Kỹ thuật chụp ảnh part 5

Chia sẻ: Asfj Asfhjk | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:14

0
149
lượt xem
89
download

Kỹ thuật chụp ảnh part 5

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Với khẩu độ mở của ống kính thường xuyên khép sâu thì việc sử dụng chân máy ảnh trong chụp ảnh phong cảnh là cần thiết để tránh rung máy khi chụp với tốc độ chậm. Tuy nhiên để có thể tiếp cận với các phong cảnh thiên nhiên tuyệt vời thì bạn cũng sẽ phải vượt qua những chặng đường đi bộ đáng kể đấy nhé và như thế thì trọng lượng của thiết bị là rất quan trọng. Hiện tại trên thị trường có rất nhiều loại chân máy ảnh được làm bằng vật liệu tổng hợp các-bon...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Kỹ thuật chụp ảnh part 5

 1. Ánh sáng t nhiên r t a d ng, có s khác bi t l n gi a các nhân t nh hư ng n nó. Ngu n sáng t nhiên nói chung do m t tr i cung c p nhưng b n thân nó cũng l i có s khác bi t, tuỳ theo kho ng th i gian trong ngày cũng như thay i theo th i t i t khí h u. Các nhân t nh hư ng có th làm thay i ngu n sáng theo nhi u hư ng: t s c nét và m n nh và l nh. Hình s d ng trong ph n 1 là hình minh ho cơ b n c a ánh sáng m t tr i. H u h t trong chúng ta u th y trong nh ng ngày n ng thông thư ng nh trên mô t ánh sáng m t tr i t m gi a sáng và chi u. Xét v khía c nh màu s c và c khác cũng nh hư ng n t ính ch t c a ánh sáng m t tr i ó là: tán x và mây che. tính thì ây là th i kh c th t nh t trong ngày c a ánh sáng m t tr i. Tuy nhiên, có 2 nhân t Như ã nói trong ph n 1, b u khí quy n trái t tán x nh ng bư c sóng ng n hơn, t o ra b u tr i xanh và màu cho ánh sáng m t tr i. Ánh sáng m t tr i xuyên qua b u khí quy n càng nhi u hơn dày thì tán x x y ra càng nhi u. Do v y, vào t m sáng và chi u, m c tán x x y ra Rõ ràng tính ch t c a ánh sáng m t tr i khác nhau theo t ng th i i m trong ngày. Cũng có vài trư ng h p c bi t x y ra khi m t tr i ã khu t sau ư ng chân tr i và lúc này ánh sáng b u tr i (tán x t m t tr i) là ngu n sáng duy nh t.
 2. Nh ng ám mây nh hư ng l n n màu s c và tính ch t c a ánh sáng m t tr i. Mây thu ng có m t trong su t như kính, các tia sáng ch y song song. Tuy nhiên, n u i qua b m t m m (cho ánh sáng có th i qua) và có tính ch t khuy ch tán. Khi ánh sáng i qua b thì ánh sáng l i b l ch hư ng và các tia sáng b t n y bên trong làm l ch hư ng ánh sáng. c ây là hi n tư ng r t gi ng v i hi n tư ng tán x ánh sáng xanh trong khí quy n, nhưng có i u hi n tư ng tán x này không ch x y ra v i nh ng bư c sóng ng n mà còn c bư c sóng nh hư ng này d n n hi n tu ng khuy ch tán lên ánh sáng m t tr i, bi n ngu n sáng s c, dài. nh thành ngu n sáng m m và l n (trên toàn b u tr i). Màu s c cũng b nh hư ng b i mây vì mây che b u tr i xanh và ánh sáng l i i t ó xu ng. Ánh sáng m t tr i vào gi a trưa
 3. Khi m t tr i lên n thiên nh cũng là lúc ánh sáng m t tr i m nh và tr ng nh t. Chúng ta có th th y s tương ph n rõ màu t i này) tuy nhiên trong cùng t i này, m t thư ng c a chúng ta ôi khi v n th y rõ ây m nh và bóng r t t i (trong th c t khi r a phim ra m i th y tương ph n cao. Ánh sáng m nh làm m t màu và ít b bão hoà hơn so v i các th i i m chi u sáng khác trong m i v t. V i lo i chi u sáng này, chúng ta c n t o ánh sáng m nh và tương ph n m nh có th gây khó khăn cho chúng ta khi ngày. Theo cách chi u sáng này, tương ph n th p xu ng, có th t o nên b c hình khá p). Tuy nhiên, chúng ta có th áp d ng cách chi u sáng này v i c nh nư c hay mu n t o b c 1 b c hình cu n hút (n u h bé và ánh sáng m nh không m y khi ư c dùng di n t hình dáng v t th , c nh bi n vùng nhi t i Bóng hoà th p cũng là 1 tr ng i khác. Ph n l n các nhi p nh gia u tránh ánh sáng lúc gi a trưa bão nhưng không có nghĩa là không th t n d ng nó. (H u h t nh ng gì i ngư c l i lí thuy t thông thư ng u có th t o ra tình hu ng sáng t o, khác l ) B c nh này là 1 ví d tiêu bi u cho chi u sáng gi a trưa. Chúng ta hãy ý toàn b n n cát t . S tương ph n này quá l n máy nh có th tái hi n ư c u màu tr ng và bóng toàn b vùng bóng
 4. Các b c hình ch p c nh dư i nư c vào gi a trưa t hi u qu cao vì ngư i ch p không b ph n x bóng xu ng m t nư c (do góc chi u th ng c a ánh sáng m t tr i). Không gi ng như h u h t các i tư ng khác, nư c bi n có màu r t p nh vào cách chi u sáng naỳ. Vi c t n d ng s tương ph n m nh c a ánh sáng m t tr i lúc trưa n ng ã t o nên i m nh n tưong ph n trong phông c nh c a b c hình trên. N u không dùng thêm b l c tia h ng ngo i tăng cư ng cho hi u ng này, màu c a b c tranh có l ã không t ư c hi u qu như th này. Ánh sáng chi u tà
 5. Do m t tr i lúc này ã xu ng th p, ánh sáng ph n nào m hơn, tr i s m t i, ánh sáng m t tr i màu vàng. Màu c a b u tr i cũng có bóng xanh sâu hơn theo t ng c p gi m c a ánh sáng Ánh sáng lúc chi u t i nhìn chung ư c ánh giá cao trong t o s c h p d n cho b c tương ph n nh nhàng d i vào lòng ngư i. Kho ng 1 ti ng tr ơc khi m t tr i l n chúng ta có th th y rõ hi u ng này nh t! Các nhà nhi p nh và hình v i nh ng gam màu m và làm phim thư ng coi ây là kho nh kh c vàng vì ch t lư ng ánh sáng khi lên nh r t p. bão hoà v màu s c trong th i i m này khá cao và b n thân màu c a ánh sáng cũng nh hư ng l n n các b m t nó ti p xúc, t o v ngoài m nóng và phong phú. Như 1 s trùng h p ng u nhiên có tính th m mĩ, màu bóng (màu vàng tương ph n màu xanh). Màu vàng m c a ánh sáng ch r t h p v i màu c a ánh sáng ch o gam màu xanh l nh. Do v y mà trong nhi p nh, phim và qu ng cáo thư ng có c nh ánh o i l p v i ph n bóng sáng lúc chi u tàn.
 6. Vào lúc chi u tà, b n có th nhìn th y rõ bóng màu vàng khá m lên các c t c a ga Battersea Power Station.
 7. B lông nhìn bóng loáng c a chú chó này 1 ph n ph n chi u r t p b i ánh sáng màu vàng lúc chi u t i, ph n còn l i là do b u tr i xanh.
 8. Th ánh sáng khá h p d n lúc chi u tà có th làm sáng h u h t các v t th . Trong b c nh này, hình trông s th t t nh t n u khôgn có lo i chi u sáng này M t tr i l n - Sunset úng vào th i i m m t tr i s p l n, ánh sáng có màu da cam m hơn và l n thêm s c . Cư ng ánh sáng y u i ng nghĩa v i s tương ph n lúc này b t u xu ng th p. Ánh sáng m t tr i y u s t o cơ h i cho ánh sáng b u tr i làm ch th tr n v i vùng bóng màu xanh là chính. Bóng vào th i gian này r t dài, màu hi n lên rõ. Khi m t tr i l n, vào lúc có mây, màu c a b u tr i r t l . Không như kho ng th i gian khác trong ngày, mây lúc này l i ư c th p sáng t phía sau v i nh ng gam màu n tư ng và
 9. s c da cam. Nh ng m ng màu này hoà cùng màu c a b u tr i có th gây nh hư ng cho màu s c vùng bóng , ôi khi chuy n chúng thành màu tím hay h ng C nh m t tr i l n thư ng r t a d ng v màu s c cũng như trong b u không khí phông c nh. B n có th ki m nh n th c t này n u quan sát m t vài c nh lúc hoàng hôn, chúng không h gi ng nhau. ây ta th y ánh sáng m t tr i màu da cam m v i bóng chuy n sang màu tím (do h n h p màu ph n chi u t b u tr i nói trên)
 10. tương ph n r t th p và lúc này, khi cùng chi u xu ng các m m á, cư ng ánh sáng m t tr i và b u tr i không chênh nhau nhi u. M t tr i l n r t nhanh và ánh sáng cùng thay i nhanh. M t c nh ki u này ch kéo dài vài phút trư c khi m t tr i khu t h n sau ư ng chân tr i Ráng chi u sáng không th d oán ư c nhưng bù l i, nó r t p. Khi m t tr i ã khu t h n sau ư ng Kho ng th i gian tr i ch ng v ng t i là kho ng th i gian r t c bi t trong ngày. S chi u
 11. tương ph n và chân tr i, ngu n sáng t nhiên còn l i duy nh t n t b u tr i, bóng ít, màu s c nhìn r t nh nhàng. Vào ngày quang ãng, sau khi m t tr i l n, b u tr i phía Tây thư ng có màu h ng, ngư i ta g i hi n tư ng này là ráng chi u. Màu c a ánh ráng chi u có th r t h ng, chi u xu ng các b m t ph n x t t như: b c tư ng tr ng, cát hay nư c. Tuy nhiên, ánh sáng h ng này l i quá nh t có th gây nh hư ng t i các b m t t i hơn như gi a các tán lá, do v y m t t thư ng r t t i vào th i i m này trong ngày Tuy nhiên, không ph i lúc nào ánh sáng ráng chi u cũng xu t hi n khi tr i ch ng v ng t i. Có nh ng lúc b u tr i phía Tây ch màu xanh. Khi m t tr i h t ánh n ng t sau ư ng chân tr i thư ng xu t hi n nh ng ánh màu vàng hay da cam. Sau khi m t tr i l n, tuy ánh sáng b u tr i phía Tây ch duy trì trong th i gian ng n và thay i nhanh nhưng ánh sáng phát ra t m t tr i v n có th t n t i kho ng 1 gi sau ó. M t i m áng chú ý là b u tr i phía Tây ngoài màu h ng còn có th là vàng, da cam và . Nhìn t phía trong nhà, b u tr i có chi u sâu và m t màu xanh m nh, c bi t nó tương ph n v i ánh sáng da cam c a s i dây tóc bóng i n bên trong nhà. Trong các ngày u ám, nhi u mây, ánh sáng m t tr i thư ng màu xanh (màu h ng trong nh ng ngày quang mây) và nhìn chung tr i t i r t nhanh. Trong nh này ta có th nhìn th y b u tr i phía Tây r t h ng. Có th b n không thư ng thư ng xưyên ý nhưng nó là màu quen thu c trên b u tr i m i khi m t tr i l n. B n cũng có th nh n ra các b m t không có kh năng ph n x như các tán cây (có màu t i en). Trong khi ó, các b m t có kh năng ph n x t t như nh ng c n tr c còn r t sáng.
 12. Ánh sáng lúc tr i nhá nhem t i ang h t ánh h ng và xanh lên m t nư c và chi c thuy n.
 13. Ánh sáng vào ngày u ám có màu xanh m Bóng m - Open Shade
 14. y u. N u b n ng trong vùng bóng dâm c a ánh trăng, có Trong vùng bóng m , b u tr i là ngu n chi u sáng chính và ánh sáng có màu xanh m nh. Ánh sáng khu ch tán và bóng Ánh sáng trong vùng bóng m cũng có th b ph n x t môi trư ng (như g n các b c th vùng bóng này s có màu t i en. tư ng). Tán lá cây và các b m t khác cũng có th ph n x ánh sáng xu ng vùng bóng , nh hư ng t i màu c a ánh sáng. N u b n trong khu r ng r m v i b u tr i hoàn toàn b che khu t, nh ng chi c lá v n ph n x l i ánh sáng và ánh sáng s có màu xanh. Hi u ng tương t có th th y gi a các cây v i nhau. B ng m t thư ng ta có th nhìn th y rõ màu bóng xanh khá m lên các b c thang. Trong th c t , ánh sáng b tán x nhưng chúng ta v n nh n ra hư ng ánh sáng chi u r t rõ t trên xu ng và nh ng hư ng khác b khu t sau các b c tư ng.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản