
 5. Một số khái niệm cơ bản • Trò chơi hợp tác: – là trò chơi mà trong đó những người chơi có thể đàm phán những cam kết ràng buộc lẫn nhau cho phép họ cùng lập các kế hoạch chiến lược chung • Trò chơi bất hợp tác: – Các bên tham gia không thể đàm phán và thực thi có hiệu lực các cam kết ràng buộc 9 THS. PHAN THẾ CÔNG Các giả định để nghiên cứu • Những người chơi là những người có lý trí – Mục đích của những người chơi đều là tối đa hóa kết cục của bản thân họ – Những người chơi đều là những người biết tính toán hoàn hảo • Hiểu biết chung: – Mỗi người chơi đều biết nguyên tắc của trò chơi – Mỗi người chơi đều biết rằng người khác cũng biết nguyên tắc của trò chơi – Mỗi người chơi đều biết người chơi khác cũng là người có lý trí 10 THS. PHAN THẾ CÔNG 5
 6. Trò chơi đồng thời • Trong khi tôi đưa ra quyết định của mình thì bạn cũng vậy – Tôi và bạn đều đưa ra quyết định mà không biết đến quyết định của người khác • Cái mà tôi quyết định có ảnh hưởng đến kết cục của bạn và cái mà bạn quyết định cũng ảnh hưởng đến kết cục của tôi. • Cần phải đưa ra quyết định như thế nào? 11 THS. PHAN THẾ CÔNG Trò chơi đồng thời • Xác định ma trận lợi ích (ma trận kết cục): chỉ ra tất cả các kết cục của mỗi người chơi tương ứng với tất cả các hành động của mỗi người. • Xác định hành động có kết quả tốt nhất cho cả mình và đối thủ – Tìm ra cân bằng Nash 12 6
 7. Cân bằng Nash • Cân bằng Nash là một tập hợp các chiến lược (hoặc hành động) mà mỗi người chơi có thể làm điều tốt nhất cho mình, khi cho trước hành động của các đối thủ. – Mỗi người chơi không có động cơ xa rời chiến lược Nash của mình nên đây là các chiến lược ổn định 13 Cân bằng Nash • Nhắc lại: – Cân bằng Cournot chính là cân bằng Nash: • Hai hãng ra quyết định sản lượng đồng thời. • Mỗi hãng sản xuất ở mức sản lượng làm hãng tối đa hóa lợi nhuận khi biết các hãng đối thủ sản xuất bao nhiêu. – Cân bằng Stackelberg cũng là cân bằng Nash: • Một hãng ra quyết định sản lượng trước, một hãng hành động theo sau • Mỗi hãng làm điều tốt nhất cho mình khi cho trước quyết định của đối thủ 14 7
 8. Thể hiện một trò chơi ờ Hãng B Không Q/cáo Q/c Q/cáo Q/c Ko 50 , 50 20 , 60 Q/cáo Q/c Hãng A 60 , 20 30 , 30 Q/cáo Q/c ế ợ ế ụ 15 Giải quyết trò chơi Hãng B Ko Q/cáo Q/c Q/cáo Q/c Ko 50 , 50 20 , 60 Q/cáo Q/c Hãng A Q/cáo Q/c 60 , 20 30 , 30 • Phản ứng tốt nhất của hãng A – Nếu Hãng B không quảng cáo: Quảng cáo – Nếu Hãng B quảng cáo: Quảng cáo Hãng A sẽ quảng cáo bất kể hãng B có quảng cáo hay không 16 8
 9. Chiến lược ưu thế • Chiến lược ưu thế là một chiến lược hoặc hành động mang lại kết cục tốt nhất dù cho các đối thủ có quyết định làm gì đi chăng nữa • Nếu một trò chơi có chiến lược ưu thế: – các đối thủ sẽ lựa chọn chiến lược ưu thế của mình 17 Chiến lược ưu thế và cân bằng Nash • Chiến lược ưu thế: Tôi đang làm điều tốt nhất có thể được cho tôi, bất kể bạn có làm điều gì đi nữa. Bạn đang làm điều tốt nhất có thể cho bạn, bất kể tôi làm gì đi nữa. • Cân bằng Nash: Tôi đang làm điều tốt nhất có thể được, cho trước cái bạn đang làm. Bạn đang làm điều tốt nhất có thể được, cho trước cái tôi đang làm • Cân bằng chiến lược ưu thế là trường hợp đặc biệt của cân bằng Nash 18 9
 10. Chiến lược ưu thế • Nguyên tắc: – Nếu bạn có chiến lược ưu thế, hãy sử dụng nó – Dự đoán rằng đối thủ của bạn cũng sử dụng chiến lược ưu thế của họ nếu như họ cũng có chiến lược ưu thế 19 Tình thế lưỡng nan của những người tù Người B Ngườ Thú tội Thú Không thú tội thú 8 , 8 0 , 20 Thú tội Thú Người A Ngườ Không 20 , 0 1 , 1 thú tội thú - Chiến lược ưu thế của người A: Thú tội - Chiến lược ưu thế của người B: Thú tội - Cân bằng xảy ra khi cả hai người cùng thú tội 20 10
 11. Trò chơi quảng cáo Hãng B Lớn Trung bình Lớn 70 , 50 140 , 25 Hãng A Trung 25 , 140 120 , 90 bình - Cả hai hãng đều có chiến lược ưu thế - Ở trạng thái cân bằng, kết cục của hai hãng đều bị giảm đi so với trường hợp hai hãng hợp tác với nhau 21 ế đị như ế ỉ ộ ngườ chơi ế lượ ưu ế Giả định rằng người chơi kia sử dụng chiến lược ưu thế của họ, khi đó sẽ chọn chiến lược phù hợp nhất khi đã biết chiến lược họ sử dụng 11
 12. Khi chỉ một người chơi có chiến lược ưu thế Hãng B Q/cáo Q/c Ko Q/cáo Q/c Q/cáo Q/c 10 , 5 15 , 0 Hãng A Ko 6 , 8 20 , 2 Q/cáo Q/c - Hãng A không có chiến lược ưu thế - Hãng B có chiến lược ưu thế: Quảng cáo - Hãng A cho rằng B sẽ quảng cáo khi đó lựa chọn tốt nhất của hãng A là Quảng cáo 23 Nếu không người chơi nào có chiến lược ưu thế? 12
 13. Quyết định giá khi không có chiến lược ưu thế $2 $4 $5 $2 10 , 10 14 , 14 , Bar 1 $4 12 , 14 12 20 , 15 28 , $5 15 , 14 20 15 , 15 25 , 28 25 25 Loại trừ liên tiếp những chiến lược bị lấn át • Xác định xem có người chơi nào có chiến lược bị lấn át không? – Chiến lược bị lấn át là một chiến lược luôn có chiến lược khác tốt hơn nó – Nếu có chiến lược bị lấn át: • Loại bỏ chiến lược bị lấn át • Làm giảm kích thước của ma trận lợi ích • Lặp lại bước trên cho đến khi không còn chiến lược bị lấn át • Xác định điểm cân bằng 26 13
 14. Loại trừ liên tiếp những chiến lược bị lấn át $2 $4 $5 $2 10 , 10 14 , 14 , Bar 1 $4 12 , 14 12 20 , 15 28 , $5 15 , 14 20 15 , 15 25 , 28 25 Cân bằng Nash ($4,$4) 27 Loại trừ liên tiếp những chiến lược bị lấn át • Giả sử có hai hãng Alpha và Beta • Hai hãng có 3 sự lựa chọn: – Không mở rộng khả năng sản xuất: giữ nguyên quy mô – Mở rộng khả năng sản xuất với quy mô nhỏ – Mở rộng khả năng sản xuất với quy mô lớn 28 14
 15. Loại trừ liên tiếp những chiến lược bị lấn át Hãng Beta Giữ Nhỏ Lớn nguyên Giữ $18, $15, $9, $18 nguyên $18 $20 Hãng Nhỏ $20, $16, $8, $12 Alpha $15 $16 Lớn $18, $9 $12, $8 $0, $0 29 Loại trừ liên tiếp những chiến lược bị lấn át Thứ tự loại trừ chiến lược bị lấn át không tác động đến kết quả Hãng Beta Giữ Nhỏ Lớn nguyên Giữ $18, $15, $9, $18 nguyên $18 $20 Hãng Nhỏ $20, $16, $8, $12 Alpha $15 $16 Lớn $18, $9 $12, $8 $0, $0 30 15
 16. Phân tích phản ứng tốt nhất • Không phải mọi trò chơi đều có chiến lược ưu thế và chiến lược bị lấn át • Cần phân tích phản ứng tốt nhất để tìm ra cân bằng Nash 31 Phân tích phản ứng tốt nhất • Ứng với mỗi chiến lược của đối thủ, tìm phản ứng tốt nhất của người chơi – Ứng với mỗi chiến lược của người chơi 2, tìm phản ứng tốt nhất của người chơi 1: Trong mỗi cột, tìm kết cục cao nhất của người chơi 1 – Ứng với mỗi chiến lược của người chơi 1, tìm phản ứng tốt nhất của người chơi 2: Trong mỗi dòng, tìm kết cục cao nhất của người chơi 2 – Cân bằng Nash xảy ra tại ô xảy ra kết cục cao nhất của cả hai người chơi – Khi phân tích phản ứng tốt nhất không tìm ra cân bằng Nash không có cân bằng Nash đối với các chiến lược thuần túy 32 16
 17. Phân tích phản ứng tốt nhất • Ví dụ – Có hai hãng cạnh tranh nhau, mỗi hãng kiếm được $45.000 – Cả hai hãng có thể đầu tư vào nghiên cứu triển khai với chi phí là $45.000 – Nghiên cứu triển khai chỉ thành công khi cả hai hãng đều tham gia – Nếu nghiên cứu triển khai thành công, mỗi hãng sẽ kiếm được $95.000 33 Phân tích phản ứng tốt nhất Hãng 2 ầ ầ 50 , 50 0 , 45 45 , 0 45 , 45 • Có hai cân bằng Nash: cả hai cùng đầu tư, hoặc cả hai cùng không đầu tư • Các ô khác không phải là cân bằng Nash: – Nếu hãng 1 đầu tư và hãng 2 không đầu tư: cả hai hãng đều có động cơ thay đổi chiến lược của mình 34 17
 18. Chiến lược maximin Hãng 2 ầ 0 , 0 -10, 10 ầ -100,0 20, 10 • Hãng 1 không có chiến lược ưu thế • Hãng 2 có chiến lược ưu thế là Đầu tư • Nếu hãng 1 cho rằng hãng 2 sẽ thực hiện chiến lược ưu thế của mình là Đầu tư, hãng 2 cũng sẽ đầu tư và thu về được lợi ích là 20. 35 Chiến lược maximin Hãng 2 ầ 0 , 0 -10, 10 ầ -100,0 20, 10 • Nếu hãng 2 lựa chọn sai, lại không đầu tư thì hãng 1 sẽ mất rất lớn • Nếu hãng 1 thận trọng và lo ngại hãng 2 không có đủ thông tin hoặc không có lý trí thực hiện chiến lược maximin 36 18
 19. Chiến lược maximin • Chiến lược maximin (cực đại hóa tối thiểu) – Đối với mỗi chiến lược, xác định kết cục thấp nhất – Trong các kết cục thấp nhất này, lựa chọn kết cục có giá trị cao nhất • Chiến lược maximin là chiến lược thận trọng, nhưng không tối đa hóa lợi nhuận – Nó có thể là cân bằng Nash, có thể không. 37 Chiến lược maximin Hãng 2 ầ 0 , 0 -10, 10 ầ -100,0 20, 10 • Nếu hãng 1 không đầu tư mất lớn nhất là -10 • Nếu hãng 1 đầu tư mất lớn nhất là -100 • Nếu hãng 1 lựa chọn theo nguyên tắc maximin chọn không đầu tư 38 19
 20. Trò chơi tuần tự Hãng 2 ầ ầ 50 , 50 0 , 45 45 , 0 45 , 45 • Nếu hai hãng quyết định đồng thời có 2 cân bằng Nash không biết chắc các hãng sẽ lựa chọn như thế nào • Nếu hãng 1 là hãng quyết định trước: – Hãng 1 sẽ quyết định đầu tư và hãng 2 cũng quyết định đầu tư 39 Trò chơi tuần tự • Hãng A là hãng độc quyền, hãng B muốn xâm nhập vào thị trường • Hãng A có hai sự lựa chọn là: không phản ứng gì hoặc đe dọa bằng cách giảm giá • Hãng B có hai sự lựa chọn là gia nhập thị trường hoặc không 40 20
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2