intTypePromotion=1
ADSENSE

Kỷ niệm 100 năm chủ tịch Hồ Chí Minh ra đi tìm đường cứu nước - Sắc lệnh của Chính phủ lâm thời Việt Nam dân chủ cộng hòa năm 1975: Phần 1

Chia sẻ: Minh Anh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:82

105
lượt xem
10
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Kỷ niệm 100 năm chủ tịch Hồ Chí Minh ra đi tìm đường cứu nước 1911 - 2011, Trung tâm Lưu trừ Quốc gia III tổ chức biên soạn Sưu tập Sưu tập sắc lệnh của Chính phủ lâm thời Việt Nam dân chủ cộng hòa năm 1945 với 88 Sắc lệnh được scan trên giấy, công bố dưới dạng toàn văn và phần phụ lục minh họa một số Tài liệu hình ảnh, Biên bản họp Hội đồng Chính phủ, Sưu tập Sắc lệnh và một món quà giá trị, ý nghĩa thiết thực chào mừng kỷ niệm 100 năm Chủ tịch Hồ Chi Minh ra đi tìm đường cứu nước. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết của phần 1 Tài liệu.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Kỷ niệm 100 năm chủ tịch Hồ Chí Minh ra đi tìm đường cứu nước - Sắc lệnh của Chính phủ lâm thời Việt Nam dân chủ cộng hòa năm 1975: Phần 1

 1. CHỊU TRÁCH NHIỆM CÔNG BỐ TS. VŨ THỊ MINH HƯƠNG Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước BAN BIÊN SOẠN ThS. VŨ XUÂN HƯỞNG Trưởng ban Giám đốc Trung tâm Lưu trữ quốc gia III ThS. NGUYỄN MINH SƠN Phó ban Phó Giám đốc Trung tâm Lưu trữ quốc gia III ThS. PHẠM THỊ BÍCH HẢI Phó ban Phó Giám đốc Trung tâm Lưu trữ quốc gia III CÁC THÀNH VIÊN ThS. NGUYÊN THỊ NGỌC DIỆP Thư ký CN. DƯƠNG VIỆT ĐỨC LÊ THỊ LÝ PHẠM NGỌC THẮNG TẠ VĂN THUẬN Trang 2
 2. LỜI NÓI ĐẦU Tháng 8 năm 1945, Chính phủ Lâm thời Việt Nam Dân chủ Cộng hòa được thành lập trên cơ sở cải tổ Ủy ban Dân tộc giải phóng Việt Nam, ra mắt quốc dân đồng bào ngày 2/9/1945. Đây là Chính phủ đầu tiên của nhân dân Việt Nam dưới chế độ dân chủ Cộng hòa, đặt nền móng cho việc xây dựng một chế độ xã hội mới - chế độ của dân, do dân và vì dân. Ra đời trong hoàn cảnh đất nước gặp muôn vàn khó khăn, thử thách, Chính phủ lâm thời đã thể hiện được vai trò của mình, là cơ quan Nhà nước, lãnh đạo và điều hành mọi công việc của đất nước. Trong quá trình hoạt động của Chính phủ từ tháng 8/1945 đến 12/1945, một khối lượng văn bản quan trọng đã được sản sinh, tiêu biểu là những Sắc lệnh của Chủ tịch Chính phủ Lâm thời Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Nhân kỷ niệm 100 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh ra đi tìm đường cứu nước 1911 - 2011, Trung tâm Lưu trữ quốc gia III tổ chức biên soạn Sưu tập “Sắc lệnh của Chính phủ Lâm thời Việt Nam Dân chủ Cộng hòa năm 1945”. Sưu tập được biên tập theo trình tự thời gian ra đời của các Sắc lệnh, là những tài liệu lưu trữ quý hiếm hiện đang được bảo quản tại Trung tâm Lưu trữ quốc gia III, là di sản của dân tộc đã và đang được gìn giữ. Sưu tập Sắc lệnh là sự thể hiện chính sách, biện pháp của Chính phủ Lâm thời nhằm củng cố và xây dựng chính quyền, kinh tế, văn hóa, tổ chức Nhà nước... ngay sau khi Chính phủ ra mắt quốc dân đồng bào và là minh chứng về vai trò lãnh đạo tài tình, sáng suốt của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Với 88 Sắc lệnh được scan trên giấy ảnh, công bố dưới dạng toàn văn và phần phụ lục minh họa một số tài liệu ảnh, Biên bản Họp Hội đồng Chính phủ, Sưu tập Sắc lệnh là một món quà giá trị, ý nghĩa thiết thực chào mừng kỷ niệm 100 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh ra đi tìm đường cứu nước. Trung tâm hy vọng góp phần bồi dưỡng, giáo dục truyền thống yêu nước, tinh thần đoàn kết của nhân dân ta tiếp nối truyền thống cha anh phấn đấu xây dựng đất nước ngày càng văn minh, giàu mạnh, độc giả sẽ hài lòng khi tìm được những thông tin cần thiết và bổ ích từ sưu tập này./. Trang 3
 3. Sắc lệnh số 01-SL ngày 30/8/1945 của Chủ tịch Chính phủ Lâm thời Việt Nam DCCH v/v cử ông Hoàng Minh Giám làm Đổng lý Văn phòng Bộ Nội vụ Trung tâm Lưu trữ quốc gia III, Phông Phủ Thủ tướng, hồ sơ 01, tờ 01 Trang 4
 4. Sắc lệnh số 03-SL ngày 01/9/1945 của Chủ tịch Chính phủ Lâm thời Việt Nam DCCH v/v thiết quân luật ở Hà Nội Trung tâm Lưu trữ quốc gia III, Phông Phủ Thủ tướng, hồ sơ 01, tờ 02 Trang 5
 5. Sắc lệnh số 04-SL ngày 04/9/1945 của Chủ tịch Chính phủ Lâm thời Việt Nam DCCH v/v lập tại Hà Nội và các tỉnh một quỹ gọi là Quỹ Độc Lập Trung tâm Lưu trữ quốc gia III, Phông Phủ Thủ tướng, hồ sơ 01, tờ 03 Trang 6
 6. Sắc lệnh số 04-SL ngày 04.9.1945 của Chủ tịch Chính phủ Lâm thời Việt Nam DCCH v/v lập tại Hà Nội và các tỉnh một quỹ gọi là Quỹ Độc Lập Trung tâm Lưu trữ quốc gia III, Phông Phủ Thủ tướng, hồ sơ 01, tờ 04 Trang 7
 7. Sắc lệnh số 05-SL ngày 05/9/1945 của Chủ tịch Chính phủ Lâm thời Việt Nam DCCH v/v bãi bỏ cờ Quẻ ly và ấn định Quốc kỳ Việt Nam Trung tâm Lưu trữ quốc gia III, Phông Phủ Thủ tướng, hồ sơ 01, tờ 05 Trang 8
 8. Phụ lục Sắc lệnh số 05-SL ngày 05/9/1945 của Chủ tịch Chính phủ Lâm thời Việt Nam DCCH v/v bãi bỏ cờ Quẻ ly và ấn định Quốc kỳ Việt Nam Trung tâm Lưu trữ quốc gia III, Phông Phủ Thủ tướng, hồ sơ 01, tờ 06 Trang 9
 9. Sắc lệnh số 06-SL ngày 05/9/1945 của Chủ tịch Chính phủ Lâm thời Việt Nam DCCH v/v cấm nhân dân Việt Nam không được đi lính, bán thực phẩm, dẫn đường liên lạc, làm tay sai cho quân đội Pháp Trung tâm Lưu trữ quốc gia III, Phông Phủ Thủ tướng, hồ sơ 01, tờ 08 Trang 10
 10. Sắc lệnh 07-SL ngày 05/9/1945 của Chủ tịch Chính phủ Lâm thời Việt Nam DCCH v/v bãi bỏ các thể lệ về sự buôn bán và chuyên chở thóc gạo từ trước tới nay và cho phép buôn bán và chuyên chở thóc gạo tự do trong toàn quốc Trung tâm Lưu trữ quốc gia III, Phông Phủ Thủ tướng, hồ sơ 01, tờ 09 Trang 11
 11. Sắc lệnh số 08-SL ngày 05/9/1945 của Chủ tịch Chính phủ Lâm thời Việt Nam DCCH v/v giải tán "Đại Việt Quốc gia xã hội Đảng" và "Đại Việt Quốc dân Đảng" Trung tâm Lưu trữ quốc gia III, Phông Phủ Thủ tướng, hồ sơ 01, tờ 10 Trang 12
 12. Sắc lệnh số 09-SL ngày 06/9/1945 của Chủ tịch Chính phủ Lâm thời Việt Nam DCCH v/v trưng dụng ở các tư gia hay tư sở những vật liệu cần thiết khi Chính phủ cần Trung tâm Lưu trữ quốc gia III, Phông Phủ Thủ tướng, hồ sơ 01, tờ 11 Trang 13
 13. Sắc lệnh số 10-SL ngày 07/9/1945 của Chủ tịch Chính phủ Lâm thời Việt Nam DCCH v/v để ông Vũ Văn Huyên, Chánh án tòa án Hải Phòng ra ngoài ngạch và để tuỳ quyền ông Bộ trưởng Bộ Kinh tế bổ dụng Trung tâm Lưu trữ quốc gia III, Phông Phủ Thủ tướng, hồ sơ 01, tờ 12 Trang 14
 14. Sắc lệnh số 11-SL ngày 07/9/1945 của Chủ tịch Chính phủ Lâm thời Việt Nam DCCH quy định về chế độ thuế khóa Trung tâm Lưu trữ quốc gia III, Phông Phủ Thủ tướng, hồ sơ 01, tờ 13 Trang 15
 15. Sắc lệnh số 12-SL ngày 07/9/1945 của Chủ tịch Chính phủ Lâm thời Việt Nam DCCH v/v uỷ nhiệm cho Nha Khoáng chất và kỹ nghệ Việt Nam tổ chức và trông coi công việc sản xuất binh khí và đạn dược Trung tâm Lưu trữ quốc gia III, Phông Phủ Thủ tướng, hồ sơ 01, tờ 14 Trang 16
 16. Sắc lệnh số 13-SL ngày 08/9/1945 của Chủ tịch Chính phủ Lâm thời Việt Nam DCCH v/v sát nhập Trường Viễn đông Bác cổ, các nhà bảo tàng, thư viện công, các học viện vào Bộ Quốc gia Giáo dục do ông Bộ trưởng Bộ Giáo dục điều khiển Trung tâm Lưu trữ quốc gia III, Phông Phủ Thủ tướng, hồ sơ 01, tờ 15 Trang 17
 17. Sắc lệnh số 14-SL ngày 08/9/1945 của Chủ tịch Chính phủ Lâm thời Việt Nam DCCH v/v ấn định thời hạn và thể lệ cuộc tổng tuyển cử bầu Quốc dânại hội Trung tâm Lưu trữ quốc gia III, Phông Phủ Thủ tướng, hồ sơ 01, tờ 16 Trang 18
 18. Sắc lệnh số 15-SL ngày 08/9/1945 của Chủ tịch Chính phủ Lâm thời Việt Nam DCCH v/v cử ông Đỗ Đức Dục làm Đổng lý Văn phòng và ông Phạm Lợi làm chánh Văn phòng Bộ Quốc gia Giáo dục Trung tâm Lưu trữ quốc gia III, Phông Phủ Thủ tướng, hồ sơ 01, tờ 17 Trang 19
 19. Sắc lệnh số 16-SL ngày 08/9/1945 của Chủ tịch Chính phủ Lâm thời Việt Nam DCCH v/v đặt ra trong toàn cõi Việt Nam ngạch Thanh tra học vụ và cử ông Đặng Thai Mai và ông Nguyễn Hữu Tảo làm Tổng thanh tra học vụ bậc trung học và tiểu học Trung tâm Lưu trữ quốc gia III, Phông Phủ Thủ tướng, hồ sơ 01, tờ 18 Trang 20
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2