intTypePromotion=1

Kỹ thuật chụp ảnh part 1

Chia sẻ: Asfj Asfhjk | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:14

0
288
lượt xem
164
download

Kỹ thuật chụp ảnh part 1

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nói đến nhiếp ảnh thì nhất định ta không thể bỏ qua một mảng đề tài lớn và vô cùng hấp dẫn, đó là chụp ảnh phong cảnh và tự nhiên. Với con người thì thiên nhiên là một điều không thể thiếu vì đơn giản cuộc sống luôn gắn liền với nó và như thế tình yêu thiên nhiên là hoàn toàn tự nhiên trong mỗi chúng ta. Ở giữa những đô thị ồn ào và ô nhiễm, một ngày nào đó thong thả về quê hay đi ra khỏi thành phố chừng hơn 10 km bỗng nhiên ta...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Kỹ thuật chụp ảnh part 1

 1. Nhi p nh cơ b n: B c c Ai trong chúng ta cũng u thích cái p và hơn th n a chúng ta u mu n mình t o ra cái p. Và m t tác ph m ưng ý, m t tác ph m p là ư c mu n không ch c a các nhi p nh gia mà c a m i ngư i khi c m máy nh ch p nh. i qu lá khó, nhưng có ư c nh ng b c nh p thì cũng không khó l m n u ta n m ư c các nguyên t c nhi p nh cơ tr thành m t nhi p nh gia v i các b c nh b n nh t . Xin gi i thi u v i các b n b c c cơ b n trong nhi p nh. Các nhi p nh gia, nhà báo... trư c khi có nh ng t m nh p, i thì ch c ch n trong u h cái b c này ã n m s n t lúc nào. M i bác b n xem t m hình sau:
 2. Quan sát hình trên ta th y: Trong nhi p nh ta g i 4 ư ng ó là 4 ư ng m nh và 4 i m ó là 4 i m m nh. Hai Hai dòng k d c và ngang chia hình thành 3 ph n b ng nhau và g p nhau t i 4 i m. ư ng n m ngang còn g i là hai ư ng chân tr i. Trong khi ch p hình ngư i ch p ph i c g ng ưa ch trùng các ư ng m nh, i m m nh trên. c n ch p vào g n ho c ây là b c c căn b n nh t, b t c ngư i ch p nh nào cũng c n ph i ghi nh trong u Và dĩ nhiên là trong c h i h a, i n nh, ki n trúc thì ây cũng là b c c cơ b n nh t. m i khi nhìn, ng m ch p u lôi ra áp d ng. ví d :
 3. Ngoài ra ta còn g i hai ư ng ngang là hai ư ng chân tr i. Khi ch p nh phong c nh có ư ng chân tr i thì ta t ư ng chân tr i n m g n ho c ngay t i hai ư ng trên tùy ý Ví d : Khi mu n th hi n s bao la c a b u tr i, thì ta ch n ư ng dư i là ư ng chân th hi n c a ta. tr i.
 4. 10 lưu ý nh có m t t m hình p 1: Nhìn i tư ng ch p b ng m t th t. Dùng m t c a mình quan sát khung c nh trư c, ph i c m nh n ư c cái p và dùng máy ghi l i cái p ó. Khi ch p hình ai, c g ng máy ch p hình ngang v i m t c a ngư i ó, khai thác h t cái nhìn và n cư i c a h . c bi t, khi ch p tr con, nh khum ngư i xu ng cho ngang ngang v i chi u cao c a tr . Không nh t thi t ph i b t i tư ng nhìn ch m ch m vào máy nh, hãy quan sát và b t cái kho ng kh c c m xúc nh t c a i tư ng ng ch p cao quá . _____Như th này t t hơn 2: Chú ý n hình n n phía sau i Tư ng: xung quanh i tư ng, hãy bi n ng tác này thành thói quen trư c khi b m máy, nó r t c n thi t M i l n nhìn vào ng ng m hay màn hình LCD ch p, nh t nh ph i qua sát khung c nh cho b n có ư c t m nh p, không b l i. Không m t cái cây, c c…m t lên t th . Không ánh sáng phía sau l y m t s chú ý c a ngư i xem t ch th . u c a ch N n sau sáng quá. _______ Th này ch th s n i hơn l i có cây m c trên u
 5. dùng trong nhà và vào bu i t i. èn còn ư c dùng ngoài tr i n ng t o 3: H c cách dùng èn ngoài tr i. hi u ng và h n ch các i m y u c a anh sáng tr i. Khi ch p hình ngư i ngoài ánh sáng m t tr i, èn không ch n u ch p không cùng chi u v i chi u anh sáng thì ta nên ánh èn làm sáng i tư ng. Khi m t tr i chi u th ng t trên xu ng, ánh èn làm sáng các vùng khu t như h c m t, c … Ch th quá t i khi ch p ngư c sáng. ____ V i èn i tư ng s sáng hơn Nh ng t m hình bình thư ng thì con m t, nét m t, n cư i luôn là tâm i m c a t m hình, do 4: Ti n g n n ch th : khai thác h t ư c cái h n c a ch th . Tuy nhiên, cũng không n g n quá, không nên n sát quá ó khi ch p hình ai ó hãy ti n sát l i h hay zoom g n l i m t chút, ng ng xa quá, s không 1m. Nhìn cũng ư c . _____________________ Xích l i m t chút thì khá hơn i tư ng ch p chính gi a t m hình. H u h t chúng ta nghĩ ph i cho i tư ng ư c ch p ng gi a t m hình thì m i úng, 5: ng có m t t m hình s ng ng, nh n m nh t i tư ng ch p thì ta quan ni m này hoàn toàn sai. nên cho i tư ng ra ngoài biên c a t m hình, n m càng g n hai ư ng chia hình ra làm 3 ph n
 6. b ng nhau càng t t. p h ơn Hình không b t m t . ______________________ 10 ' c chiêu' ch p nh k thu t s B n t ng nghe nói r ng máy nh s càng t t thì ch t lư ng nh càng cao. Nhưng s th t là b n có th làm nên nh ng t m hình tuy t p v i chi c máy r t ơn gi n, r ti n và cũng có th t o ra b c nh x u xí t chi c Nikon t giá nh t. T t c n m thao tác c a ngư i ch p. Dư i ây là 10 bí quy t "nhà ngh " b n ki m ch ng: 1. Làm m s c sáng cho máy ư c t ch Ch c b n ã ôi l n th y các t m nh có c m giác lành l nh. ó là do thi t l p cân b ng "auto" sang "cloudy". S hi u ch nh này gi ng như vi c t m t t m l c m áp lên "t ng". Vì v y, khi ch p ngoài tr i n ng, b n nên ch nh t ch th u kính, làm tăng s c và vàng. Hình này ch p ch cân b ng sáng t ng (auto). Hình này ch p ch cân b ng sáng mù (cloudy) và c p kính mát Costa Del Mar trư c ng kính. N u th c s mu n t o n tư ng cho nh ng t m hình, b n hãy dùng m t b l c b ng 2. Dùng kính mát kính phân c c khi ch p ngoài tr i n ng. ư c gi m cư ng mong mu n, hình nh s giàu màu s c và m nét hơn, nh t là c nh ch p b u tr i. sáng và các ph n chi u không
 7. N u máy nh c a b n không kèm b l c, hãy dùng m t m t kính mát lo i t t, t sát ng kính r i ch nh v trí c a nó khi nhìn qua màn hình LCD. c a b n. Ch t lư ng nh s t t nh t khi ngu n sáng chi u m t góc 90 t o hi u ng m nh nh t, hãy ng sao cho m t tr i phía trên vai trái ho c vai ph i vào v t th . T m nh này không ư c ch p qua b l c. T m nh này dùng c p kính mát t trư c ng m hơn và b u tr i sâu th m hơn. kính, t o ra s c M t trong nh ng tính năng bí m t n gi u trong chi c máy nh s là ch 3. Th hi n chân dung ngoài tr i n ng hay còn g i là "flash on". S d ng h p lý tính năng này, b n s ti n ư c m t bư c quan "fill flash" "flash on", camera phơi sáng hình n n trư c r i m i thêm tr ng trong vi c ch p c nh ngoài tr i. chi u i tư ng mà b n ch n làm tâm. ây cũng là th thu t mà th nh ch p ám cư i áp ch sáng ph n d ng nhi u năm nay. ưa i tư ng ch p vào bóng râm, dùng ch fill flash, b n s có b c nh mà c c nh n n l n tâm nh u ư c th hi n m c cao nh t. B n có th áp d ng k thu t t i tư ng ch p v trí mà m t tr i chi u sáng t tóc n bên hông ho c bên lưng (thư ng g i là vi n chi u) ho c ưa i tư ng n m t bóng cây r i dùng flash chi u. i u này s khi n "ngư i m u" tho i mái hơn, không b nheo m t. M t i u chú ý n a là t m nh hư ng c a èn flash tích h p trong camera ch kho ng 3m ho c ít hơn, do ó, không nên ng xa i tư ng khi ch p ngoài tr i. Khi nh n ra nh ng th gi i t ý hon thú v và mu n lưu gi hình nh, b n không c n n m 4. Ch p c n c nh v i ch Macro Mode dài ra n n t khi dùng ch "close up" hay "macro mode" trên máy nh s .
 8. Bông hoa này ư c ch p ch Close up, n flash t t. Nhưng chú ý, khi dùng ch này b n ch có ư c chi u sâu h n ch . Vì v y, hãy t p trung vào ph n quan tr ng nh t ch p. 5. Ch nh ư ng chân tr i Th u kính quang c a camera thư ng "bóp méo" hình nh khi hi n th phong c nh r ng trên màn hình LCD 2 inch. Nh ng hàng cây ng th ng trong m t b n có v như b cong vào trên màn hình và khi n ngư i ch p m t nh hư ng. B n hãy tìm ư ng chân tr i trong t nhiên nh hư ng. ôi khi ph i dùng ư ng th ng nơi bi n và tr i g p nhau hay m t d i t v t ngang. Trong t m nh này, b c a h nư c ư c dùng căn ch nh. Như v y, hãy c g ng ch p hình v i ư ng chân tr i n m th t ngang b ng. 6. Th nh dung lư ng l n Th nh có l n s giúp b n lưu tr nhi u nh hơn và m i t m nh có dung lư ng l n s t o ra ch t lư ng t t hơn ( m n, màu s c...). Ví d : máy nh 3.0 megapixel c n ít nh t th 256 MB, 4.0 megapixel c n ít nh t 512 MB hay 6.0 megapixel c n th t 1 GB tr lên.
 9. nh ch p các kích c khác nhau, nhưng 7. Ch nh kích c nh t t hơn h t hãy Khi b nh cho phép, b n có th tho i mái nh phân gi i cao nh t. Ví d : nh có kích c 640 x 480 khi in ra ch b ng m t t m danh thi p, còn c 2272 x 1702 s cho ra t m nh l n và s c nét có th in trên t p chí. Thi t b 3 chân này t ra r t h u d ng dù hơi c ng k nh. Trên th trư ng cũng có lo i 8. Giá nh g n hơn và thích h p cho m i t ình hu ng. Giá giúp b n t ch p mình hay tránh b rung tay do th m m t. Giá Ultrapod II, s n ph m c a Pedco, nh g n, kho ng 20 USD. Ch c năng này có trên h u h t các lo i máy nh s và i ư c n 10 giây sau khi 9. t gi ch p b m nút. B n có th dùng "self timer" cho nhi u t ình hu ng khác nhau như t c nh n n ch p chính mình hay b t hình trôi ch m. 10. Ch p hình nư c ch y ch m Các hình nh n tư ng này ư c t o ra b ng cách tìm b c c chu n cho m t dòng nư c trong quá trình ch p dài và ch c năng self timer h c a tr p. N u máy nh c a b n có ch ch y, sau ó c a tr p m trong m t, hai giây. B n s c n n giá c nh camera t m c a c a thì t theo f-8, f-11 hay f-16. i u này s giúp b n t o ra chi u sâu cho c nh và giúp c a tr p óng t t .
 10. B c nh dòng thác ch y ch m này ư c ch p b ng cách óng sau hơn 1 giây. t máy nh lên giá , c a tr p Thuỳ Hươn (Bài và nh theo MacDevCentre) 6 y u t căn b n trong b c c nh N u như v tranh là ho s ưa d n vào khung toan tr ng nh ng nét c n i dung và b c c c a nó thì trong nhi p nh, ngư i ta làm công vi c ngư c l i. Trong t o ra b c c nh, có 6 chu n m c b n d a vào, nhưng các t m nh có h n, thu hút và tránh nhàm chán r t c n t i s v n d ng linh ho t.
 11. B c c nh so sánh kích thư c (toà nhà v i ôtô). ph i c a nh ng nguyên lý căn b n v c m nh n th c th b ng ánh sáng. Nhưng n u h i ho C h i ho và nhi p nh u là ngh thu t truy n t i thông tin th giác và ch u s chi là ngh thu t t ng h p thì nhi p nh là k thu t phân tích. Khi v tranh, ho s ưa d n vào t o ra n i dung và b c c c a nó. Nhưng trong nhi p nh, ngư i ta làm công vi c ngư c l i… khung toan tr ng nh ng nét c V i b i c nh th c có s n n i dung và b c c, tay máy ph i thay i góc nhìn, s d ng ng kính wide hay tele, xoay tr khuôn hình ch n l c nh ng y u t xây d ng lên b c nh. nh u hư ng t i cách x p t hi u qu nh t th hi n n i dung các tác ph m. Trong k t Tuy nhiên, dù là thêm vào hay b t i các m ng kh i trong khuôn hình, c h i ho và nhi p nào ó, c tranh v và nh ch p u ư c ánh giá b i m t chu n qu cu i cùng, m c m c v b c c. Khi ánh giá m t b c nh, ngư i ta xem xét nó trên nh ng y u t căn b n v n i dung, màu s c, tr ng thái và hi u ng quang h c. N u b c c ư c nh n m nh trong khi các y u t H u h t các y u t căn b n này giúp truy n t i thông tin th giác như i m và ư ng khác b kho m , b n thân nó có th là ch c a nhi p nh. tương ph n u liên quan n b c c b c nh. Ngư i ch p nh d a trên nh ng nguyên t c này phát tri n k năng s p x p các i tư ng nét, hình d ng, màu s c, ch t li u b m t và trong khuôn hình. Ti t t u t o b i hi u ng quang h c. ó là k thu t rút ra logic v v trí, s x p t các v t th trong khuôn hình, ch n ư c 1 - Tìm ra ti t t u hay mô th c x p t trong b i c nh góc t máy t t nh t ph n ánh ti t t t và mô th c trên các v t th . K thu t này r t ph d ng
 12. m t b i c nh l n ph thu c r t nhi u vào kh năng quan sát và xâu chu i c a tay máy. Tuy i v i nh ki n trúc, giao thông, dây chuy n s n xu t… Vi c phát hi n logic x p t trong nhiên, vi c l m d ng ti t t u, thi u suy ng m và phân tích s d n n nh ng b c nh d p khuôn nhàm chán. Vi c áp d ng hi u qu b c c này ph i i li n v i các hi u ng ánh sáng, t o bóng và góc t máy khác thư ng. Ví d , m t hàng c t tròn u tăm t p và sáng rõ trong n ng trưa s không th b c nh chúng ng trong ánh sáng xiên th p hơi l ch phương ng kính. Nh n ng t t ngang, p b ng dài t o m t hàng c t n a n m dư i t, thân c a chúng s ư c “vê” tròn l n vì hi u ng chuy n sáng t i. N u t máy th t th p dư i chân hàng c t v i ng kính góc bóng c t s r ng, u c a chúng s s ch m vào nhau và lao vút lên tr i, r t thú v . Nhi u khi các ti t t u l i xu t hi n cùng hi u ng quang h c và ch tác ng vào ng kính m t góc nhìn nh t nh, v n là ph i t ìm tòi và sáng t o. Ph n ánh chi u sâu không gian. 2 -Th hi n ư c kích c v t th ho c kho ng cách K thu t này giúp ngư i xem nh hình dung kích thư c c a v t th trong khuôn hình. S d ng t t phép so sánh chênh l ch v kích thư c có th nêu b t ư c l n c a i tư ng l n c a m t con voi nên t chú sáo bé như h t g o trên trong b c nh. lưng nó. Ngư c l i, khi ch p macro m t bông hoa nh , ngư i ta nh n m nh m c phóng i Ví d , n u mu n minh ho c a b c nh b ng m t chú ki n vàng l n như con ong chúa. V t th làm m u so sánh nên thu c lo i hình nh quen thu c, d hình dung kích thư c như con ngư i, ôtô, que diêm, cái bút… Có th d dàng nh n th y hi u qu c a th pháp so sánh khi xem nh ng thư c phim ho t hình kinh i n v ngư i kh ng l , tí hon. Tay máy khi ng trư c b i c nh hoành tráng là b c nh s còn c m xúc mà anh ta ã tr i nghi m, m i th s ch gi ng như c nh trên bàn hay v t th quá l n, anh ta d b ng p t i m c quên m t là c n m t v t th so sánh. K t qu chơi c a tr con. hay nh ng món
 13. i m nh n màu. Vùng tr ng tâm hay i m nh n c a b c nh ư c th hi n b ng k thu t t o tương 3 - T o s c hút cho i m nh n c a b c nh ph n, hay ư ng d n hư ng. Theo nguyên lý th giác thì i m tương ph n nh t trong khuôn hình s thu hút th giác, vùng x m s n ng và hút m t hơn kho ng n*** tr ng. M t khác, ánh m t ngư i xem cũng s di chuy n theo hư ng chi u c a tia sáng trong khuôn hình, t c là i m nh t. Nh ng ư ng cong, nét chéo k t thúc t i i m nh n s d n ánh m t ngư i xem n ó. Tuy nhiên, chúng cũng có th gây h u qu phân tán và khó t ch nh t nh t n ch hi u n u ch l ch hư ng t i ch Trong b c c c i n, i m m nh c a b c nh thư ng ư c t to chính. ư ng 1/3 d c và 1/3 ngang b c nh (g n 4 góc khuôn hình). Cách s p x p này c bi t phù giao nhau c a h p v i c phim 35 mm. Nhi p nh hi n i không b l thu c vào nh ng công th c c i n. vào nh ng v trí oái oăm và i u ó l i gây s chú ý và n tư ng v b c nh. Th c ra, nh ng tay máy này ph i r t hi u v T L Th m chí, nh ng tay máy cách tân còn c tính t ch Vàng có th làm i u ngư c l i và t o nên hi u qu thú v . Giá tr cao nh t mà nhi p nh hi n i nh m t i không hoàn toàn là cái p, mà là c m xúc và n tư ng. B c c ư ng d n. S cân b ng trong b c nh s quy t nh tr ng thái tĩnh ho c ng c a nó. N u th 4- c tính v cân b ng và tr ng thái pháp s d ng ư ng chân tr i n m ngang chính gi a b c nh nh m t o nên c m xúc tĩnh
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2